OSOBNOSTI

Arnošt Chleborad (1859 - 1941)

Významná bechyňská pedagogická osobnost, učitel češtiny a počtů v keramické škole v letech 1910 - 1915, autor publikace Popis okresu bechyňského (1928). Arnošt Chleborad se narodil 6. února 1859 v Habrech na Čáslavsku. Studoval na gymnáziu v Jihlavě, poté se stal učitelem v Krucemburku, kde se seznámil se svou budoucí ženou Pavlou Pujmanovou (1863 - 1942), neteří Karla Havlíčka Borovského (její matka Jana Pujmanová, 1832 - 1913, sestra K. H. Borovského, je pohřbena na bechyňském "starém hřbitově"). V roce 1901 se Arnošt Chleborad stal učitelem na bechyňské měšťance.

Arnošt Chleborad

Arnošt Chleborad byl po celý svůj život velmi pracovitý, iniciativní a i v Bechyni se věnoval nejen práci ve školách, ale i veřejné činnosti. Oživil práci v řemeslnické besedě, pořádal výlety, zábavy, přednášel, hrál divadlo, staral se o spolkovou knihovnu. Od r. 1903 se stal členem bechyňského Sokola, propagoval jeho význam a důležitost v životě národa. Vstoupil do zpěváckého spolku „Lužničan“, kde byl i pokladníkem a jednatelem. Zde také pořádal mnoho zábav a vystoupení. Pracoval i se svou manželkou v Červeném kříži, paní Chleboradová byla činná jako předsedkyně místního odboru Pošumavské jednoty. Velmi činorodý byl v Bechyni Okrašlovací spolek, jehož byl Arnošt Chleborad od roku 1903 členem ve funkci jednatele. Zasloužil se hlavně o květinovou výzdobu oken a záhonů. Jeho láskou byla historie, jak ostatně ukazují publikace "Popis okresu bechyňského. Na oslavu 10. výročí trvání Československé republiky a na paměť 80letého zrušení roboty“ a „Ze starých pamětí Bechyně“.

Jeho základní činností byla samozřejmě pedagogická práce. Učil na obecné a měšťanské škole a na žádost ředitele Státní odborné školy keramické Aloise Porgese přijal místo výpomocného učitele na pokračovací učňovské škole. Učil také soukromě němčinu dívky, které chtěly dále studovat, protože v Bechyni byla jen chlapecká měšťanská škola. S okresním hospodářským spolkem založil zimní hospodářskou školu. V letech 1916 - 1925 byl ředitelem obecné měšťanské školy v Bechyni. V roce 1925 byl pensionován. Byl i členem ochotnického spolku, kde v r. 1904 režíroval hru J. Sowera „Martin Luba“ a hru E. Raupacha „Mlynář a jeho dítě“. V roce 1916 založil „Okresní péči o mládež“ určenou na podporu nemajetným rodinám, zvláště pak po 1. světové válce.

V r. 1909 se stal členem a jednatelem keramického družstva v Bechyni, kde pracoval do r. 1919, za války družstvo vedl spolu s prof. Kopeckým. Zemřel v Bechyni 11. 5. 1941, zde je také pohřben.

Arnošt Chleborad byl členem Musejního spolku, urovnal městský archiv. Seznámil se s profesorem Augustinem Sedláčkem, který v té době pracoval v zámeckém archivu a který požádal knížete Alfonse Paara o povolení Chleboradovi zde pracovat. Kníže Alfons Paar ocenil jeho práci takto:

V Praze dne 13. 9. 1928

Vysoce vážený pane řediteli.

Račte přijmouti můj vřelý dík za věnovaný výtisk Vašeho vzácného díla „Popis okresu bechyňského“. Že tak pozdě píšu, odůvodňuji tímto, že jsem měl úmysl knihu pročísti než Vám odpovím. Avšak značné zaměstnání ve službě vojenské zhatilo můj plán a dostal jsem se velmi zřídka ke čtení. Tu jsem se rozhodl Vám napsati.

Již po přečtení malé části seznal jsem, s jakou pílí a vytrvalostí jste na ní pracoval. Získal jste si zajisté velké zásluhy o uchování staré historie a starých pamětností na našem okrese a jest povinností těch, kteří v okresu žijí, Vám býti vděčni. Bude toto dílo též vzácnou památkou pro historiky a badatele budoucí.

Upřímně Vám blahopřeji k této práci. Přijměte ještě jednou můj srdečný dík a trvám s projevem obzvláštní úcty.

Váš Alfons Paar

Profesor Václav Mařan o něm napsal:

"Z místních dárců a spolupracovníků byl to pan Arnošt Chleborad, ředitel obecné a měšťanské školy, který daroval vlastnoruční dopis K. H. Borovského s původní obálkou z Brixenu, psaný Havlíčkově matce. Napsal obsahy některých historických knih a pergamenů k snazší orientaci a porozumění návštěvníků musea. Položil také základ k numismatické sbírce, do které přispěl darem."

(Volně použit materiál paní Anny Plachtové - http://www.mestobechyne.cz/cz/mesto-bechyne/z-historie/osobnosti/arnost-chleborad/)