OSOBNOSTI

Ladislav Zívr (1909 – 1980)

Rodák z Nové Paky. Studoval na škole v Bechyni v mistrovském kurzu (1927 - 1929) a poté na pražské UMPRUM (1928 - 1931). Byl členem Skupiny 42 (1942 - 1948).
 
Jako vyučený hrnčíř spojil svou tvorbu s pálenou hlínou. Na počátku byl ovlivněn Gutfreundovým civilismem a kubismem, obdivoval také Hanse Arpa, Jacquese Lipchitze a Henryho Moora. Věřil ve výmluvnost čisté formy a v přírodě viděl hlavně dárkyni dokonalých modelů.
 
Lze říci, že poznávacím znakem Zívrovy tvorby je hrnčířsky cítěná forma směřující k zaoblenosti a vyváženosti: „Hrnek, můj učitel, z kterého vycházím, není antiformalistický. Technika hrnčířského kruhu nedovoluje beztvarosti.“ (Zívr: Konfese). Zívr nikdy nezradil řemeslo a až do konce života zůstal věrný hrnčířskému instinktu.

(Zdroj: Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha, 1975
Typlt, Jaromír: Sochař z kraje červené hlíny, LN, 30.5.2009; www.typlt.cz)