VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

RÁMCOVÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SUPŠ BECHYNĚ

Plán výchovného poradenství na naší škole vychází především z potřeb žáků a jejich rodičů, ale také z potřeb školy a domova mládeže.

Hlavní oblasti výchovného poradenství:

 • Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce (knihovna, 4. patro, číslo dveří 84).
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře.
 • Poradenství v případech poruch chování - záškoláctví, šikana, spolupráce s rodiči, třídními učiteli a vychovateli na domově mládeže.
 • Kariérové poradenství.
 • Spolupráce s Úřadem práce Tábor a dalšími úřady práce v Jihočeském kraji.
 • Pomoc žákům se specifickými poruchami učení, studijními problémy - spolupráce s rodiči, učiteli, vychovateli.
 • Informace o VŠ, VOŠ, přihlášky na školy.
 • Semináře výchovných poradců.
 • Individuální pohovory se studenty - efektivní učení, stresové období, volba povolání.
 • Informace učitelům - internet, nástěnka, porady.
 • Vyhledávání talentovaných žáků.
 • Shromažďování lékařských a psychologických vyšetření žáků.
 • Zřízení adresy pro dotazy a podněty především žáků, ale i učitelů a rodičů: supsbechyne@seznam.cz. Vše, co na tuto adresu přijde, monitoruje výchovná poradkyně a následně řeší se všemi zainteresovanými.
Ing. Jaroslava Bínová, výchovná poradkyně (kontakt: jbinova@seznam.cz, zastupce@supsbechyne.cz)

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
 • PPP Tábor, ul. Martina Koláře - Mgr. Martina Králová, vedoucí pracoviště tel.: 381 211 795
  PhDr. M. Janoušková - psycholog, tel.: 381 214 787, web: http://www.chcizasezit.cz 
  Ing. M. Pýchová - metodik prevence, tel.: 724 831 375
  I. Jilmová - sociální pracovnice, tel.: 381 252 851
 • Linka bezpečí - nonstop krizová linka 116 111
 • Linka důvěry České Budějovice - nonstop, tel.: 387 313 030
 • Krizové centrum pro děti a rodinu, České Budějovice, Jiráskovo nábřeží 1549/10
  tel. 776 763 176
 • Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou, Klokotská 114, Tábor, tel.: 381 255 999
 • Linka Anabel - pro osoby s poruchou příjmu potravy a osoby blízké, tel.: 387 203 315, 731 402 833
 • Bílý kruh bezpečí, Riegrovy sady 1756/51, České Budějovice, tel.: 387 200 094, 734 479 644,
  nonstop linka: 116 006
 • Linka bezpečí - zdarma, tel. 800 155 555
 • Fokus Tábor - sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, Mostecká 2087,
  tel.: 381 252 684, 776 188 869
 • Psychiatrická ambulance, MUDr. L. Macák, Budějovická 553/29, Tábor, tel.: 602 324 112
 • Psychiatrická ambulance, MUDr. Eva Fialková, tel.: 381 254 105
 • Adiktologická poradna PREVENT (pro osoby ohrožené drogou), České Budějovice, Fr. Ondříčka 2, tel. 725 708 079
 • Poradna pro ženy dívky v nouzi, České Budějovice Riegrova 1756/51, tel. 387 203 315, 731 402 833

Internetové stránky

Čísla v nouzi

 • Záchranná služba - 155
 • Policie ČR - 158
 • Hasiči - 150
 • Městská policie - 156

Ing. Jaroslava Bínová