VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2024/2025

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

PŘEHLED INFORMACÍ:

1.  DO 20. 1. 2024 BUDE NÍŽE ZVEŘEJNĚN SEZNAM, KTERÝ BUDE INFORMOVAT UCHAZEČE ZDA BYLI ÚSPĚŠNÍ U TALENTOVÉ ZKOUŠKY (TO JEŠTĚ NEPOTVRZUJE PŘIJETÍ KE STUDIU, O TOM ROZHODNE AŽ POŘADÍ, KTERÉ OVLIVNÍ I ZÍSKANÉ BODY ZA PROSPĚCH.)


2. OD 5. 2. 2024 BUDE ZVEŘEJNĚNO POŘADÍ. (Na Grafický deign, Průmyslový design a Keramický design přijímáme prvních 15 žáků. Na obor Multimediální tvorba přijímáme prvních 20 žáků.)

ŽÁCI, KTEŘÍ SE UMÍSTÍ V POŘADÍ MAJÍ JISTOTU PŘIJETÍ NA NAŠÍ ŠKOLU, POKUD JI PREFERUJÍ.  TI CO BUDOU POD ČAROU, BUDOU POČÍTAT S TÍM, ŽE SE POŘADÍ BUDE MĚNIT PODLE PREFERENCE OBORŮ A ŠKOL A PODLE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK NA ŠKOLY BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY.

3. DO 15. 3. 2024 MOHOU UCHAZEČI V SYSTÉMU DYPSY MĚNIT PREFERENCE ŠKOL, PO UPLYNUTÍ TÉTO LHŮTY ZVEŘEJNÍME AKTUALIZOVANÉ POŘADÍ UCHAZEČŮ NA NAŠÍ ŠKOLU, KDE ZOHLEDNÍME KONEČNÉ PREFERENCE ŠKOL UCHAZEČŮ.


4. OD 15. 5.  BUDOU ZVEŘEJNĚNY KONEČNÉ VÝSLEDKY V SYSTÉMU DIPSY A TAKÉ NA NAŠEM WEBU.

 

Informace o výsledcích talentové zkoušky.

Minimální počet pro úspěšné složení talentové zkoušky je 25 bodů! Uchazeči, kteří nedosáhli tohoto limitu nemohou být přijati ke studiu.

 

Kód

Obory podle preference

Body za domácí práce

Body za kresbu

Body za malbu

Body za kompozici

Body celkem

1

GD

4,8

12

11

10

37,8

2

GD

2,8

10

9

8

29,8

3

GD,PD

2,5

10

10

10

32,5

4

PD,KD

4,5

11

9

10

34,5

5

MT

3

10

11

9

33

6

GD

3,8

13,5

12

13

42,3

7

GD,MT

2,8

11

12

13

38,8

8

MT,PD

4,2

11,5

11,5

13

40,2

9

GD,MT

3

9

9

9

30

10

GD,PD

4

10,5

8

6

28,5

11

GD,PD

4,6

12

11

11

38,6

12

KD,PD

5

13

13

15

46

13

GD,MT

3

8

11

12

34

14

GD,PD

4,2

11,5

13

14

42,7

15

KD

1,8

8

11

7

27,8

16

MT,GD

4

12

10

13

39

17

PD,MT

2,8

8

8

8

26,8

18

GD

3,1

9,5

13

7

32,6

19

GD,MT

5

13

14

13

45

20

KD

 

 

 

 

0

21

GD

2,3

7

9

7

25,3

22

KD,PD

4,8

10

10

12

36,8

23

GD,MT

3,3

11

13

10

37,3

24

PD,KD

4,6

11

12

12

39,6

25

 GD

5

14,5

14

13

46,5

26

GD,PD

4,2

12

12

12

40,2

27

 MT

4,7

7

9

8

28,7

28

PD

 

 

 

 

0

29

KD,MT

3,7

8

9

10

30,7

30

GD

3,6

13

14

13

43,6

31

GD

5

13

11,5

12

41,5

32

MT,GD

3,3

12

12,5

14

41,8

33

GD

4

9

12

9

34

34

GD

4

11,5

12,5

14

42

35

GD,PD

1,8

8

9

7

25,8

36

GD

1

5

10,5

9

25,5

37

GD,MT

5

13,5

14

13,5

46

38

 GD

5

11

14

13

43

39

GD,MT

3,7

11

13,5

11

39,2

40

PD

1,9

8

7

9

25,9

41

MT

5

9

12

10

36

42

GD

1,8

7

8

11

27,8

43

MT,KD

4

12

13

13

42

44

GD

5

14,5

14

15

48,5

45

 GD

4

14

15

14

47

46

MT,GD

3

12

14

14

43

47

 GD

5

15

14

15

49

48

PD,MT

2,8

10

12

10

34,8

49

GD

5

13

13

13

44

50

PD

1,7

9

11

10

31,7

51

GD

3,1

11

15

14

43,1

52

MT,GD

3

6

7

14

30

54

MT

3

9

12

8

32

55

GD

4,1

8

8

12

32,1

56

 KD

2,5

8

9

6

25,5

57

MT

5

12

12

13

42

58

MT,PD

4

12

13,5

11

40,5

59

MT,GD

1,8

5

6

7

19,8

60

GD,MT

5

13

12

10

40

61

MT,GD

4,1

10,5

12

14

40,6

62

PD,MT

3,6

11,5

13,5

12

40,6

63

MT

2

8,5

14

14

38,5

64

 GD

3

9,5

7

11

30,5

65

 GD

0,5

11

9

10

30,5

66

GD,PD

2,8

8,5

11

12

34,3

67

 KD

4,2

13

14

14

45,2

68

MT,PD

4

13

14

14

45

69

 KD

4,4

12

14

12

42,4

70

GD

5

14,5

12

15

46,5

71

 GD

2,4

8

12

9

31,4

72

 PD

 

 

 

 

                        0

73

KD

1

5

9

11

26

74

GD

4,6

11,5

14

11

41,1

75

GD

3,9

13

15

14,5

46,4

76

MT

3

11,5

12

6

32,5

77

GD

3

9

8

7

27

78

GD

5

12

13

12

42

79

 KD

2,8

11

11

11

35,8

80

 MT

3,6

12

13

13

41,6

81

MT

3

10,5

9

13

35,5

82

GD

4,6

13,5

12

15

45,1

83

MT

4,8

13,5

11

12

41,3

84

GD,MT

4,5

12

13

15

44,5

85

MT,PD

4,3

11,5

11

13

39,8

86

PD

4,4

10

12

9

35,4

87

GD,KD

3,8

12

11

10

36,8

88

GD,MT

4,8

14

15

15

48,8

89

PD,KD

4,8

13,5

12,5

12

42,8

90

GD,KD

2,7

7

10

6

25,7

91

PD,KD

2

7

11

8

28

92

MT

1

8

8

8

25

93

MT,PD

4,1

12,5

14,5

15

46,1

94

 GD

4,8

10

8

8

30,8

95

PD,GD

4,3

10,5

13

12,5

40,3

96

PD

2,5

9,5

7

7

26

97

 KD

2,8

6

6

6

20,8

98

 GD

3,7

12

14

12

41,7

99

GD,MT

3,2

11

13

14,5

41,7

100

GD,PD

5

12

13

12

42

101

KD

2,1

12

14

11

39,1

102

MT

2,9

10

9

14

35,9

103

MT

2

11

11

12

36

104

KD

4,3

10

9,5

10

33,8

105

GD

3

12

14,5

10

39,5

106

GD

3,8

14

13

10

40,8

107

GD

1,8

8,5

9

9

28,3

108

MT

4,3

9,5

11

14

38,8

109

 MT

2,7

7

11

10

30,7

110

GD,MT

5

13

14

15

47

111

KD

3,5

13

15

10

41,5

112

KD

5

15

15

15

50

113

KD,GD

4,8

13

14

15

46,8

114

GD,MT

4,9

12

12

14

42,9

115

GD

3,2

5

4

6

18,2

116

MT,GD

2,6

9

8

10

29,6

117

GD

4,8

14,5

13,5

13

45,8

118

PD

2,9

9

8

6

25,9

119

GD

2,5

7

9

7

25,5

120

GD

3,6

9

7

10

29,6

121

KD

5

12,5

13

14

44,5

122

GD,MT

3,8

13

10

15

41,8

123

PD

3

10

14

11

38

124

 GD

2,8

8

8

12,5

31,3

125

GD

4,5

11

13

12

40,5

126

MT,GD

0,5

3

3

3

9,5

127

MT,GD

4,8

12,5

14

14

45,3

128

 GD

5

12

14

15

46

129

GD,MT

4,6

13

15

13

45,6

130

MT,GD

3,5

9,5

8,5

9

30,5

131

MT,KD

3,7

10

10

8,5

32,2

132

MT

4

12

13

11

40

133

GD, MT

4,1

15

15

14

48,1