OSOBNOSTI

Jan Kojan (1886 – 1951)

Rodák z Kojákovic u Třeboně studoval na bechyňské škole v letech 1901 - 1903. V letech 1906 - 1912 pokračoval na pražské UMPRUM (Mašek, Dítě, Hofbauer), v letech 1912 - 1914 a 1919 - 1922 na AVU (V. Hynais, krátce L. Šaloun, K. Krattner). V roce 1926 absolvoval studijní pobyt v Paříži.

V době 1. světové války padl v Haliči do ruského zajetí a záhy získal jako malíř klientelu mezi ruskými důstojníky. Dostal se do služeb knížete Vjazemského a úspěšně působil na carském dvoře. Po válce a po studijním pobytu v Paříži se zcela věnoval malbě jihočeských motivů z Třeboňska (rybníky, rybáři při práci, volavky) a tvorbě portrétů. Z výtvarných směrů měl nejblíže k sociálnímu civilismu. Pro jeho styl je typická osobitá stylizace, tlumené, zemité, pastózně použité barvy. Během 30. let také osvědčil smysl pro monumentalizaci.

(Zdroj: Dějiny českého výtvarného umění 1890 / 1938, IV/2, Academia, Praha 1998; Nová encyklopedie českého výtvarného umění – Dodatky, Academia, Praha, 2006; www.trebonsko.cz)