OSOBNOSTI

Stanislav Martinec (1938)

Narodil se 30. 10. 1938 v Českých Budějovicích, školu absolvoval v roce 1957. Od roku 1973 se věnuje volné ateliérové tvorbě. Uspořádal mnoho autorských výstav, zúčastnil se řady skupinových výstav, je zastoupen ve sbírkách AJG Bechyně, Moravské galerie Brno, UPM Praha, Muzea města Wroclav, Muzea Okregowe Walbrzych a řady soukromých sbírek v České republice i v zahraničí.


"Stanislav Martinec se hned na počátku své tvůrčí cesty vymanil z tradičních postupů keramické práce. Zvolil daleko náročnější tvorbu keramických plastik, figur, torz - tedy klasickou práci sochařskou, modelování z ruky. Tento přístup k dílu mu otevřel svět bohaté tvůrí fantazie - vzácně snové, jedinečné co do nápadu či zpracování. Jeho plastiky zachycují záblesky dávno minulých dějů, surrealistických vizí, překvapivých námětů - a vždy se v celku či v přesném detailu dotýkají lidské duše. Martincova díla, působivé grafiky jených čar s texty dávných poselství, bizarní stavby, stroje, věže, lodě, archy, kachle a na nich snová zvířata, květiny, portréty antických či barokních krásek...nesou vždy dotek mistrovského rydla, zručné ruky a především talentu podloženého tvrdou tvůrčí prací. Jsou jedinečná, nezaměnitelná, originální... V kontextu české keramiky patří Stanislav Martinec léta k absolutní špičce, v oboru obstojí v jakékoliv světové konkurenci." 

Slávka Kopecká, 2007

"Jako každý skutečný umělec, tak i Stanislav Martinec tvoří živelně, často iracionálně, vkusně se zbavuje vlastních přetlaků citů a tužeb, které ho nesou do světa fantazie...sám přiznává, že by nemohl žít v moderním městě a že je mu cizí svět vyspělé civilizace. Jeho artefakty jsou hledáním zcela nové cesty a zcela nové krásy..."


Naděžda Papoušková - Melniková,1974


"Stanislava Martince lze zařadit k nepočetné skupince českých výtvarníků, kteří dnes, především v grafice, navazují na tradice českého surrealismu a imaginativní malby. Z hlediska výtvarného zaujme především odvahou interpretovat v keramice vlastní fantazii a imaginaci. Tématicky svá díla vede do oblasti snu, který však obohacuje snahou o další osobitá sdělení. Dimenze vlastního prožitku, vyjádřeného výtvarně, se Stanislav Martinec vymezuje od běžné keramické produkce a výrazně obohacuje současnou výtvarnou kulturu."

František Dvořák, 1987

(Zdroj: Katalog Stanislav Martinec, Věra Martincová: Výběr z keramické tvorby, Slávka Kopecká, Lidice 77)