VZK

Keramický design

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu &#8211  Keramický design (82-41-M/12) 

Tento obor je jakýmsi "rodinným stříbrem" naší školy, tradičním oborem, na nějž je navázána řada aktivit školy (kurzy pro veřejnost, mezinárodní sympozia, realizace zakázek v keramickém materiálu atd.).

Těžiště práce na tomto oboru je v rukodělném zpracování keramiky (tvarování, modelování, zdobení). Žáci získávají znalosti z výtvarné teorie, dějin umění, technologie, ekonomiky, mateřského a cizího jazyka, základní informace z počítačové grafiky. Stěžejní součástí výuky je tvorba vlastních výtvarných návrhů a jejich realizace ve školních dílnách. Zpracovávají se různé druhy hlín (šamotka, červenice, kamenina) a keramických hmot (licí hmota Diturvit), využívají se rozmanité výrobní postupy (modelování, vytáčení z volné ruky i do forem, lití do forem) a druhy dekorace (podglazurová, naglazurová, majolika, kombinované techniky). Vzhledem k velikosti školních pecí je možné realizovat i rozměrné plastiky, exteriérovou keramiku a podlahové vázy. Další možnosti zpracování keramiky představuje pec na dřevo na školním dvoře, v níž se pálí několikrát do roka na teploty kolem 1.300°C, a malá plynová pec na pálení technikou raku.

Absolventi se uplatňují ve funkcích výtvarně technických pracovníků, výtvarných návrhářů v uměleckořemeslných a keramických dílnách, případně jako manažeři, vedoucí či majitelé soukromých dílen. Mohou studovat na vysokých školách výtvarného zaměření.

Dne 4. 4. 2012 byla podepsána Sektorová dohoda pro keramiku. Jedná se o zcela zásadní dokument, který deklaruje zájem firem LAUFEN CZ s.r.o. a LASSELSBERGER s.r.o. o naši školu. Rýsuje se velmi konkrétní spolupráce s oběma firmami (stěžejní je firma Laufen, která má v Bechyni výrobní závod na výrobu sanitární keramiky). Jednání dále pokračují nejen v rámci sektorové dohody, ale i dvoustranně. Více o firmách naleznete na www.laufen.com/cz a www.rako.cz.

V termínu 23. 7. - 17. 8. 2012 proběhl 25. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2012 (podrobnosti naleznete ZDE, foto z výstavy v Galerii Na chodbě ZDE.). V červenci a srpnu 2014 se konal 26. ročník, který byl zaměřen na realizaci autorského umyvadla (podrobnosti naleznete ZDEů realizace artefaktů proběhla v bechyňském závodě firmy Laufen; firma se na průběhu sympozia výrazně podílela).


Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Z výstavy ke 125. výročí školy v AJG Bechyně (foto: Mg.A. Lucie Prášilová)

Vedoucí oboru: Jan Vančura (kreslení, modelování, dílenská cvičení, technické kreslení)

Odborní učitelé: Mgr. Drahomíra Bočanová (dějiny výtvarné kultury), Mgr. Milan Vágner (dějiny výtvarné kultury), Jitka Hášová (praktická cvičení v malírně, písmo), Ing. Jiří Kokeš (informační a komunikační technologie), PaedDr. Jiří Novotný (dějiny výtvarné kultury, přípravné modelování, přípravné kreslení), akad. sochař Miroslav Oliva (kreslení, modelování), Ing. Marcela Pánková (technologie), David Stankuš (praktická cvičení ve vytváření, praktická cvičení v sádrovně), Jan Vančura (praktická cvičení ve vytváření, technické kreslení).

Podrobnější informace o učitelích výtvarných předmětů naleznete ZDE

UČEBNÍ PLÁN OBORU

PŘEDMĚTY
ZKRATKA
POČTY TÝDENNÍCH HODIN
 
1.
2.
3.
4.
celkem
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
CJL
2
2
3
3
10
Cizí jazyk 1
CIJ
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 2
CIJ
-
2
2
2
6
Občanská nauka
OBN
2
2
-
-
4
Matematika MAT 2 2 - - 4
Fyzika
FYZ
2
-
-
-
2
Chemie
CHE
2
-
-
-
2
Základy ekologie
ZEK
1
-
-
-
1
Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 - - 4
Ekonomika EKO - - 2 2 4
Dějiny výtvarné kultury  DVK 2  3  3  3 11
Písmo
PIS
-
2
-
-
2
Přípravné modelování
PRM
3
3
-
-
6
Přípravné kreslení
PRK
3
3
-
-
6
Technické kreslení
TEK
2
-
-
-
2
Technologie
TEC
2
2
3
3
10
Návrhové kreslení
NAK
-
-
3
3
6
Návrhové modelování
NAM
-
-
3
3
6
Praktická cvičení v malírně
PCM
3
3
3
3
12
Praktická cvičení v sádrovně
PCS
3
3
3
3
12
Praktická cvičení ve vytváření
PCV
3
3
3
3
12
Počítačová grafika
PGR
-
-
-
2
2
Volitelné předměty
Seminář z občanské nauky
SEO
-
-
1
1
2
Seminář z IKT
SEI
-
-
1
1
2
Konverzace v cizím jazyce 1
KOC
-
-
1
1
2
Konverzace v cizím jazyce 2
KOC
-
-
1
1
2
Seminář o moderním umění
SMU
-
-
1
1
2
Celkem
 
39
37
35
37
148

Poznámka: Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou volit angličtinu, němčinu, ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Z výstavy ke 125. výročí školy v AJG Bechyně (foto: Mg.A. Lucie Prášilová).

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
Z výstavy maturitních prací (foto: Libor Hošek)