DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

DUBEN 2024 v DM
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
 
BŘEZEN 2024 V DM
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
 
LEDEN A ÚNOR 2024 v DM
 
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
 
 
PROSINEC 2023 VDM
Krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví přeje tým vychovatelek a v chovatelů. 
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
 
LISTOPAD 2023 V DM
My se v DM nenudíme, posuďte sami. Kroužek vyšívání, pedigu, čtecí kroužek,
pečení, tvoření, hraní žolíků… Vernisáž prací letošních 4. ročníků, trocha kultury
v rámci koncertů v místní ZUŠ a každoroční vyrábění adventních věnců a svícnů
pro zdejší Domov pro seniory. Za tým vychovatelů a vychovatelek MZ.
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
 
ŘÍJEN 2023 V DM
Letošní podzim je tak krásný, až se tomu věřit nechce. Děti v DM toho využívali
na maximum. Přece nebudou tak krásné dny trávit zavření na pokojích. Přesto
jsme jim připravili myslím si zajímavé aktivity. Na praxi k nám zavítaly
studentky Teologické fakulty v ČB, které též pro děti připravily zajímavé akce.
17. 10. se paní vychovatelka Houdková s dětmi vydala do místního kulturního
domu na představení „Kdo se bojí Beatles“ od zdejšího ochotnického
divadelního spolku Lužnice. K tomuto spolku se přidalo s velkým zájmem
několik děvčat a chlapců i od nás z DM. Jelikož se konečně povedlo zprovoznit
po rekonstrukci herna, došlo i na promítání filmů – Kouř a poslední týden
v rámci oslav Halloweenu i na pohádku Ať žijí duchové. Dále jsme po
rekonstrukci zprovoznili posilovnu, na kterou se všichni tolik těšili. Takže ta je
opět vytížena na maximum. V rámci praxe si praktikantka si připravila pro děti
autorské čtení a také jsme se sešli u podzimního tvoření, kde si děti mohly
namalovat sádrové dýně, ze skleniček a listů vyrobit krásné svícínky a ze
svačinových sáčků vytvořit duchy. Výrobky se moc povedly a atmosféra byla
moc fajn. Čtvrté ročníky se pilně připravovaly na maturitní plesy, které
proběhnou začátkem listopadu.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

ZÁŘÍ 2023

Letošní zahájení školního roku proběhlo i přes stále probíhající rekonstrukci

v termínu. 3.9. jsme v DM přivítali na B pavilonu většinu studentek a studentů, vyjma čtvrtých ročníků, kteří absolvovali 14 dní praxe. Ostřílení ,,obyvatelé“ DM se velmi rychle adaptovali a ty, co tu byli noví, provedli po DM jejich skupinoví vychovatelé. Proběhly informační schůzky, tentokrát všichni byli obeznámeni s Vnitřním řádem DM, byly sděleny důležité organizační informace a přislíbili jsme většině brzké stěhování do pokojů, na kterých už zůstanou do konce tohoto školního roku. Všichni při stěhování aktivně spolupracovali, vše proběhlo postupně a hladce. Rekonstrukce sice pokračovala celý měsíc, ale v rámci možností ne na úkor našich studentek a studentů. Co se rekonstrukce A pavilonu týče, proběhla ve stejném rozsahu, jako loni na pavilonu B. Do pokojů na A pavilonu byly navíc pořízeny na dvě patra nové postele, do koupelen pak v celém DM další úložné košíky.

Jinak jsme se radovali z krásných teplých dní, vycházky se využívaly na maximum.

Vznikala nová přátelství, poznávali jsme se všichni navzájem. Září je pro nás všechny hektické a celkem náročné, ale troufám si říci, že jsme to zvládli a že se můžeme těšit na další společné zážitky, kulturní akce, zájmovou činnost a na společně strávený čas.

ČERVEN 2023

ČERVEN V DM
Cílová rovinka, všichni už se vidí na prázdninách. Konečně jsme se dočkali zaslouženého odpočinku po
náročném květnovém stěhování. Všichni jsme se přestěhovali na B pavilon. Užívali jsme si pěkného
počasí, možnosti trávit více času venku. Podnikali jsme spoustu věcí. Za zmínku stojí výlet s paní
vychovatelkou Houdkovou, paní učitelkou Krůčkovou a panem učitelem Smetanou do Prahy za
památkami a kulturou. 12. 6. jsme se sešli na zahradě v rámci dne dětí a také jako poděkování za
pomoc při stěhování. Na grilu se pekly špekáčky, povídalo se, zpívalo. Někteří již v průběhu měsíce
ukončili v DM pobyt, protože odjeli se školou v rámci erasmu do Španělska. 22. 6. se Matěj
Pecháček rozloučil grilovačkou na zahradě se spolužáky a kamarády – odjíždí studovat do ciziny. A při
té příležitosti jsme si všichni vyzkoušeli evakuaci v rámci nácviku požárního poplachu. Na druhém
pavilonu je rekonstrukce v plném proudu. Denně se ozývá vrtání a bouchání, na zahradě přibývá
hromada sutě. A my se těšíme, až bude hotovo a budeme vše moci připravit na příchod dětí po
prázdninách. Teď už nezbývá nic jiného, než všem popřát krásné léto. Užívejte krásného počasí, ať už
na dovolených, či výletech. Opatrujte se a na viděnou v září. Za tým vychovatelů a vychovatelek MZ.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

KVĚTEN 2023

Květen v DM
V květnu jsme se v DM opravdu nestačili nudit ani na chvilku. Čekalo nás totiž všechny velké
stěhování na B pavilon, protože na pavilonu A se hned na začátku června začne rozsáhlá
rekonstrukce. Pomáhali všichni, někteří ještě nad rámec. Všem patří velký dík, protože bychom to bez
nich nezvládli. Všichni se aktivně zapojili do vyklízení svých pokojů a samozřejmě i všech našich
vychovatelen, kluboven, společenských místností a v neposlední řadě i posilovny, kterou jsme se
snažili využít do poslední možné chvíle. Bohužel díky rekonstrukci nebudeme mít v červnu přístup na
zahradu. 16.5. jsme navštívili vernisáž třídy 2.G s názvem Bechyně očima studentů v RC Hrošík v KD
Bechyně. Květen byl také měsícem maturit. Čtvrťáci a čtvrťačky tu s námi o maturitách ještě pár dní
strávili, ale poslední květen byl zároveň posledním dnem jejich pobytu v DM. Budou nám všichni moc
chybět. Ale přejeme jim na další cestě životem mnoho úspěchů. Jinak jsme se těšili z krásného počasí
a užívali ho, co jen to šlo. Do konce roku zbývá už jen jeden měsíc, pojďme si ho patřičně užít. Za tým
vychovatelek a vychovatelů MZ.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

DUBEN 2023 V DM

Aprílový měsíc plný událostí, akcí a taky aprílového počasí. Sluníčko
se nám ukazovalo málo, přitom už bychom všichni rádi trávili čas
venku. Nicméně o zábavu v DM nebyla nouze. 12. 4. se pod záštitou
paní vychovatelky Houdkové a studenta Martina Plačka uskutečnila
akce Běh do bechyňských schodů. Běželi kluci, holky i dvojice. Všichni
do jednoho předvedli neuvěřitelné výkony. Odměnou jim byla
perníková medaile. Týden na to vzala paní vychovatelka Houdková 17
dětí na bowling do nedalekého bau. 20. 4. pro změnu praktikantka
pořádala workshop na téma výroba svíček. Díky tomu jsme měli
provoněný celý pavilon. I nadále se věnujeme vyšívání, čtení a pletení
pedigu. No a pochopitelně největší událost tohoto měsíce bylo pálení
čarodějnic a stavění májky. Jako i loni jsme měli malinký stromek,
který děvčata ozdobila krepovými papíry, a chlapci ji postavili. Spálili
jsme čarodějnici, opekli na grilu buřty, poseděli u ohně a nakonec si i
zazpívali. Počasí vyšlo, bylo to moc fajn. Před námi jsou poslední dva
měsíce školy. Maturanti nás opustili, napsali slohové práce a
didaktické testy. Někteří se ještě do DM vrátí v maturitních týdnech.
Nás čeká náročný květen, ale to zase v dalším reportu. Za tým
vychovatelek a vychovatelů MZ.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

BŘEZEN 2023 V DM

První jarní měsíc, ranní zpěv ptáků, vůně jara ve vzduchu. Konečně jsme se dočkali. V Domově mládeže nebyla o akce nouze. 8.3. jsme jely s děvčaty do Divadla Oskara Nedbala v Táboře na představení Discoland v podání pražského divadla Na Zábradlí. Vášniví čtenáři a čtenářky se s paní vychovatelkou Houdkovou zase sešli u čtení knížek. U paní vychovatelky Šťastné si děvčata stále pletou košíky a u paní vychovatelky Zíkové zase pro změnu děvčata a chlapec vyšívají záložky, přívěsky, obrázky. Šikovnější si vyšívají tašky. Na praxi k nám chodí bývalá studentka a ta si připravila workshop výrobu mýdel. V průběhu večera se v kuchyňce děvčata vystřídala a mohla si tak odnést vlastnoručně vyrobené mýdlo. Připravovala se taktéž jarně – velikonoční výzdoba. 29.3. se paní vychovatelka Houdková vydala s děvčaty na bowling. A 30.3. nás čekala největší akce – oslava 50. výročí Domova mládeže. K tomuto jubileu jsme vysadili před intrem Sakuru. Oslavy se zúčastnili i učitelé naší školy, kteří na Domově mládeže kdysi také bydleli. Venku probíhal doprovodný program ve formě hudebního vystoupení našich skvělých muzikantů. Ve vestibulu pak bylo připraveno pohoštění. Všem, kdo se na celé akci podíleli, patří velký dík.

Za tým vychovatelů MZ.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

 

LEDAN A ÚNOR 2023 V DM

Máme za sebou asi pro většinu z nás ne moc oblíbené měsíce. Vyhlížíme jaro, toužíme po teplu a těšíme se konečně na lepší počasí. V DM se stále studentky a studenti schází na kroužku čtení, pletou se košíky a občas se i vyšívá. O čem bych ale chtěla napsat - snažíme o zvelebování DM. Děvčata na pavilonu B se mohou radovat z nových skříněk, na klubovnách nám přibyly krásně barevné sedací vaky a taburety od české firmy. V posilovně máme další rotoped. Všichni sdílí nadšení z nového vybavení. Také se nám rozrůstají stolní hry, které si mohou žáci zapůjčit a ve volném čase tak zažít legraci při jejich hraní.  A do vestibulu se pořídily moderní sedací soupravy a stolky. MZ.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

PROSINEC 2022 V DM

 

Tak je to tady. Nejkrásnější období – čas adventu a Vánoc. V DM bývá prosinec nabitý. Pátého se hned dvě party vydaly dělat radost v podobě Mikulášů, čertů a andělů do mateřské školy a do rodičovského centra Hrošík. Patří jim velký dík a obdiv. Myslím, že si to užili všichni. Večer pak Mikuláš, andělé a čerti v jídelně rozdávali při večeři mikulášskou nadílku. Na kroužku pedigu se dodělávaly vánoční dárečky. 19.12. jsme si udělali večerní posezení na schodech. Hrály se stolní hry, karty, žolíky. Ochutnávalo se cukroví, popíjel čaj, povídali jsme a zpívali. A den na to se uskutečnila slavností štědrovečerní večeře, kterou pro nás všechny zorganizovali třeťáci. Vyzdobili jídelnu, zajistili hudební produkci. Díky jim – atmosféra byla příjemná, předvánoční. Vyhlásili jsme také soutěž o nejhezčí vánočně vyzdobený pokoj. A ještě jsme se stihli sejít na kroužku vyšívání. Poslední den v tomto školním roce jsme si ráno ve škole u stromečku zazpívali s dětmi a učitelským sborem koledy. Bylo toho víc než dost, teď už jen zbývá všem popřát krásné svátky, pohodu a klid a v novém roce zdraví a životní úspěchy. Za tým vychovatelů MZ.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

 

 

LISTOPAD 2022 V DM

 

Sychravý měsíc listopad za námi a nás čeká pro změnu dle mého nejkrásnější část celého roku. Uplynulý měsíc nám přinesl několik aktivit. 1. 11. proběhl druhý termín dnu otevřených dveří jak ve škole, tak i u nás v DM. S paní vychovatelkou Houdkovou a paní učitelkou Krůčkovou se jelo8.11. na divadelní představení do Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Jinak bylo v DM celkem rušno, protože všichni ze čtvrtých ročníků intenzivně pracovali na přípravách na maturitní plesy. Děvčata se sešla u pedigu a spolu s paní vychovatelkou Šťastnou vyráběly dárky pro své blízké k vánocům. 24. 11. byla paní vychovatelka Pletková s Martinem, Aničkou a Nikčou v Domově pro seniory zdobit vánoční věnce, svícny a dekorace. Nainstalovala se vánoční výzdoba a 30. 11. proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. A také jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí vánočně vyzdobený pokoj. Vyhlášení proběhne na slavnostní vánoční večeři v posledním školním týdnu tohoto kalendářního roku.

Za tým vychovatelů MZ

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

ŘÍJEN  2022 V DM

ŘÍJEN 2022 V DM
Přináším malé ohlédnutí za uplynulým měsícem. Svoji činnost zahájil kroužek pletení z pedigu s p.
vychovatelkou Šťastnou a také kroužek čtení s p. vychovatelkou Houdkovou. Maturanti byli
zaneprázdněni studiem a zároveň náročnými přípravami maturitních plesů, které se oba uskuteční hned na
začátku listopadu. DM se vyzdobil v Halloweenském duchu a také se uskutečnil průvod masek městem.
Zúčastnilo se spousta krásných a nápaditých kostýmů a převleků. Oceňujeme originalitu. Posuďte sami.
Za tým vychovatelů MZ

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

ZÁŘÍ 2022 V DM


Pro studentky a studenty začal školní rok sice o pár dní déle, ale my vychovatelé
jsme už poslední srpnový týden nastoupili, abychom vše připravili, poklidili,
rozmístili. V neděli 4.9. jsme přivítali studentky, studenty a také rodiče s úsměvem
na rtech. My už se těšili, ale otázka je, zda tomu tak bylo i u dětí. Nebudeme si nic
nalhávat, prázdniny jsou prázdniny.
Nicméně v září ještě probíhaly stavební práce na B pavilonu. Takže nadšení
některých rychle opadlo. Bohužel s tím byl spojen i hluk, ale naštěstí díky praxím
čtvrtých ročníků a také plenéru ročníků třetích bylo na tomto pavilonu minimum
studentek. Odměnou všem jsou nové koupelny a WC, nová elektroinstalace a světla.
Myslím si, že se rekonstrukce povedla, ostatně posuďte sami.
Co se týče aktivit v DM, zatím jsme se všichni rozkoukávali, adaptovali a poznávali
nové studenty a studentky. Ve státní svátek nám v DM zůstalo poměrně dost dětí a
tak si pro některé odvážlivce paní vychovatelky Šťastná a Pletková připravily
pochod kolem řeky Lužnice. Sice nebylo úplně ideální počasí, ale nakonec se přece
jen umoudřilo a i na opékání buřtů došlo.

Za tým vychovatelů MZ

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

ČERVEN 2022 V DM


Školní rok je za námi. Nevím, jak to vidí děti, ale z mého pohledu
vychovatelky to uteklo tak rychle, že to ani není možné. Poslední
měsíc školního roku se studentky a studenti intenzivně učili, doháněli
se resty, které se za uplynulé pololetí objevily. Plně k dispozici byla
zahrada, kde dozrávaly třešně a kde se dalo zabavit jak sportem, tak i
relaxací. Na ostatní aktivity už moc nezbýval čas. Ti, kteří nám
intenzivně pomáhali se stěhováním pavilonu B si užili chutné odměny
v podobě perníku a chlebíčků od nás vychovatelek. Poslední červnový
týden se nesl v podobě balení a stěhování věcí domů na prázdniny.
Na pavilonu B je rekonstrukce v plném proudu. Denně se ozývá vrtání
a bouchání. Pro představu přikládám pár fotek ze staveniště. Všichni
jsme zvědaví, jak to nakonec celé bude vypadat. Ale to si musíme
počkat na konec prázdnin a děti na začátek školního roku. Teď už
nezbývá nic jiného než popřát hezké léto všem. Odpočiňte si, užívejte
prázdniny, co jen to půjde a za dva měsíce na viděnou. Za tým
vychovatelek a vychovatelů MZ.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

Květen 2022

Květen 2022 v DM
Než jsme se otočili, další měsíc za námi a myslím, že všichni už netrpělivě
vyhlížejí konec školního roku. Tento měsíc se nesl v duchu stěhování studentek
z pavilonu B do pavilonu A a to z toho důvodu, že započala rozsáhlá
rekonstrukce právě pavilonu B. V září se studenti mohou těšit na zbrusu nové
koupelny a wc, nová světla na pokojích a též budou všude nová vedení
elektřiny. A protože muselo být z pavilonu B vyklizeno spoustu nábytku a
vybavení pokojů, tímto bychom chtěli za tým vychovatelů poděkovat všem
studentkám a studentům, kteří s vyklízením pomáhali. Bez nich bychom se tu
neobešli. Odměnou jim byly do konce měsíce mimořádné vycházky každý den.
S vystěhováním jsme měli na pilno. I přesto jsme stihli navštívit divadelní
představení Natěrač v podání Divadelního spolku Vltavan. Při hezkém počasí
studenti využívali zahradu na relax a nebo třeba na badminton. Někteří si
vyzkoušeli i hru za deště. Prý velká zábava. V suterénu studenty přivítala
v posledním květnovém víkendu letní výzdoba. Prostě ahoj léto, ahoj prádniny.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

 

Duben 2022

Měsíc utekl jako voda a aktivity v DM nabírají na intenzitě. Jelo se do Divadla Oskara Nedbala v Táboře na představení Strýček Váňa. Sešli jsme se jeden večer v počítačovně a zahráli si žolíky. Někteří hráli poprvé, legrace byla veliká. Když se zrovna není co učit do školy, snaží se kluci lámat rekord ve skládání Rubikovky. Nebo se vezmou do ruky kytary a hned je tu veselo. V předvelikonočním týdnu byl v plánu bowling a pletení pomlázek. A také jsme upekli beránka a vyzkoušeli různé techniky barvení vajíček. Vznikaly krásné výtvory. Proběhl další večer s deskovými hrami. Tentokrát se hrál Karak. Ale největší a nejpovedenější akcí bylo pálení čarodějnic a stavění májky a opékání buřtů na zahradě DM.̴MZ ̴

Fotoreportáž s popiskami

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

DÍVČÍ KOPANÁ - FC DM BECHYNĚ

Již od roku 1985 pracuje na domově mládeže kroužek dívčí kopané FC DM Bechyně. Za dobu své existence se zúčastnil řady turnajů a dosáhl velmi slušných výsledků. Kroužek vedou vychovatel Vratislav Šťastný, Mgr. Milan Vágner a Ing. Štefan Bernáth. Podrobný článek k 25. výročí dívčí kopané v Bechyni (bylo v roce 2010) naleznete ZDE.

SOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICI
Soustředění v Mladé Vožici, listopad 2010 (foto: Vratislav Šťastný)

Akce FC ve školním roce 2017/2018
Akce FCve školním roce 2016/2017
Akce FC ve školním roce 2015/2016
Akce FC ve školním roce 2014/2015
Akce FC ve školním roce 2013/2014
Akce FC ve školním roce 2012/2013
Akce FC ve školním roce 2011/2012
Akce FC ve školním roce 2010/2011
Akce FC ve školním roce 2009/2010
25 let FC dívčí kopané v Bechyni
30 let FC dívčí kopané v Bechyni

 

Březen 2022

BŘEZEN V DM

Jak to tak vypadá, jaro je tu a to přímo vybízí k různým aktivitám jak venku, tak i v domově mládeže. Aktivity v DM jsou v plném proudu. Pravidelně probíhá čtenářský kroužek, kurz pedigu, započat byl i kurz drátkování. Sice s menší účastí, ale myslím, že výrobky jsou víc než zdařilé.  Rozjely se i stolní hry všeho druhu. Máme za sebou turnaje v šachách, v Člověče, nezlob se a v řadě dalších hrách. Nemůžeme opomenout ani návštěvu divadla. Byli jsme se podívat na představení Rejžák z Prahy místního ochotnického divadelního spolku Lužnice, kde účinkuje i naše šikovná studentka. A dále se studenti zúčastnili divadelního představení Neznámí cizinci v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Na kroužek kreativního tvoření přijde většinou jen pár studentek, ale i zde vznikají krásné výrobky. Učíme se šít, vyšívat, drhat macramé. Slečny praktikantky, které tu máme na praxi, si pro studenty připravily lekci jógy a body stylingu. Proběhla schůze žákovské samosprávy a celý měsíc probíhala ve spolupráci se studentkami výroba jarně velikonoční výzdoby DM.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

HRY BEZ HRANIC - OSLAVA POLOLETÍ

Ukončení 1. pololetí školního roku 2019/2020 a příchod jarních prázdnin jsme v domově mládeže slavili návratem do dětských let. V prostorách intru se uskutečnil šachový turnaj, turnaj v pexesu, automobilové závody, chlapci i děvčata si procvičili hod do dálky i na cíl. Vyzkoušeli si, zda nezapomněli stavět vysoké věže z kostek a také sestrojit papírovou vlaštovku, která dokáže doletět co nejdál.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

A kdo vyhrál? No přece všichni, kteří ten večer zapomněli na wi-fi, vzpomněli si na skupinovou zábavu a byli odměněni zmrzlinovým pohárem se šlehačkou.

Iva Šťastná, vychovatelka DM

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE V DOMOVĚ MLÁDEŽE

Mikulášské besídky

V průběhu týdne od 2. do 6. 12. 2019 si žáci domova mládeže opět vyzkoušeli role Mikuláše, čertů a andělů a potěšili svou návštěvou děti v kroužku mladých hasičů SDH Bechyně, v RC Hrošík, v mateřské škole Jahůdka a v kroužku gymnastiky v ZŠ Františka Křižíka. Více fotoreportáž…

Soňa Houdková a Iva Šťastná, vychovatelky DM

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽE
PŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽE
Naši Mikulášové, čerti a andělé u mladých hasičů, v MŠ Jahůdka
a v Rodinném centru Hrošík. (Foto: Archiv školy)

Druhý adventní týden v domově mládeže

Nesl se v duchu zdobení perníčků, vůně punče a vánočních koled. Techniku zdobení perníčků přišla žákům předvést paní Alena Antalová, která je v tomto oboru profesionálka. Předem upečené perníčky jsme si dle své fantazie ozdobili, kuchařky nám k tomu uvařily skvělý punč a za doprovodu kytary a houslí jsme si večer zpříjemnili nejenom zpěvem koled ale také jiných oblíbených hitů. Překvapením večera byl příchod „Santy“….

Kolektiv vychovatelů DM

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽE
PŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽE
PŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽEPŘEDVÁNOČNÍ AKCE DOMOVA MLÁDEŽE
Zdobení perníčků a příchod "Santy". (Foto: Archiv školy)

ADVENT NA INTRU 1. 12. 2019
I na intru máme advent. Zahájili jsme ho 1. 12. 2019 pečením perníčků a za doprovodu koled jsme přivítali anděla, který nám rozsvítil vánoční stromeček.

Soňa Houdková, vychovatelka DM

ADVENT NA INTRUADVENT NA INTRUADVENT NA INTRUADVENT NA INTRU
Advent na intru 1. 12. 2019. (Foto: Soňa Houdková)

ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ 28. 11. 2019
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase navštěvují naši studenti bechyňský Domov pro seniory. Také letos se uskutečnila dílnička, jíž se pod vedením vychovatelky Evy Pletkové zúčastnily studentky Nandin Oyuntuya, Nela Koubalíková, Klára Maiková, Klára Trčková, Kateřina Kleiblová, Adriana Diuden, Sofia Piatibratova, Kateřina Švecová a Michaela Brabencová. Hlavní náplní tentokrát bylo vytváření adventní výzdoby a zpříjemnění odpoledne pro klienty DpS.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ

Ve čtvrtek 28. 11. jsme opět společně s klienty DpS Bechyně přivítali letošní adventní čas. Vánoční výzdoba, která vznikla díky kreativnímu a uměleckému přístupu klientů i našich děvčat, bude zdobit celý interiér Domova pro seniory a vytvoří příjemnou vánoční atmosféru nejenom klientům, ale také zaměstnancům DpS Bechyně.

Eva Pletková, vychovatelka DM SUPŠ Bechyně


LAMPIONOVÝ PRŮVOD 6. 11. 2019
Začátek listopadu již tradičně v Bechyni patří lampionovému průvodu. Tato akce je oblíbená nejenom mezi občany našeho města, ale také mezi žáky domova mládeže. I letos se se  aktivně zapojili do her a soutěží v kulturním domě, které byly určené našim nejmenším světluškám. Žáci asistovali při zdolávání soutěžních úkolů a byli tak dětičkám velkou oporou.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Lampionový průvod a hry v KD Bechyně 6. 11. 2019. (Foto: Soňa Houdková)

 

AKTIVITY V DM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

I letos pokračuje spolupráce s Domovem pro seniory - žáci společně s klienty DpS budou tvořit adventní věnce. Do konce letošního roku se zapojí také do řetězce mikulášských besídek. Stalo se dobrým zvykem, že Mikuláš, čerti a andělé z domova mládeže navštěvují kroužek mladých hasičů, děti v Rodinném centru Hrošík, kroužek gymnastiky a také nadělují dětem v mateřské škole Jahůdka. V domově mládeže si také připomeneme tvoření a zdobení vánočních perníčků, které pak budou ozdobou na stolech při před stědrovečerní večeři.

Soňa Houdková, vychovatelka

KERAMICKÁ DÍLNIČKA V DPS BECHYNĚ

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se v Domově s pečovatelskou službou konala malá keramická dílna pro klienty domova. Zorganizovala ji vychovatelka Jiřina Korecká a zúčatnilo se jí šest studentek 2.D a 2.K naší školy.

Pan RNDr. Karel Klaška, bývalý učitel a nyní klient DpS Bechyně, do Městského zpravodaje napsal:

"Odpolední tvůrčí dílna, řečeno moderně workshop, sice kvapem uběhla, však naplnila své poslání. V praxi dokázat, že senioři u nás v DpS nejsou žádní nemohoucí lidé, trpně dožívající sklonek života v křesle u televize, nýbrž čilí, zvídaví a činorodí lidé, radující se z každého dne, který mohou naplnit smysluplnou prací. Že se tento ušlechtilý záměr podařilo proměnit ve skutek, náleží všem poděkování. Jmenovitě paní Korecké a děvčatům ze školy - Aničce, Markétě, Sáře, Petře, Anetě a Míše. Jistěže nemenší díky patří i sestrám, aktivizačním pracovnicím a pomocnému personálu. Ti všichni pomáhali pěknou akci organizačně zabezpečit."

(Zdroj: Úryvek textu pana RNDr. Karla Klašky, MZ 4/19, str. 12)

HALLOWENSKÝ PRŮVOD 1. 11. 2018

1. 11. 2018 se za hojné účasti studentů naší školy konal halloweenský průvod. Začínal v 18.00, studenti prošli celým městem, kde se setkali s občany i lázeňskými hosty.

Eva Pletková, vychovatelka DM  

HALOWEENSKÝ PRŮVOD V BECHYNIHALOWEENSKÝ PRŮVOD V BECHYNIHALOWEENSKÝ PRŮVOD V BECHYNIHALOWEENSKÝ PRŮVOD V BECHYNIHALOWEENSKÝ PRŮVOD V BECHYNI
Hallowenský průvod 1. 11. 2018. (Foto: Archiv školy

LITERÁRNÍ KROUŽEK

 

listopadu 2014 zahájil svou činnost v Domově mládeže literární kroužek. Je určen studentům, kteří píší vlastní povídky, fejetony, příběhy, poezii a rádi se podělí o své spisovatelské dovednosti s ostatními.

Zapojujeme se i do různých literárních soutěží, jako např. Evropa ve škole, Památník Terezín a soutěže Naše Evropa. V soutěži Evropa ve škole jsme zaznamenali úspěch v krajském kole, a to povídkou Magdaleny Tonkové (2. ročník) Paralelní svět (přečíst si ji můžete ZDE). Budeme držet palce v ústředním kole.

Štěpánka Rolniková (2. ročník) s povídkou Lze ošálit svět propagandou? (přečíst si ji můžete ZDE) se v literární soutěži Památník Terezín umístila na pěkném sedmém místě.

Soňa Houdková

 

Ukázka z tvorby Jany Michelové ze 3. ročníku oboru keramický design. (Vloženo 10.1. 2022)

BEDÝNKY

 

Jako dítě si kolem sebe postavila malou ohrádku z kostiček ze školky. Byly to kostičky, které nikoho jiného nezajímaly. Všechny do jedné odpuzovaly svým nevzhledným zevnějškem. Ale ona je viděla jako krásné. Chtěla mít svou ohrádku neustále s sebou.
Jak rostla, potřebovala plnit svůj prostor většími objekty. Začala se schovávat za malé bedýnky, kterým věnovala veškerou svou pozornost a energii. Postupem času je měnila za pořádné bedny. Lpěla na nich tak moc, že si je na sebe začala lepit tuhým pokrývačským lepidlem.
Bedny ji přerostly přes hlavu až tak, že se mohla dívat jen k nebesům, dolů do špinavé hlíny, nebo malými bočními okýnky.
Přestávalo ji to bavit. Cítila se oddělená od ostatních. Už ani nevěděla, jaké to je se s někým sblížit bez toho, aniž by měla kolem sebe bariéry.
Nevěděla, jak se cítí ti, kteří kolem sebe bedýnek mají málo a tolik se jimi nezaobírají. Nevěděla, že tu prázdnotu a výhled jenom nahoru a dolů nemají všichni.

 

OBJEV

 

Uprostřed hustých lesů a úrodných polí vyčnívá jedno neobyčejné údolí.

Právě tam žije i malá Ivetka, kterou naplňují každodenní procházky na rozkvetlou louku.

S lučními broučky a rostlinkami pořádá čajové dýchánky, hraje si na schovávanou, procvičuje si s nimi abecedu nebo si vyprávějí navzájem příběhy a pohádky.

Jednoho dne, když Ivetka měla namířeno do školy, spatřila něco neuvěřitelného. Její zrak uchvátila nadpozemská krása půvabné květiny. Ivetka znala sice květin mnoho, ale tuhle v životě nespatřila ani v největší knize těch nejvzácnějších.

Natolik zaujata se rozeběhla směrem k ní. Dočista zapomněla na jakékoliv jiné záležitosti a nechala se oslňovat líbezností nádherných květů.

Děvčátko je velkou badatelkou toužící po poznání, co všechno skrývá taková krása a hlavně co ji tvoří.

Začala proto odtrhávat okvětní lístky, škubat a trhat stonek , oddělovat všechny kořínky, které květinku držely v hlíně.

Ale  najednou se z nadmíru šťastné stala nadmíru nešťastnou. Všechna nádhera, ohromení

a euforie byla ta tam.

“Ach, co jsem to provedla,” naříkala si pro sebe. Tak hlasitě vzlykala, až se k ní seběhla celá vesnice.

“Pročpak tak naříkáš, zlatíčko?” ptala se stará mlynářka.

“Zničila jsem něco, co mi přinášelo radost, protože mi vrtalo hlavou, z čeho taková krása vychází. ”

A plakala ještě silněji než předtím. Žena si k ní přisedla, vzala ji do náruče, otřela slzy a čekala, až se vypláče. Dívka jí po chvíli jenom smutně ležela na klíně a sklesle hleděla k zemi. Všichni ostatní byli už dávno pryč, a tak Ivetce hodná a moudrá mlynářka šeptala:

“Radost a štěstí žije pouze v okamžiku, kdy se soustředíš jenom na ni. Není žádné jak a proč a je potřeba si toho vážit”.

Ivetka se stala tím nejšťastnějším dítětem. Žila okamžikem a brala ohled jak na živé tak neživé. Dala prostor čisté lásce a štěstí.

 

Jana Michelová 3.K

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI PAMÁTNÍKU TEREZÍN 2018

Podobně jako v minulých letech jsme i letos obeslali literární soutěž, kterou pořádá Památník Terezín. Letos se konal již 24. ročník, tentokrát na téma "Domov". Velmi nás těší, že studentka Marie Dvořáková (3.K) získala Cenu Erika Poláka. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Poděkování patří také vychovatelce Soně Houdkové , která vede literární kroužek na našem domově mládeže, a Mgr. Ludmile Krůčkové.

 

ODLET PTÁKŮ
Marie Dvořáková

Jen když je vám člověk drahý, jen když je ho potřeba.

U dveří ti zpříma stojím.
Kde je lidská ochota?
Teplý krb a šálek čaje, chtěl bych si jen ohřát dlaně,
složit hlavu před nocí.
Však můžeš mi pomoci.

Pro mě dnes již pouhé snění,
pro vás denní jistota,
probouzet se v opojení rodiny a domova.
Moje slova do prázdnoty, chabý výkřik do ticha.
To, co bylo, dávno není.
V srdci zbyla prázdnota.
Žal mě mlčky k zemi sráží, výraz ničí v mojí tváři.
A s tím vším se v noci peru,
mysl má se brodí v šeru.

„Nemá cenu cpát vám dlaně, jen se broďte v tom svém bahně.
Jen se broďte, broďte pryč. Pro vás není žádný klíč!‘‘

Tak brodím se bahnem sám, kdo mi tedy ruku dá?
Kdo mi podá dlaně své, mojí duši ztrápené.
Z domů světla svítí nocí.
Proč jsem sám - pln emocí?
Jen si mějte svoje světy, myslete si víc či míň.
Moje duše - volní ptáci,
spolu s nimi odletím.
Nepláčí a netrápí se nad životem ubohým.
Svobodné však přec to ptáče, do hnízda se nevrátí.
Prázdný výraz, spadlé tváře zde sedících přítomných.
Jak se cítím?
Špatně - špatně!
Znechucen tu sedím v šeru, pro dnešní den nechám věru, psaní veršů do dlaní.
V ranním světlu končím větu, pod mlhavou závějí.
Kapky rosy, vnímám cosi - co dává mi naději.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN

V tomto školním roce jsme se zapojili do zajímavého projektu Spisovatelé do knihoven. Je to společný projekt Asociace spisovatelů a deseti knihoven po celé České republice. Jde o nový typ autorského čtení, probíhá každý měsíc od září 2017 do června 2018 a je doprovázen debatou s autorem. Představí se v něm deset autorů prózy i poezie. Projekt je realizován také Městskou knihovnou Tábor. Každý měsíc se postupně budou se svojí tvorbou prezentovat tito autoři: Adam Borzič, Ivana Myšková, Karol Sidon, Milan Ohnisko, Martin Reiner, Petra Hůlová, Petr Borkovec, Petr Hruška, Marek Šindelka, Jakub Řehák.

Za literární kroužek Soňa Houdková

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ K 115. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA SEIFERTA

U příležitosti 115. výročí narození Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, vyhlásil Odbor školství - městská část Prahy 3 celostátní literární soutěž Seifertův Žižkov. Do této soutěže jsme se s děvčaty z literárního kroužku také zapojily. Konkrétně jsme poslaly tři příspěvky, které zde prezentujeme. Na stránkách www.seifertuvzizkov.cz je také možné těmto příspěvkům dát své hlasy a podpořit literární činnost našich spolužaček.

Soňa Houdková, vychovatelka

Pavlína Vozková
ZA VŠECHNO MŮŽE OBÁLKA

Za svitu slunce a rudých červánků
dýcháme mělce, chystáme přeháňku?
Bouřka se blíží, stejně tak válka
co když ti, můj milý, přijde obálka?

Obálka se vzkazem, že máš jít s nimi
opustíš mne a mou lásku, můj milý?
O pár dní později, loučil ses se mnou
políbils mne, už pro tebe si jdou.

Po měsících samoty přišla mi zpráva
že prý jsi zemřel, obrovská ztráta.
Tvůj konec byl brzký, stejně tak můj,
umírám. Zachraň mne.
Prosím tě, stůj!


Marie Dvořáková
VE SVĚTLE VZPOMÍNEK

Ve světle pouličních lamp, v tom městě nadějí, budu ti šeptat potají báseň, již ostatní neznají.
Když zřím tvé oči, jako bych u nohou měl celý svět. Nechci být omámen krásou jiných žen, stačí mi krása tvá, ach půvabná česká krásko.
Rád toulám se sám v ulicích tvých hustých vlasů. Kde strávil jsem tehdy velikou spoustu času. Nemohu uniknout rozkoši, jež srší z pouliční tmy, nemohu uniknout pokušení, jež nabízeno je mi.
Tvůj úsměv rozesmál lidí moc, někdy i rozplakal. Za oponou skrývá se noc, jež plno hvězd ukázala nám. Když ke spánku ulehám, myslím jen na dívku, které zanechal jsem stovky polibků.
Tvá ňadra dlouho mi byla zahalena, když ale zřel jsem jejích krás, byl jsem zamilován. Jako bych uviděl veliký most, po němž se procházím rád a po němž prochází se tisíce lidí. Mnozí však zdáli neuvidí, jak moc jsem tě miloval. Mohou jen listovat mezi řádky a pročítat veršů pár, které jen tobě jsem věnoval.
To tělo, jež jsem objímal, ta krása, do níž jsem pronikal. Ach, netřeba říci více slov, já vydal jsem se na nesnadný lov. Přecudná byla milá má, když objevil jsem jejich krás. Cudnosti byla zbavena a na oknech už vidět první mráz.
Když viděl jsem tvé bílé šaty a ty tančila ve vločkách, okouzlen byl jsem ladným krokem a vím, že tobě lásko, nedokázal bych dáti sbohem.
Dočkat nemohl jsem se více, až červencem rozkvetlé budou tvé líce. Život svůj zasvětil jsem tobě, ať už v jakékoliv době. Kde narodil jsem se, tam také dožiji a tyto řádky pouze a jen tobě věnuji.
Ach, Praho!


VÝKŘIK

Hluk, střelba, bahno a krev,
Tohle je způsob jak vyjádřit čest?
Zdá se, že národ zhroutí se,
Ale hrdá krev stále v jeho žilách koluje.

Rány se obvážou rouchem padlých andělů,
Naděje žije, nenecháme ji napospas uchvatitelům!
Vezměte syny, jde se do boje!
To dítě v náručích, už matičko, není jen tvoje.

Prodlužující se stín, nade mnou vztyčí se,
Můj milý živote, s hořkostí loučím se.
Prý že mě potřebuje, pro slávu a čest,
Už dlouho se šířila ta špatná zvěst.

Opouštím rodinu, opouštím přátele,
Již nepatřím sobě, musím určit vítěze.
Nebo snad poražen budu, neutnu hlavu příšeře?
Nebudu první, pořád budu jen jeden z tisíce.

V zákopech uvězněn, z každé strany je cítit smrt,
Ta, která rozkazuje všem živým bolest nést,
Sama bez bolesti, do tváře se nám směje krutá Smrt,
A z jejích spárů nám nepomůže ani ta nejchytřejší lest.

Dýchá se mi těžce, hlavou zní mi poplašný křik,
Smrt plíží se po špičkách, bude to jen mžik,
Vím, co znamená tento zvuk, ještě se můžu zachránit,
Stačí si masku nasadit…

Nestihl to, byl jeden z mnoha,
Nepomohl mu výkřik varovný.
Teď bude se zpovídat u samotného Boha,
Jestli byl dost pokorný.

Co zabilo dítě mé, matička se ptá?
Proč musím zakopávat ho do hlín?
Její smutné oči se ptají, zemřel jako hrdina?
Odpověď zní; byl to plyn.


VELIKONOČNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚ

Jarní tvořivá dílna proběhla 15. 3. 2018 se studentkami Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně Annou Martinkovou (1. DK),  Markétou Hronovou, Sárou Štěrbovou (2 DK), Karolínou Novotnou a Kamilou Eliášovou (2.DK) a Karolínou Šimkovou (3.M). V milé a tvůrčí atmosféře vznikaly jarní vazby, věnečky, vázy a také pomlázka. Odpoledne se jako vždy vydařilo, s úsměvem na tváři odcházeli klienti i studentky.

Jiřina Korecká, vychovatelka SUPŠ

JARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚJARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚJARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚ
JARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚJARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚJARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚ
JARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚJARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚJARNÍ DÍLNA V DPS BECHYNĚ
Příjemné odpoledne s klienty DpS Bechyně 15. 3. 2018. (Foto: Archiv školy)

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ

V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy s bechyňským Domovem pro seniory proběhlo 30. 11. 2017 tradiční vánoční tvoření. Na tuto akci jsme se velice těšili, neboť každoročně povídání, historky a zdobení adventních věnců navodí tu správnou předvánoční atmosféru. Akce se zúčastnily studentky Karolína Novotná, Tereza Dostálová, Natalia Komarova, Anna Zátopková, Karolína Šimková.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ

Vánoční tvoření v DpS Bechyně 30. 11. 2017. (Foto: Archiv školy)

ZKRÁŠLENÍ CHODEB DOMOVA MLÁDEŽE

     Během podzimu 2017 díky iniciativě vychovatelky Ireny Korecké a studentů byly na schodiště pavilónu A našeho domova mládeže umístěny autorské grafiky - práce studentů. Ředitelství školy děkuje za tuto akci. Věříme, že dekorace prostor našeho domova bude dále pokračovat.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

Hlavní schodiště pavilónu A DM s instalovanou grafikou - pracemi studentů.
(Foto: Archiv školy)


REJ SVĚTLUŠEK

V podvečer 8. 11. 2017 se v Bechyni opět konal lampionový průvod - Rej světlušek. Tato akce je oblíbená nejen mezi občany našeho města, ale také mezi studenty domova mládeže. I letos se aktivně zapojili do her a soutěží v kulturním domě, které byly určené našim nejmenším světluškám.  Studenti asistovali při zdolávání soutěžních úkolů a byly tak dětičkám velkou oporou.

Soňa Houdková, vychovatelka DM

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Rej světlušek v KD Bechyně 8. 11. 2017. (Foto: Archiv školy)

 

 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ

Také letos pokračuje spolupráce naší školy s bechyňským Domovem pro seniory. 28. 3. 2017 v domově studenti připravili pro klienty tvořivou dílnu a vytváření z hlíny. Bylo to příjemně strávené společné odpoledne.

Další návštěva v DpS se uskutečnila 19. 4. 2017.  Klienti se sešli, aby jim studentky ukázaly práci na hrnčířském kruhu. Všichni nadšeně sledovali Magdu Čápovou, která jim točení předváděla, a Aničku Stifterovou, která vše komentovala. Nakonec se i z řad klientů našel dobrovolník, který si sám točení vyzkoušel. Na závěr byl potlesk a spokojeně úsměvy.

KERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORY

Velké poděkování patří studentkám z 2.DK Čápové, Stifterové, Dvořákové, Šimkové, Rogovské, Mechseryakové. Z 1.DK Mamyrové, Kostelecké, Novotné, Eliášové, Sojkové.

Další akcí, na které se podílí všichni studenti z DM, je sběr PET víček na pomoc malému Kryštůfkovi. Letos jsme opět předali paní Masopustové další nasbíranou várku.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

Ředitelství školy děkuje vychovatelce Jiřině Korecké za organizaci těchto akcí a panu školníkovi Jindřichu Horákovi za odvoz kruhu a hlíny do DpS.

KERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORYKERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORYKERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORY
KERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORYKERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORYKERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORY
KERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORYKERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORYKERAMICKÉ TVOŘENÍ V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORY
Keramické tvoření v bechyňském Domově pro seniory. (Foto: Archiv školy)

 

 

 


ADVENT 2016 V DPS BECHYNĚ

Podobně jako v minulých letech, i letos se naši dobrovolníci zúčastnili adventních dílniček v DpS Bechyně. Poděkování patří všem, kteří strávili s klienty DpS svůj čas, a paní vychovatelce Jiřině Korecké.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Advent v DpS Bechyně . (Foto: Archiv školy)

REJ SVĚTLUŠEK 3. 11. 2016

3. 11. 2016 se opět v Bechyni konal lampionový průvod,. Naši studenti se také zapojili do realizace této již tradiční akce. Světelný průvod městem obohatili o jízdu na koni a aktivně se také zapojili do soutěží a her pro děti v kulturním domě.

Soňa Houdková - vychovatelka

6. VÍTÁNÍ LÉTA V DPS BECHYNĚ 21. 6. 2016

21. 6. 2016 proběhlo již 6. vítání léta v Domově pro seniory Bechyně. Děvčata z naší školy se své úlohy perfektně chopila a předvedla, že pro ně není nic problém. Nejprve klienty převezla z pokojů do jídelny, kde na ně již čekala kapela, která jim zpříjemnila první letní den. Následovalo pohoštění a i na taneček se dostalo. Všichni odcházeli spokojeni a i my se těšíme na další pokračování spolupráce.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM SUPŠ Bechyně

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
6. vítání léta v DpS Bechyně. (Foto: Archiv školy)
 

PROCHÁZKA S VOZÍČKÁŘI Z DPS BECHYNĚ 20. 4. 2016

Odpoledne 20. 4. 2016 jsme se šli projít s vozíčkáři z Domova pro Seniory Bechyně. Počasí se nám ideálně vydařilo, svítilo nám příjemné jarní sluníčko, takže nám nic nebránilo v krásné procházce po památkovém městě.

Seznámení bylo z počátku nesmělé a tiché, ale po pár chvílích strávených venku se našim klientům rozsvítil na tváři úsměv ze sluníčka a prvních rozkvetlých stromů a dokonce začali, Ti kteří byli povídavější, vyprávět zážitky z jejich mládí. Povídali nám o místech, ze kterých pocházeli a o tom jak Bechyně vypadala za jejich mládí. Celé odpoledne se krásně vydařilo a dokonce jsme se naučili docela zdárně manipulovat s invalidními vozíky. Byl to velmi zajímavý a obohacující zážitek nejen pro nás, ale i pro naše svěřence.
Těšíme se na příští společně strávený čas.
Dobrovolníci z DM SUPŠ Bechyně
 
Akce se zúčastnily: Lollita Abdimutalip, Magdléna Čápová, Anastasia Frolova, Marie Dvořáková, Nikola Kášková, Alice Martincová, Terezie Marčíková, Diana Mechseryakova, Nikola Pazderová , Petra Šimková, Anna Stifterová.
 
Akce se mimořádně vydařila. Byla jsem pyšná na naše studentky, neboť procházka byla fyzicky velice namáhavá, což jim ale nebránilo ve vstřícnému přístupu ke klientům. Neustále rozdávaly úsměvy a opečovávaly své svěřené klienty. Byla skoro dojemné vidět, kolik dobroty a lásky v nich je. Po skončení akce odcházely s krásným pocitem, že mohly něco vykonat pro někoho, kdo by se bez jejich pomoci neobešel.
Jiřina Korecká, vychovatelka DM SUPŠ Bechyně

Ředitelství školy děkuje vychovatelce Jiřině Korecké a všem studentkám, které se akce zúčastnily.
 
PROCHÁZKA S VOZÍČKÁŘI Z DPS BECHYNĚPROCHÁZKA S VOZÍČKÁŘI Z DPS BECHYNĚPROCHÁZKA S VOZÍČKÁŘI Z DPS BECHYNĚ
PROCHÁZKA S VOZÍČKÁŘI Z DPS BECHYNĚPROCHÁZKA S VOZÍČKÁŘI Z DPS BECHYNĚPROCHÁZKA S VOZÍČKÁŘI Z DPS BECHYNĚ

Naši dobrovolníci s vozíčkáři z DpS Bechyně 20. 4. 2016. (Foto: Archiv školy)
 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA V BECHYŇSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORY

V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy s bechyňským Domovem pro seniory proběhlo 1. 3. 2016 další Velikonoční tvoření, malá keramická dílnička. Dobrovolníci z řad našich studentů vyráběli s klienty DpS velikonoční dekorace, které se opravdu moc povedly a po naglazování a vypálení autory - klienty DpS - potěší.

S klienty DpS tvořili Nikola Pazderová, Alice Martincová, Terezie Marčíková, Nikola Kášková, Lolita Abdimutalip, Daria Rogovská, Diana Mechseryaková, Ludmila Březinová a Dominik Vodička.

Poděkování za akci patří našim dobrovolníkům i vychovatelce Jiřině Korecké, která ji zorganizovala.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
Velikonoční dílnička v DpS Bechyně 1. 3. 2016. (Foto: Archiv školy)

 

NÁVŠTĚVA INFOCENTRA JETE TEMELÍN

Se zahraničními studenty jsme v rámci poznávání svého studijního města a okolí navštívili 20. 2. 2016 zámeček Vysoký Hrádek, v kterém je umístěno Infocentrum elektrárny Temelín. Studenti byli obeznámeni s historii zámečku a hlavně s funkcí jaderné elektrárny a provozem. Důležité informace jim byly podány formou dvou filmových projekcí v kinosále. Obrazem se dostali do útrob elektrárny, skladu čerstvého paliva, reaktorového sálu i do strojovny výrobního bloku. Seznámili se i s mlžnou komorou, kde na vlastní oči viděli, jak je naše okolí prošpikováno částicemi přírodního ionizujicího záření.Závěrem si prošli stále expozice v prostorách zámečku a také obdivovali nádherný zámecký park. Pro studenty byla exkurze velkým přínosem, spousta z nich netušila, že v okolí Bechyně se nachází jaderná elektrárna. Za realizaci tohoto jedinečného zážitku patří poděkování vedení města Bechyně.

Soňa Houdková, vychovatelka

EXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍN
EXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍNEXKURZE DO INFOCENTRA TEMELÍN
Exkurze našich studentů do infocentra JETE Temelín
20. 2. 2016. (Foto: Archiv školy)

VALENTÝNSKÝ BOWLING

V rámci valentýnských oslav proběhl bowling. Aktuální foto přinášíme.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Valentýnský bowling, únor 2016. (Foto: Archiv školy)
 

PROJEKT "KAMARÁD PRO VOLNÝ ČAS" - SPOLUPRÁCE S ROLNIČKOU SOBĚSLAV

Dne 8. 2. 2016 pracovnice Rolničky Soběslav paní Renata Gargulová představila studentům projekt „Kamarád pro volný čas“. Jedná se o dobrovolnický projekt, pomocí kterého Rolnička Soběslav hledá studenty, kteří se stanou kamarády dětem s postižením. Jsme velice rádi, že se povedlo najít dobrovolníky z řad studentů domova mládeže a navázat tímto úzkou spolupráci s Rolničkou Soběslav.

Soňa Houdková, vychovatelka

KURZ PEDIGU  A MALÁ VÁNOČNÍ BURZA 

9. 12. 2015 se v domově mládeže konala malá vánoční burza, kde byly ke koupi nabídnuté věci "nepotřebné", ale i krásné vlastnoručně vyrobené šperky dívek z 1. ročníku Marušky Dvořákové a Markéty Melmukové. Radost máme i z toho, že pokračuje kurz pletení z pedigu.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Výrobky z pedigu a šperky z předvánoční burzy 9. 12. 2015 na DM. (Foto: Archiv školy)


MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V MŠ JAHŮDKA 

Podobně jako v minulých letech, teké letos navštívili naši studenti v podobě Mikuláše, andělů a čertů bechyňskou mateřskou školu Jahůdka; mikulášská besídka tam proběhla 4. 12. 2015. Děkujeme všem studentům, kteří se zúčastnili, i vychovatelce Ivě Šťastné, která akci zorganizovala.

MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKA
MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKA
MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ V BECHYŇSKÉ MŠ JAHŮDKA
Mikuláš, čerti a andělá v MŠ Jahůdka 4. 12. 2015. (Foto: Archiv školy)

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V RC HROŠÍK

Ve středu 2. 12. 2015 připravili studenti naší školy připravili pro děti z Rodinného centra Hrošík, které pracuje v Kulturním domě Bechyně, veselou mikulášskou besídku. Poděkování patří zúčastněným studentům i vychovatelce Soně Houdkové.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V RC HROŠÍKMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V RC HROŠÍKMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V RC HROŠÍKMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V RC HROŠÍK
Mikulášská besídka v RC Hrošík 2. 12. 2015. (Foto: RC Hrošík)


ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

V pondělí 23. 11. 2015 proběhlo další adventní tvoření v Domově pro seniory v BechyniV letošním roce jsem oslovila nové dobrovolníky z 1. ročníků: Nikolu Káškovou, Markétu Melmukovou a Marii Dvořákovou z 1.K a Nikolu Pazderovou, Alici Martincovou a Terezii Marčíkovou z 1.G. Jejich nadšení a radost z dobrovolnictví se projevilo v nádherném adventním tvoření. Spokojeni byli nejen klienti, ale i my všechny jsme odcházely s příjemným pocitem.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
Několik momentek z adventního tvoření v DpS Bechyně 23. 11. 2015. (Foto: Archiv školy)

 

REJ SVĚTLUŠEK A LAMPIONOVÝ PRŮVOD 3. 11. 2015

V úterý 3. 11. 2015 jsme se zúčastnili Reje světlušek a lampionového průvodu v našem městě. Byla to velice povedená akce, kterou organizoval KD Bechyně. Naši studenti pomáhali s organizací, ukázali se být velmi šikovnými pomocníky a všichni jsme si to užili.  Dokonce jsme tam měli i dílničku šikovných rukou pro děti, kterou vymyslela a vedla Marie Dvořáková a Veronika Schwarzová z 1.K. Fotodokumentaci připravila Anna Zátopková z 1.M.

Soňa Houdková, vychovatelka


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Další akce v rámci dobrovolnické činnosti a dlouhodobé spolupráce DM a DpS Bechyně proběhla 10. 3. 2015. Jednalo se tentokrát o malou keramickou dílničku, jejíž náplní byla výroba drobných upomínkových a dekorativních předmětů k valikonočním svátkům 2015. Poděkování patří studentům Lucii Teskové, Dominiku Vodičkovi, Šárce Švimberské, Nikole Friedlové, Štěpánce Rolnikové a Marku Matějkovi a rovněž vychovatelce Jiřině Korecké.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Velikonoční tvoření v DpS Bechyně 10. 3. 2015. (Foto: Archiv školy)
 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

V rámci dobrovolnické činnosti na domově mládeže proběhlo 27. 11. 2014 adventním tvoření - naši studenti připravovali s klienty bechyňkého Domova pro seniory adventní věnce. Akce byla velmi příjemná; jak naše dobrovolníky, tak klienty DpS zasáhla vánoční atmosféra. Velký dík patří studentům Kovaříkové, Švimberské, Rolnikové, Koudelkové a Matějkovi. Na první týden v lednu se chystá přestěhování klientů. Této akce se chceme též v hojném počtu účastnit.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

Jiřina Korecká, vychovatelka


VEČER KRÁSY V KD BECHYNĚ

Zkoušky šatů, večer s kosmetičkou, pohybové zkoušky, kadeřnické služby, tréma, trochu strachu, nadšení, velký potlesk, obdiv - to vše absolvovaly naše studentky pro velký slavnostní večer, který se konal 26.11.2014 v kulturním domě. Studentky SUPŠ připravily společně s vychovatelkami Jiřinou Koreckou a Ivou Šťastnou módní přehlídku společenských a svatebních šatů, ve spolupráci s kulturním domem, v rámci studentských večerů v Kulturním domě v Bechyni. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Večer krásy - módní přehlídka v KD Bechyně v podání našich studentek.
(Foto: Archiv školy)

Iva Šťastná a Jiřina Korecká, vychovatelky

PODZIM 2014 V DM

 • Lampionový průvod - Rej světlušek
  V úterý 4. 11. 2014 se opět konal v Bechyni lampionový průvod a následně Rej světlušek v KD Bechyně. Do akce se zapojili i naši studenti a svou pomocí vytvořili velice příjemnou a veselou atmosféru.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

 • Den otevřených dveří ve sportovní hale v Týně nad Vltavou
  25. 10. 2014 jsme opět společně se zahraničními studenty využili nabídku sportovní haly v Týně nad Vltavou a prožili příjemné dopoledne v zajetí squashe a spinningu.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

 • Divadelní představení Advent v DON Tábor
  13. 10. 2014 jsme navštívili divadelní představení „Advent“. Horská balada podle románu Jarmily Glazarové studenty nadchla a zaujala.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

Soňa Houdková, vychovatelka

 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Ve dvou termínech proběhlo na domově mládeže velikonoční tvoření. První akce se uskutečnila 1. 4. 2014; jednalo se o dekorování kraslic pod vedením paní Milady Mrzenové. Druhá ace se uskutečnila 11. 4. 2014 a jednalo se o dekorování perníčků s paní Alenou Antalovou. Obě akce v duchu lidových tradic se líbily. Za zorganizování patří poděkování vychovatelkám DM Jiřině Korecké a Ivě Šťastné.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Velikonoční tvoření v DM 1. a 11. 4. 2014. (Foto: Archív školy)


KROUŽEK PLETENÍ Z PEDIGU A PROUTÍ

Již druhým rokem mohou šikulky a šikulové na domově mládeže využít nabídku studentky Terezy Hávové (4.D) a vychovatelky Ivy Šťastné a navštěvovat kroužek pletení z pedigu a proutí. Jak dokládají fotografie, šikovné ruce se našly a výsledky jejich práce jsou velmi pěkné.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Kurz pletení z pedigu, DM SUPŠ Bechyně, březen 2014. (Foto: Archív školy)
 

STUDENTSKÝ VEČER V MALÉM SÁLE BECHYŇSKÉHO KULTURNÍHO DOMU

4. 3. 2014 studenti 3.M a 4.M připravili pro své spolužáky studentský večer v malém sále KD Bechyně. Připravili ukázku výtvarných a multimediálních prací, v RC Hrošík byla nainstalována výstava a v MS promítání reklamních spotů a průběh natáčení maturitního videa 4.M DV. Poté následoval filmový klub - snímek francouzsko-americké koprodukce „Léon“ v anglické verzi s titulky.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ


DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V KD BECHYNĚ

V sobotu 1. 3. 2014 jsme se již tradičně pomáhali při dětském maškarním odpoledni v KD Bechyně, tentokrát na téma „Červená Karkulka“. Poděkování za aktivní pomoc patří zejména zahraničním studentkám.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Dětské maškarní odpoledne v KD Bechyně 1. 3. 2014. Pomáhají naše studentky Alina
Yessimbeková a Kristina Zyková (Foto: Archív školy)


ÚNOROVÉ DĚNÍ V DM

 • V pátek 28. 2. 2014 jsme společně se zahraničními studenty navštívili divadelní představení pod názvem Vinnetou v podání Městského divadla Kladno. Nejenom název hry, ale i hvězdné obsazení (V. Kotek a J. Prachař) byly pro nás zajímavým lákadlem. Překvapila nás půvabná parodie, s humornými dialogy a velice kreativním vyřešením celé scény. Slovní humor, závod na kanoích, kde vodu představoval modrý pruh látky přes jeviště, indiánská vesnice - pověšené svítící kužely na tazích, houpací kůň a dokonce i John Lennon jako „Kulaté sklíčko“, to vše nám zpříjemnilo páteční večer.
 • Koncert v KD Bechyně
  11. února 2014 odehrál svůj druhý koncert v kulturním domě Bechyně student 3.M David Daniel. Byla to velkolepá show, která splnila svůj záměr a to, že David prezentoval svou tvorbu a v podstatě pokřtil nové EP album, které vydal v lednu tohoto roku.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Koncert Davida Daniela v KD Bechyně 11. 2. 2014. (Foto: Archív školy)

 • Filmový klub v Malém sále KD Bechyně
  13. února 2014 studenti po delší pauze obnovili tradici filmového klubu v KD Bechyně. Tento večer se promítal film Donie Darko z produkce USA natočený v roce 2001. Žánrově je snímek označován jako fantasy, sci-fi. Objevují se zde prvky cestování v čase, problémy schizofrenického mladíka, který bojuje se svým démonem v přeneseném i skutečném slova smyslu.
 • Divadelní představení Richard III. v DON Tábor
  18. února 2014 jsme navštívili táborské divadlo, kde se uskutečnila derniéra divadelního představení Richard III. v podání Východočeského divadla Pardubice. Tragédie člověka, jehož jedinou láskou je nenávist, člověka, který chce vše, protože sám není ničím. Který udělá vše pro to, aby měl moc, s mocí však nenadělá nic.

 

SBÍRÁME VÍČKA PRO KRYŠTŮFKA

Ani nám v DM není lhostejný osud malého Kryštůfka. Chlapeček se narodil s nejtěžší formou dětské mozkové obrny. Sběrem plastových víček pomůžeme financovat jeho rehabilitační pobyt. (Více na http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/bez-pomoci-se-krystufek-nepostavi.html).

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

  JAK JSME PROŽILI LISTOPAD A PROSINEC 2013 A CO PLÁNUJEME NA LEDEN 2014

 • V měsících říjnu, listopadu a prosinci 2013 proběhl ve spolupráci s městskou policií  v Bechyni a Klubem reálné sebeobrany při DDM v Týně nad Vltavou na DM kurz sebeobrany dívek. Lektorem kurzu kurzu  byl pan Aleš Kabelka, Dis., kurz zaštiťovala vychovatelka Iva Šťastná. V rámci kurzu prošly dívky několika teoretickými okruhy (šikana, drogová tematika - alkohol, marihuana, domácí násilí, právní minimum - zákony a  vyhlášky). Získaly tak  povědomí, jak se chovat v krizových situacích, zejména při dopravě do školy  ze vzdálených regionů ve večerních hodinách, které často přináší i některá bezpečnostní rizika. Dívky měly možnost vyzkoušet si a nacvičit  některé základní techniky sebeobrany pro využití v krizových situacích.
 • 6. 11. 2013 jsme s děvčaty v DM prožily hezký večer nad kosmetikou firmy Avon. Ukázky líčení, poradenství, prohlídka kosmetických výrobků, nabídla Avon Lady paní Hlavničková. Večer se děvčatům líbil, budeme to muset zopakovat.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Večer s kosmetikou Avon, na DM SUPŠ Bechyně 6. 11. 2014. (Foto: Archív školy)

 • 27. 11. 2013 byla vychovatelka Jiřina Korecká se studenty v DpS Bechyně a dělali tam adventní věnce (foto ZDE). 
 • Podobně jako v minulých letech, i letos proběhla návštěva čertů, andělů a sv. Mikuláše, kterou na sebe vzali naši studenti, 5. 12. 2013 v MŠ Jahůdka. Poděkování patří všem zúčastněným a vychovatelce Ivě Šťastné.

MIKULÁŠ A ČERTI V MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ A ČERTI V MŠ JAHŮDKAMIKULÁŠ A ČERTI V MŠ JAHŮDKA
Mikuláš 2013 v MŠ Jahůdka. (Foto: Veronika Janoušková)

 • Ve středu 17. 12. 2013 plánujeme tradiční vánoční večírek.
 • Ve spolupráci s vyučující českého jazyka s Ludmilou Krůčkovou pracujeme v rámci literárního kroužku na literárním projektu Evropa ve škole.
 • V lednu uspořádáme školní kolo literární soutěže na téma Rok 2014 rok  české hudby.

JAK JSME PEKLI JABLEČNÝ ŠTRŮDL
Deštivý pdvečer 15. 10. 2013 jsme si zpestřili pečením vlastního jablečného štrůdlu. Ochutnejte - alespoň na fotografii.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Vlastní štrůdlíček. (Foto: Soňa Houdková)
 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V HALE V TÝNĚ NAD VLTAVOU 5. 10. 2013 

Sobotní odpoledne studenti využili Den otevřených dveří ve sportovní hale v Týně nad Vltavou. S nadšením si zahráli stolní tenis a velice je zaujal squash, který hráli sice poprvé, ale s velkým sportovním nasazením.

Soňa Houdková, vychovatelka DM

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Naši zahraniční studenti v hala v Týně nad Vltavou 5. 10. 2013. (Foto: Soňa Houdková)
 

SPORTOVNÍ DEN NA DM 8. 5. 2013

Volný den v DM jsme zahájili turnajem ve stolním tenise v kategorii chlapci a dívky. Mistrem turnaje se stal David Berka a mezi dívkami vítězem byla každá z účastnic, dokonce i paní vychovatelka. Vyhlášení výsledků, které bylo zpestřeno opékáním špekáčků a posezením při kytaře, jsme následně provedli v podvečer na zahradě DM. Došlo i na venkovní skupinové hry.

Soňa Houdková a Jiřina Korecká, vychovatelky DM
 
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Podvečer na závěr sportovního dne na DM 8. 5. 2013. (Foto: Soňa Houdková)

 

REJ ČARODĚJNIC 30. 4. 2013

30. dubna se každoročně v Bechyni koná „rej čarodějnic“. Letos se této oblíbené akce v hojném počtu zúčastnili i studenti naší školy a DM. Průvod táhli bubeníci a hráči na kytary, vlastnoručně vyrobené čarodějnice nesli v čele průvodu „vlajkonoši“ a před kulturním domem s těmi nejmenšími čarodějnicemi dováděly naše velice zdařile namaskované studentky. Akce se vydařila, líbila se studentům i veřejnosti. Poděkování patří Kristině Zykové, Alině Yessimbekové, Janě Gurské, Elišce Turonyové, Soukupové, Zuzaně Strnadové, Štěpánce Rolnikové, Ondřeji Sukovi, Leonu Táborkovi, Kolářovi, Romanu Bednářovi, Luboši Šimákovi, Romanu Pauschovi, Lukáši Maryškovi, Janu Paličkovi a Františku Hanouskovi.

Soňa Houdková, vychovatelka DM

REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
Rej čarodějnic v Bechyni - průvod městem 30. 4. 2013 (Foto: KD Bechyně)

 

KURZ PEDIGU - TEREZA HÁVOVÁ

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ

KURZ REÁLNÉ SEBEOBRANY PRO DÍVKY 

Městská policie v Bechyni nabídla kurz pro zájemkyně zaměřený na sebeobranu - návody a praktické rady, techniky sebeobrany, právní minimum - vše pro využití v krizových situacích, ve kterých se může každý z nás kdykoliv ocitnout. Nezáleží na síle, účastnice kurzu mají možnost se naučit bránit se holýma rukama nebo čímkoliv, co právě mají po ruce. Nikdo neví, kdy se mu něco takového může v životě hodit.

První kurz proběhl v termínu říjen - listopad 2012 a jeho náplní je pět lekcí (zúčastnilo se 15 dívek):

 • Právní minimum.
 • Druhy útoků a útočníků.
 • Šikana, kyberšikana, stalking.
 • Útoky se sexuálním podtextem.
 • Film Efekt přihlížejícího - experimentální dokument R. Špačka /ČT 2 / o neochotě lidí riskovat při poskytnutí první pomoci na ulici.

Druhý kurz probíhá v lednu - únoru 2013 a jeho náplní je  dalších pět lekcí rychlého praktického výcviku (účastní se 11 dívek):

 • Základní postoj, úderové ploch,citlivá místa, údery rukou, kopy.
 • Opakování celého bloku.
 • Způsoby vyproštění při útoku.
 • Zbraně - improvizované, technické.
 • Psychologie při reálné obraně - pohyb v krizových místech, nevhodná místa, paragrafy, obrana, zdravověda, první pomoc.

Místo: klubovna DM SUPŠ
Termín: pondělí 17.00 - 18.00 hod
Lektor: p. Kabelka, strážník Městské policie v Bechyni, a členové klubu sebeobrany z Týna nad Vltavou
Dozor: Iva Šťastná, vychovatelka DM
Cena: 30,-Kč za lekci (proplacení cestovních nákladů instruktorům)
V
ybavení účastnic: souhlas rodičů s účastí na  praktickém výcviku, prohlášení o zdravotní způsobilosti k pohybové aktivitě, sportovní obuv a oděv.

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
ZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚZÁJMOVÁ ČINNOST NA DM BECHYNĚ
Kurz sebeobrany na domově mládeže, únor 2013. (Foto: Iva Šťastná)