AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORY

Také v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory v Bechyni. V září se na naše dobrovolníky obrátila paní Tomaňová s žádostí o pomoc klientům s vyplňováním dotazníků, poté žáci pomáhali vozíčkářům s transportem na exkurzi do klášterního kostela. 27. 11. 2013 jsme v domově prožili krásné odpoledne při přípravě adventní výzdoby. Vánoční atmosféra nezasáhla jen nás, ale i klienty, kteří vzpomínali a vyprávěli své zajímavé příběhy.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

NAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORYNAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORYNAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Příprava adventní výzdoby v DPS Bechyně. (Foto: Archív školy)