OSOBNOSTI

Hana Purkrábková (1936 - 2019)

Významná osobnost české figurální plastiky. Narodila se 19.8.1936 v Táboře, v letech 1951 – 1955 studovala na keramické škole v Bechyni a v letech 1955 – 1961 na VŠUP v Praze v ateliéru Jana Kavana.

Typickým materiálem plastik Hany Purkrábkové je režná šamotová hlína, patinovaná či jemně polychromovaná. Své figury zvládá mistrně a s velkým citem pro vystižení povahových vlastností i nálady. Sochy Hany Purkrábkové vždy vyvolávají emoce, jsou plné vtipu, nadhledu i lidského porozumění.

Hana Purkrábková uspořádala mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí. Za všechny uveďme výstavy v Praze, Bechyni (Alšova jihočeská galerie), Chrudimi, Chebu, Příbrami, v Lovani (Belgie), v Morristownu a Filadelfii (USA) aj.

(Zdroj: www.galerieart.cz/prodej-purkrabkova.htm.;
více na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Purkr%C3%A1bkov%C3%A1)