OSOBNOSTI

Miroslav Páral (1955)

Narodil se v Praze, je absolventem školy z roku 1974. V roce 1991 založil Agenturu českého keramického designu. V roce 1993 byl oceněn Kulturní cenou města Český Krumlov, v letech 1993 – 1996 byl komisařem Mezinárodní výstavy keramické tvorby. V roce 1996 se stal předsedou mezinárodního keramického sdružení Manifest keramické tvorby 1996.

Kromě keramiky a sochařské práce se zabývá i kresbou a fotografií. Organizuje výstavy ve Václavských sklepích a v Máselnici na zámku v Českém Krumlově, pořádá sympozia ve svém krumlovském ateliéru, při nichž usiluje o propojování různých druhů výtvarné práce a o mezioborové přesahy. Je také mj. autorem kontroverzního projektu Světlo pro Prahu (2002), kdy byli v NM v Praze „vystaveni“ ve skleněných „akváriích“ ptáci zranění elektřinou na sloupech vysokého napětí.

Miroslav Páral působil dvakrát jako předseda točířské soutěže v SUPŠ Bechyně.

(Adresa: Příkrá 246, 381 01 Český Krumlov; www.paral.cz)