AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

DŮLEŽITÉ: NA NAŠÍ ŠKOLE JE ZŘÍZEN STARONOVÝ OBOR

V pondělí 2. 3. 2015 byla naše škola vyrozuměna, že MŠMT vyhovělo žádosti a zřizuje od 1. 9. 2015 obor 28-46-M/01 Technologie silikátů v dálkové formě vzdělávání. Naším záměrem je připravit zkrácené dálkové studium pro absolventy středních škol, kteří již mají maturitu. V tomto záměru budeme úzce spolupracovat s keramickými firmami sdruženými v Silikátovém svazu. O novinkách v této věci budeme průběžně informovat. Velké poděkování za podporu a pomoc patří právě Silikátovému svazu a pánům Karlu Pavlíkovi, Eduardu Justovi a Aleši Voráčkovi.

Ve středu 25. 3. 2015 na Valné hromadě Silikátového svazu v Praze představili ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková podrobnější návrh organizace studia a požádali zástupce firem o jeho připomínkování do konce května 2015. Cílem bylo zjistit aktuální potřeby firem (absolventi, obsah učiva atd.). Zpracování školního vzdělávacího programu proběhlo během letních prázdnin tak, aby bylo možné zahájit vyučování od září 2015.

 

ORGANIZACE VÝUKY OBORU 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ

Název ŠVP: Technologie keramiky
Forma studia: zkrácené pomaturitní studium, dálkové, bezplatné
Délka studia: 2 roky
Výstup: maturitní vysvědčení
Určeno pro: uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání
Podmínky přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou; přijímací zkoušky se nekonají
Organizace výuky: podle rozvrhu hodin platného pro daný školní rok; cca jednou za 14 dní (v závislosti na organizaci školního roku žáků denního studia) vždy od 12.20 do 18.55 hodin v pátek (8 vyučovacích hodin) a od 7.55 do 13.05 hodin v sobotu (6 vyučovacích hodin) = 14 hodin za víkend, tj. týdně 7 hodin:
- 1. roč. - 32 týdnů (16 víkendů) = 225 hodin;
- 2.roč. – 30 týdnů (15 víkendů) = 210 hodin; c
elkem: 435 hodin

Vyučovací hodiny:
-
pátek: 1. 12.20 – 13.05; 2. 13.10 – 13.55; 3. 14.00 – 14.45; 4. 14.50 – 15.35; 5. 15.40 – 16.25; 6. 16.30 – 17.15; 7. 17.20 – 18.05; 8. 18.10 – 18.55
-
sobota: 1. 7.55 – 8.40; 2. 8.45 – 9.30; 3. 9.35 – 10.20; 4. 10.40 – 11.25; 5. 11.30 – 12.15; 6. 12.20 – 13.05
Ubytování: z pátku na sobotu - domov mládeže v Bechyni
Stravování: jídelna domova mládeže v Bechyni; pátek - oběd a večeře; sobota - snídaně


OKRUHY UČIVA

A - Všeobecně vzdělávací předměty


Přírodovědné vzdělání - chemické

 1. Obecná chemie
 2. Anorganická chemie – zaměření na chemii silikátů
 3. Organická chemie

Matematické vzdělání

 1. Operace s čísly a výrazy
 2. Funkce a její průběh. Řešení rovnic
 3. Posloupnosti a její řešení
 4. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika v praktických úlohách

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

 1. Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle
 2. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
 3. Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu
 4. Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet

Ekonomické vzdělávání

 1. Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
 2. Mzdy, zákonné odvody
 3. Daňová soustava a finanční trh
 4. Řídicí systémy, řízení výroby


B - Odborné předměty

Technická příprava

 1. Technické kreslení
 2. Stroje a strojní zařízení v keramickém průmyslu
 3. Měření a automatizace

Metody analýzy

 1. Laboratorní cvičení z analytické chemie
 2. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie
 3. Technologická cvičení, technologické zkoušky

Technologie keramiky

 1.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 2.  Historie keramické výroby
 3. Základy mineralogie a petrografie
 4. Keramické suroviny
 5. Dobývání keramických surovin – Horní zákon
 6. Tvarování keramických výrobků
 7. Technologie sušení
 8. Výpal keramického střepu
 9. Tepelná technika
 10. Povrchové úpravy keramiky
 11. Speciální technologie:
  - Keramické obkladové prvky
  - Zdravotnická keramika
  - Žáruvzdorné materiály
  - Výroba anorganických pojiv
  - Cihlářská výroba
  - Hrubá kamenina
  - Porcelán
  - Keramika s nízkou teplotní roztažností
  - Konstrukční keramické materiály
  - Keramické materiály pro elektrotechniku
 12. Technologické výpočty

Praktická cvičení

 1. Praktická cvičení v sádrovně
 2. Praktická cvičení v malírně
 3. Praktická cvičení ve vytváření

Poznámka: Jedná se o návrh, který bude konzultován s firmami. Přesná specifikace bude uvedena ve zpracovaném ŠVP (k 31. 8. 2015), který byl schválen na pedagogické radě dne 28. 8. 2015 a který bude bude rozeslán firmám, jež vyšlou své pracovníky ke studiu.


UČEBNÍ PLÁN OBORU 28-46-M/01 TECHNOLOGIE KERAMIKY
(předměty, jejich zkratky, počet vyučovacích hodin)

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník Celkem
Chemie CHE 2 2 4
Matematika MAT 2 1 3
Informační
a komunikační technologie
IKT 1 2 3
Ekonomika EKO 1 1 2
Technická příprava TEP 1 1 2
Metody analýzy MAN 2 2 4
Technologie TEC 4 4 8
Praktická cvičení PCV 2 1 3
Celkem   15 14 29


POČET VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník Celkem
Chemie CHE 30 30 60
Matematika MAT 15 15 30
Informační
a komunikační technologie
IKT 15 30 45
Ekonomika a právo EKO 30 15 45
Technická příprava TEP 15 15 30
Metody analýzy MAN 30 30 60
Technologie TEC 60 60 120
Praktická cvičení PCV 30 15 45
Celkem   225 210 435


ROZVRH KONZULTACÍ PRO 1. ROČNÍK STUDIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

  Pátek Sobota
Datum Předmět H Součet Předmět H Součet
4. - 5. 9. 2015 TEC 6 9 TEC 2 6
EKO 2 MAN 2
TEP 1 TEP 2
18. - 19. 9. 2015 EKO 2 8 PCV 2 6
MAT 2 IKT 2
CHE 4 TEP 2
2. - 3. 10. 2015 TEC 6 8 TEC 2 6
EKO 2 MAN 4
16. - 17. 10. 2015 EKO 2 8 PCV 4 6
MAT 2 IKT 2
CHE 4 - -
6. - 7. 11. 2015 TEC 6 8 TEP 2 6
EKO 2 MAN 4
20. - 21. 11. 2015 EKO 2 8 PCV 4 6
MAT 2 IKT 2
CHE 4 - -
4. - 5. 12. 2016 TEC 6 8 TEP 2 6
EKO 2 MAN 4
15. - 16. 1. 2016 EKO 2 8 PCV 4 6
MAT 2 IKT 2
CHE 4 - -
26. - 27. 2. 2016 TEC 6 8 TEC 2 6
EKO 2 MAN 4
11. - 12. 3. 2016 EKO 2 8 PCV 4 6
MAT 2 IKT 2
CHE 4 - -
1. - 2. 4. 2016 TEC 6 8 TEC 2 6
EKO 2 MAN 4
15. - 16. 4. 2016 EKO 2 8 PCV 4 6
MAT 2 TEP 2
CHE 4 - -
29. - 30. 4. 2016 TEC 6 8 TEC 2 6
EKO 2 MAN 4
13. - 14. 5. 2016 MAT 2 8 PCV 4 6
CHE 4 IKT 2
TEP 2 - -
3. - 4. 6. 2016 TEC 4 8 MAN 4 6
EKO 4 TEP 2
17. - 18. 6. 2016 MAT 1 8 PCV 4 6
CHE 2 IKT 2
IKT 1 - -
TEC 4 - -

Jednání s firmami proběhlo ve škole 23. 6. 2015. Podrobnosti naleznete ZDE.