AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020

Ohlédnutí za prázdninami musíme začít zmínkou o druhém pololetí školního roku. Od 11. 3. 2020 byla škola zavřena z důvodu koronavirové epidemie. Probíhala tedy distanční výuka, velmi specifická byla rovněž příprava na maturity. Ve státní části proběhly pouze ve formě jazykového testu, školní část proběhla v rámci možností, praktické maturitní práce byly tentokrát prezentovány v grafické podobě, a to i studentů „plastických“ oborů (keramický design, průmyslový design).

Všechny akce plánované na jaro byly zrušeny, a totéž se týkalo i akcí prázdninových. Z důvodu rekonstrukce školy se poprvé po 26 letech nekonaly letní kurzy pro veřejnost, ze stejného důvodu bylo 29. Mezinárodní sympozium keramiky přeloženo na příští rok.

Nejzásadnější akcí, která velmi intenzívně probíhala a probíhá stále, je rekonstrukce školy a domova mládeže. Pracovalo se jak v interiérech, tak i na exteriéru obou objektů. Je hotova rekonstrukce pavilónu B domova mládeže, kuchyně i jídelny, kluboven a kancelářských prostor. Ve škole je dokončena rekonstrukce velké přístavby, bytu školníka, části dostavby z počátku století a tělocvičny (vše včetně střech), byl zrenovován vstup do školy, v interiéru instalována vzduchotechnika. Nyní (září 2020) se intenzívně pracuje na obnově historické fasády na původní budově školy z roku 1887, střechy a zateplování půdy. Od podepsání smlouvy v červnu 2016, zpracování projektové dokumentace vybranou firmou včetně zapracování změn projektu, začátku realizace na konci července 2019, se celý projekt s rozpočtem ve výši 70.000.00,- Kč chýlí ke konci. Staveniště by mělo být předáno 20. 10. 2020.

Pokud jde o výstavy, během prázdnin byla otevřena Zámecká sýpka, kde má naše škola v jednom patře výstavu Bechyňská keramika 1884 - 1948. Na náměstí byla v květnu instalována výstava keramických exteriérových plastik (více ZDE), které zde budou umístěny do konce listopadu, stejně jako obdobná výstava v Plané nad Lužnicí.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020
OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020
Opravené objekty školy, začátek září 2020. (Foto: Archiv školy)
OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020
OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020

Opravený objekt domova mládeže. (Foto: Archiv školy)

Během prázdnin byla otevřena Zámecká sýpka, kde máme v jednom patře výstavu Bechyňská keramika 1884 - 1948. Na náměstí je možné vidět exteriérové keramické plastiky, které byly instalovány v květnu a budou tam umístěny do konce listopadu (více ZDE), stejně jako plastiky v Plané nad Lužnicí.