OSOBNOSTI

Jan Benda, akad. sochař

Narozen 1952 v Táboře, absolvent školy z roku 1972. Po absolvování studia keramiky na VŠUP Praha pracoval na volná noze v keramice, od roku 1986 do roku 2015 působil jako učitel odborných předmětů (kreslení, modelování) na SUPŠ Bechyně. Účastnil se a stále se účastní řady skupinových výstav, sám také aktivně vystavuje a je zastoupen v muzeích i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Více než dvě desítky let působí jako lektor na letních výtvarných kurzech pro veřejnost, které pořádá SUPŠ Bechyně.