OSOBNOSTI

Renata Kubínová - Nováková (1948 - 2017)

Absolventka školy z roku 1967. Narodila se 19. 10. 1948 v Českých Budějovicích. V letech 1967 - 1970 pracovala v keramické dílně VD Jihotvar Hrdějovice. V letech 1970 - 1991 se věnovala pedagogické činnosti na ZUŠ v Českých Budějovicích, Trhových Svinech a Borovanech. V keramické tvorbě spolupracovala s Ivanem Hodonským a manželi Reindlovými. V letech 1993 - 2009 provozovala soukromou galerii Zlatá reneta na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích, v níž spolupracovala s více než sedmdesáti autory z Čech, Moravy i zahraničí. Kromě keramiky pracovala jako textilní výtvarnice a realizovala řadu kompozic technikou art protis. V současné době se věnuje především keramické malbě a fotografii.

Její zamýšlenou výstavu ve školní Galerii Na chodbě, kterou jsme domlouvali, už bohužel nestihneme. Paní Kubínová zemřela v létě 2017.