HISTORIE ŠKOLY

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DATA Z HISTORIE ŠKOLY

Zde se pokusíme uvést podle našeho názoru nejvýznamnější data, která se týkají historie naší školy. Je samozřejmé, že tento výčet není úplný a budeme rádi za jakákoli doplnění.

 • 18. 3. 1884- založení školy, začátek vyučování; slavnost k otevření školy v Bechyni; první obor - kamnářství
 • 1886 - z kamnářského oboru vyčlěněn jako samostatný obor hrnčířství
 • 1887 - zprovoznění nové budovy školy (přestavba špýcharu, dnešní nejstarší část školy)
 • 1889 - jako samostatný obor je vyčleněna keramická malba
 • 1907- první přístavba školy
 • 1910 - ke studiu mohou být přijímány ženy a dívky
 • 1919 - návrh zásadní přestavby školy - propojení školy s výrobním podnikem (nerealizováno)
 • 1934/1935 - škola ustála tlak na zrušení, prokázala svou životaschopnost
 • 1936 - 1937 - postaveno šest nových muflových pecí (více ZDE)
 • 1939 - postavena dílenská přístavba (dnešní tělocvična, která je součástí areálu školy)
 • 1954 - zavedení oboru Technologie keramiky
 • 1958 - velká přístavba (třípatrová budova s laboratořemi a dílnami)
 • 1973 - výstavba a otevření provozu nového domova mládeže se školní kuchyní a jídelnou
 • 1978 - otevřena dílenská přístavba (točírna, sádrovna, šatna)
 • 1984 - zavedení studia oboru Aplikovaná chemie
 • 1991 - změna organizace výuky oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (zrušení vnitřního rozdělení oboru na "malíře" a "užitkáře")
 • 2000 - zavedení studia oboru Průmyslový design
 • 2006 - zavedení studia oboru Grafický design
 • 2006 - zrušení studia oboru Technologie keramiky
 • 2009 - zavedení oboru Multimediální tvorba
 • 2012 - zrušení studia oboru Aplikovaná chemie
 • 2013 - zavedení studia tříletého učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky (spolupráce s firmou Laufen CZ s.r.o.); zrušeno 2016
 • 2015 - obnovení studia oboru Technologie keramiky ve formě zkráceného dálkového pomaturitního studia