AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-24

ZPĚVEM PROTI TEMNOTĚ

Prožívání otřesné události z předešlého dne zanechalo v každém z účastníků nevyslovenou otázku o vhodnosti zpěvu vánočních písní a koled. Hluboce soucítíme se všemi pozůstalými i se všemi, kteří si nesou traumatický zážitek z prožité hrůzy. Nakonec zvítězilo poselství naděje, které tyto texty a melodie obsahují. Naději, že temnota definitivně nezvítězila. Tím, že otevřeme své dveře světlu, které se v koledách zvěstuje, temnotě nezbyde místo.

Mgr. Otakar Novák.

ZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚZPĚVEM PROTI TEMNOTĚ

Foto MgA. Václav Peták.