OSOBNOSTI

Jan Simota (1920 – 2007)

Český sochař, medailér a vysokoškolský pedagog, absolvent školy z roku 1937. Dále studoval na pražské UMPRUM u profesorů Mařatky a Laudy, absolvoval v roce 1941.
 
Následně působil na UMPRUM jako asistent, od roku 1950 jako odborný asistent u profesora Kavana v ateliéru užitého sochařství. V roce 1952 se stal profesorem (obor modelování pro architektonickou tvorbu a plošné obory), v roce 1963 jmenován docentem, poté prorektorem (1966 – 1972) a nakonec rektorem VŠUP (1972 – 1985).

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Simota)