OSOBNOSTI

Ing. Miroslav Petrů (1896 – 1967)

Rodák z Dražic u Tábora. Vystudoval chemickotechnologické inženýrství na Českém vysokém učení v Praze. V roce 1920 nastoupil na keramickou školu v Bechyni a učil zde chemické a technologické předměty, geologii a technické kreslení. Brzy se stal vzorem vynikajícího pedagoga. Využíval své bohaté zkušenosti, měl vysoké nároky na studenty a protože byl spravedlivý, měl také jejich důvěru a respekt.

Miroslav PetrůV roce 1945 byl přeložen na keramickou školu do Karlových Varů, která byla až do té doby německá. Po únorovém puči (1948) zůstal z místních ředitelů jediným nestraníkem. Po uvolnění ředitelského místa v Bechyni požádal o přeložení zpátky a funkci ředitele zde vykonával v letech 1948 - 1954, poté zde učil až do roku 1965.

Ing. Petrů byl členem Vědecko technické společnosti, přednášel, recenzoval učebnice, byl soudním znalcem porcelánu a keramiky. V roce 1926 byl na odborné praxi v porcelánce v Sévres (Francie). 

Ale nejen odborné aktivity byly jeho doménou, byl to i společenský a spolkový život v Bechyni. To bylo ostatně tehdy příznačné pro všechny profesory keramické školy, kteří se zasloužili o specifickou atmosféru zdejšího lázeňského městečka. Ing. Petrů byl člověk velmi společenský se smyslem pro humor a pracoval aktivně v mnoha místních spolcích (Sokol, pěvecký spolek Lužničan, vedoucí místního biografu, myslivecký spolek, šachový spolek atd.).


(Zdroj: web Města Bechyně)