OSOBNOSTI

Alexander Walter (1941)

Rodák z Modré na Slovensku, absolvent školy z roku 1961 a  Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (oddělení figurálního sochařství u Prof. J. Kostky). Uspořádal řadu samostatných i společných výstav v České republice, na Slovensku, v Belgii, Itálii, Rusku, Polsku, Německu a Rakousku.

Alexander Walter se ve své tvorbě zabývá jak komorní keramikou figurální, užitkovou, tak keramikou monumentální. V keramických objektech nalézáme kompozice inspirované prostředím, jímž se autor obklopuje, ale také náměty, jejichž obsah tvoří hlubší filozofické zamyšlení. Drobnějším figurálním plastikám a reliéfům nechybí fantazie, radost ani groteskní výraz, měnící se často v ironii.

Samostatnou kapitolou v autorově tvorbě jsou realizované keramické reliéfy a plastiky, začleněné do soudobé architektury. Walterovy realizace v architektuře najdeme v Bratislavě, Praze, Znojmě a dalších českých a slovenských městech.

(Zdroj: http://www.meandr.eu/alexander-walter/)