OSOBNOSTI

RNDr. Pavel Stašek (1908 – 2002)

Narodil se v Záboří nad Labem. Jeho otec působil v letech 1909 – 1931 na keramické škole v Bechyni, v letech 1922 – 1931 jako ředitel.
 
Pavel StašekDr. Stašek studoval na táborské reálce, posléze na Karlově univerzitě a ČVUT matematiku a deskriptivní geometrii. Tyto předměty pak vyučoval na Vysoké škole obchodní při ČVUT v Praze. Pro své přímé názory byl perzekuován v obou totalitních režimech,

Pavel Stašek studoval na táborské reálce a poté na Karlově univerzitě a ČVUT matematiku a deskriptivní geometrii. Tyto předměty pak vyučoval na Vysoké škole obchodní při ČVUT v Praze. V 50. letech byl dva roky vězněn na Borech, zbaven profesorského místa na vysoké škole. Pracoval jako pomocný dělník, po nějaké době se do školství vrátil.
 
Nastoupil na keramickou školu do Bechyně, kde učil matematiku. Vášnivě se věnoval divadlu s bechyňskými ochotníky i studenty. V roce 1955 režíroval Langrovu hru Velbloud uchem jehly, kde poprvé hrál pozdější herec a režisér Jan Kačer a v epizodní roli i Karel Kryl. Jeho velkou láskou byl i tenis.
 
Mezi studenty školy i bechyňskými občany proslul fenomenální pamětí, která mu sloužila téměř do konce jeho dlouhého života.

(Zdroj: web Města Bechyně,
paní A. Plachtová)