OSOBNOSTI

František Hošek

Bechyňský rodák, jeden z prvních žáků školy, kterou absolvoval v roce 1886. Jeho talentové předpoklady ho přivedly ke studiu na pražské Umělecko-průmyslové škole, kde navštěvoval ateliér profesora J. V. Myslbeka. Podle slov svého profesora i spolužáků byl jeho nejnadanějším žákem. Bohužel podlehl střevnímu tyfu ve věku pouhých 24 let.

František Hošek

Profesor Myslbek v řeči nad jeho rakví vyjádřil hodnocení svého žáka slovy: „Zemřel umělec Bohem nadaný.“ Sochař, který byl střízlivý až skoupý na slova chvály, zde neváhal s uznáním.

O životě sochaře Hoška se zřejmě více nedovíme, ale můžeme si přiblížit jeho dílo. Bylo samozřejmě poznamenáno školou prof. Myslbeka i jeho vlastenectvím. Nejčastěji se připomíná Hoškovo sochařské dílo alegorie Průmyslu pro budovu Městské spořitelny v Praze, kde také realizoval výplně oken.

František Hošek je autorem i drobnějších prací, které reprodukovala akciová továrna Keras, např. těžítko „Ukaž zoubek“ v terakotě a bílé fajanci, podnos „Amoret“, reliéfy Mánesa, Tyrše, Fügnera, Žižky, Smetany aj. Velmi známý je medailon „Madona s Ježíškem“ v terakotě a „Uzdravení slepého“. Z jeho posledních prací je skica k pomníku Jana Sladkého Koziny na vrch Hrádek u Domažlic, který ovšem už musel realizovat sochař Čeněk Vosmík. Dále lyrická kompozice „Loučení“ (klauzurní práce), která je ve sbírkách Městského muzea v Bechyni a dalo by se říci s Ladislavem Stehlíkem, že až symbolicky napovídá blízkou smrt.

(Zdroj: web Města Bechyně, Anna Plachtová)