OSOBNOSTI

Antonín Škoda (1935 - 2000)

Narodil se v Soběslavi, ale dětství a celý život prožil ve Veselí nad Lužnicí. Školu absolvoval v roce 1953, byl přijat na UMPRUM, ale studium ukončil předčasně. Byl členem výtvarných skupin Jih a Klub a členem Svzu československých výtvarných umělců. Pravidelně vytavoval doma i v zahraničí.

Jeho jméno je výrazně spojeno s výrobním družstvem Jihotvar, pro které navrhoval výrobky v 60. letech. Zrealizováno jich bylo asi 600, Jihotvar se tehdy stal pojmem a Antonín Škoda se zařadil ke špičce tehdejších čekých keramiků. Po odchodu z Jihotvaru na počátku 70. let se věnoval volné tvorbě a realizoval četná díla ve spojení  architekturou, a to jak v interiérech, tak i v exteriéru. V 90. letech se vrátil k drobnější keramice a začal spolupracovat se staročeským dvorem v Českých Budějovicích. Poslední jeho díla vznikla na konci 90. let v hrnčírně v Klikově.

Keramika Antonína škody je charakteristická velkou lyričností, vtipem, častými pohádkovými motivy. Je rozptýlena mezi lidmi, bohužel souhrnně není vystavena. Antonín Škoda je podle názoru řady svých kolegů dodnes nedoceněným umělcem evropského významu.

(Zdroj: Antonín Škoda - monografie, vydalo město Veselí nad Lužnicí, neročeno)