OSOBNOSTI

Václav Mařan (1879 – 1962)

Rodák ze Svijanského Újezda na Turnovsku, žák Stanislava Suchardy. Ze Suchardova ateliéru, kam vstoupil v roce 1893, si odnesl směřování k lyrické drobnější plastice s určitým zaměřením na keramiku. Suchardova škola byla školou na tehdejší dobu moderní, v níž se realismus měnil ve francouzskou impresi. V roce 1896 nastoupil Mařan do ateliéru profesora Celdy Kloučka, kde studoval staré slohy a přírodní motivy. V letech 1900 – 1901 pobýval a pracoval v Německu, v roce 1902 odjel do Paříže. Pracoval pod vlivem francouzského impresionismu, kubismus a expresionismus ho nezasáhl. Seznámil se zde s Františkem Kupkou, Alfonsem Muchou i se Sarah Bernhardtovou. Ve Francii Mařan studoval nejen umění, ale i keramické řemeslo a vážně se zabýval plánem zřídit keramickou továrnu.
Václav Mařan

V roce 1903 si doplnil pedagogické vzdělání u profesora Breitnera v Korutanech a byl přijat na uvolněné místo učitele modelování na Státní keramické odborné škole v Bechyni. Ve svém učitelském působení podle zpráv současníků nikdy nevnucoval žákům svůj způsob vyjádření, vyučoval individuálně a byl velmi oblíben žáky i kolegy.

Ve své vlastní sochařské práci vycházel z poznávání jižních Čech, Moravy i Slovenska. Ztvárnil řadu studií krojů, ale i rokových figurek (vliv Míšně), figury s patrnými vlivy Japonska a Číny a rovněž ilustroval plastickými studiemi zážitky z 1. světové války.

Profesor Mařan byl rovněž zakladatelskou osobností bechyňského muzea, byl zapáleným průvodcem a vyhledavačem muzejních exponátů. Zasloužil se o bohaté zastoupení keramiky v muzejních sbírkách. Rovněž se organizačně podílel na vzniku a rozvoji bechyňského keramického družstva Keras. Byl nezapomenutelnou osobností bechyňského kulturního života a jedním z těch, kteří bez nadsázky tvořili školu.  

(Použit text Bohumila Dobiáš st. k šedesátinám profesora Mařana z roku 1939; celý text naleznete ZDE)