OSOBNOSTI

Ludvík Sovák (1862 – 1932)

Rodák z Třebíče, studoval na právnické fakultě Karlovy univerzity. Na bechyňskou školu nastoupil jako učitel češtiny, němčiny a počtů v roce 1900 a učil zde až do odchodu do penze v roce 1927.
 
Byl činný v mnoha spolcích, přednášel a psal o živnostech, literatuře, historii, překládal odborné články o keramice. Sestavil početnici, upravil praktické příklady z účetnictví a kalkulaci, vyučoval na kurzech pro mistry a pomocníky keramických odvětví. Byl živnostenským komisařem místních živnostenských společenstev, spoluzakladatelem Podpůrného spolku žáků, byl činný v Musejním spolku, v Sokole, starosta hasičské župy atd.

(Zdroj: web Města Bechyně,
Časopis Lázně Bechyně, č. 9, červenec 1932)