OSOBNOSTI

gen. Antonín Mikuláš Číla (1883 – 1983)

Rodák z Nové Paky, odbojář v obou světových válkách, ruský legionář a československý generál. Také ale učitel kreslení a tělocviku a malíř porcelánu. Jméno Mikuláš si dal za pobytu na Rusi, když přestoupil k pravoslaví.
 
Vyučil se malířem porcelánu u V. Jandáka. V letech 1900 – 1903 studoval keramickou školu v Bechyni, v letech 1903 – 1909 dekorativní malířství u profesora Maška na UMPRUM v Praze.
 
V době vypuknutí 1. světové války působil jako učitel kreslení a tělocviku v Oděse, kam nastoupil na žádost sokolské obce. Vstoupil do České družiny a působil zde jako rozvědčík; mimo jiné zakresloval postavení nepřátelských vojsk. Jako velitel roty bojoval u Zborova, za občanské války hájil jako velitel 10. pluku transsibiřskou magistrálu. V Irkutsku předal ruský státní poklad zástupcům místní vlády. V roce 1919 odplul jako velitel transportu z Vladivostoku. V nové republice působil v hodnosti generála jako zemský velitel v Brně, v roce 1923 byl povýšen na generála. 1. 1. 1938 odešel do výslužby. Za 2. světové války se účastnil protinacistického odboje, v Pražském povstání velel dejvické oblasti. V roce 1998 obdržel od prezidenta Havla in memoriam Řád bílého lva II. stupně.
 
Jeho výtvarná práce spočívá v malířské činnosti a v navrhování diplomů a plakátů pro Sokol.

(Zdroj: www.artmuseum.cz, encyklopedie.brna.cz, www.ceskatelevize.cz/program/10134543307-neznami-hrdinove.html, www.ledecns.cz)