OSOBNOSTI

Peterka Jan (1871 - 1938)

Rodák z Radětic u Bechyně, jeden z prvních absolventů školy (1886). Po absolvování keramické školy odešel studovat do Vídně na Umělecko-průmyslovou školu k profesoru Otto Königovi. V květnu 1899 nastoupil jako umělecký návrhář a později jako vedoucí do nově postavené továrny Sandrik v bývalém Uhersku (dnes obec Hodruša - Hámre). Tato továrna vyráběla sříbrné příbory a duté výrobky.

Jan Peterka se zasloužil o obrovské morální, duševní a kulturní povznesení zdejšího lidu. Jako ředitel továrny byl odpovědný nejenom za uměleckou stránku výroby, ale také za prodej. Jeho největší zásluhou bylo založení učňovské školy, jedné z prvních v Uhrách. Škola existuje dosud, a to jako Soukromá střední umělecká škola Hodruša - Hámre; v roce 2012 oslavila 110. výročí od svého založení (více o škole na www.ssushh.sk).

(Volně použity materiály od Ing. Víta Priesola, 9666 61 Hodruša - Hámre 292, Sk)