AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTU

Ve dnech 12. - 13. 6. 2015 navštívil ředitel školy Jiří Novotný spolu s ředitelem SOŠ a SOU Třeboň Ing. Petrem Káninským, zástupkyní ředitele Ing. Zuzanou Linhartovou, Patrizií Vondrkovou a překladatelem Zdeňkem Pumprem partnerskou školu v italském Trentu. Tato návštěva byla domluvena během letošní březnové výměnné praxe a jejím účelem bylo domluvit další spolupráci všech tří škol.

Setkání s pedagogy a ředitelem italské školy bylo velmi přátelské. Na pracovní večeři 12. 6. 2015 byly nastíněny okruhy další spolupráce a předjednány termíny, jednání pak pokračovalo po exkurzi ve škole před polednem 13. 6. 2015, kdy také byla řediteli škol podepsána dohoda o partnerství.

PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTU

Projednané body spolupráce mezi našimi školami (tj. Trento, Třeboň, Bechyně):

  • výměna skupin žáků v počtu 12 z každé školy a dvou pedagogů (termín: 2. - 10. 4. 2016); jeden z pedagogů z české strany bude dohlížet v dílnách na žáky, druhý absolvuje týdenní stáž v dílnách trentské školy;
  • česká strana uspořádá v srpnu 2015 pro učitele trentské školy týdenní stáž v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v počtu 5 pedagogů v Bechyni a 5 pedagogů v Třeboni;
  • bude připravena výstava prací žáků a pedagogů v Trentu a v Čechách (nejlépe v Českých Budějovicích; předpokládaný termín - jaro 2016);
  • trentská škola má zájem uspořádat stáž i pro učitele z Bechyně a z Třeboně (zde je nutné projednat financování a zájem pedagogů z české strany);
  • ředitel školy z Trenta navštíví spolu s cca 4 kolegy obě školy v Čechách (předpokládaý termín - první polovina října 2015).

Ředitelství obou českých škol si velmi váží vstřícného přijetí v Trentu a zájmu o výměnu studentů i pedagogů. Věříme, že celá akce se i do budoucna ponese v podobně přátelském duchu, v jakém probíhaly dosavadní výměny i všechna setkání s italskou stranou. Poděkování patří kolegům z Třeboně i překladateli Zdeňku Pumprovi.

Jiří Novotný, ředitel školy

PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTU
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTU
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTU
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTU
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTUPRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ŘEDITELE ŠKOLY V TRENTU
Podvečer v Trentu 12. 6. 2015, pracovní večeře a návštěva školy 13. 6. 2015 spojená
s podpisem dohody o partnerství mezi školami v Trentu, Třeboni a Bechyni.
(Foto: Archív školy)