AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

Dva měsíce utekly jako voda a my se můžeme ohlédnout za tím, jaké vlastně byly. Na přelomu června a července jsme přivítali ve škole na devadesát účastníků 20. ročníku výtvarných kurzů pro veřejnost. Letošní novinkou by dvoudenní kurz pletení z pedigu, který vedla paní Karla Hátleová z Českých Budějovic. Kurzy jsou tradiční pedagogickou radostí a ani letos tomu nebylo jinak. Závěrečná výstava, která proběhla 6. 7. 2013, byla skutečnou přehlídkou kreativity frekventantů a velkým potěšením pro lektory.

Poprvé jsme letos vyzkoušeli akci, kterou jsme nazvali Točíme pro radost. Celkem třikrát během prázdnin jsme předváděli točení na kruhu a dali možnost zájemcům z řad dospělých i dětí, aby si toto řemeslo vyzkoušeli. Akce proběhla ve spolupráci s panem Martinem Zelenkou, který poskytl prostor vedle své Galerie Galvína a kterému patří poděkování. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu budeme v podobných akcích pokračovat. 

Za velmi vydařené považujeme Bechyňské keramické trhy 2013. Děkujeme organizátorům za přípravu našeho stanoviště v parku na náměstí a také všem, kteří nás navštívili a kteří si umazali ruce od hlíny.

Neustala ani výstavní činnost. V půli července jsme instalovali výstavu keramiky ve věži Sv. Ducha v Telči, na počátku srpna v čajovně a kavárně Rolnička v Soběslavi. Do konce července trvala výstava žákovských i učitelských prací v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, výstavu plastik jsme instalovali v parku na bechyňském náměstí, naše práce měli možnost prohlédnout si také návštěvníci Plané nad Lužnicí a na výstavě květin v Čimelicích.