OSOBNOSTI

Antonín Smíšek (1898 – 1957)

Rodák z Bechyně, absolvent školy z roku 1911. V roce 1912 začal studovat malířský obor UMPRUM v Praze. Studia byla přerušena 1. světovou válkou; Smíšek narukoval na vojnu, padl do ruského zajetí a strávil tam čtyři roky. Po návratu domů pokračoval ve studiu, které ukončil absolvováním speciální školy architektury v roce 1922.
 
V roce 1935 nastoupil jako učitel na bechyňskou keramickou školu a působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1955. Vychoval celou řadu žáků, kteří se prosadili jako umělci i technici. Byl také dlouholetým správcem muzejních sbírek, předsedou Klubu československých turistů a turistického odboru Sokola Bechyně.

(Zdroj: web Města Bechyně)