VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

PŘENÁŠKA VLADIMÍRA VÁCHY NA TÉMA NETOLISMUS

V pátek 21. 11.1019 se konala přednáška Vladimíra Váchy na téma Netolismus, kretá byla určena pro druhé ročníky. Netolismus je závislost na internetu, sociálních sítích, ale také televizi, internetové pornografii a podobně.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUSPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUSPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA NETOLISMUS
Přednáška Vladimíra Váchy pro druhé ročníky 21. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

Vladimír Vácha začal přednášku vymezením pojmu závislost. Závislost je vše, co způsobuje ztrátu naší vnitřní svobody, co nás zotročuje. Příčinami závislostí může být obava z budoucnosti, neutěšené domácí prostředí, neschopnost navazovat normální vztahy, nízké sebevědomí, tlak okolí, útěk od problémů, nuda a podobně. Znaky závislosti je nutkavá touha, zhoršené sebeovládání, zanedbávání jiných zájmů i vztahů, pokračování v závislosti, i když víme, že nám škodí, abstinenční příznaky, návrat závislosti po jejich odeznění a konflikty

Pokud jde o samotný netolismus, člověk má pocit, že ve virtuálním světě snadno dojde pocitu "uznání" s co nejmenším úsilím a "zdarma" (dá se to vyjádřit tak, že vlastně bez jakékoli námahy "jsem borec"). Samotný netolismus se projevuje například tím, že televize slouží jako kulisa, že sledování filmů a seriálů zásadně ovlivňuje život člověka, že počítačové hry nám dávají pocit úspěšnosti (jinde jsem totiž outsider), že roste závislost na "chytrých" telefonech a na sociálních sítích a konečně i růstem internetové pornografie.

Proč je netolismus škodlivý? Proto, že se jednoznačně jedná o závislost. Může vyvolávat zdravotní problémy (oči, ruce, páteř, dokonce může vést k prohloubení příčin epilepsie), může vyvolávat poruchy metabolismu a dlouhodobý stres, může se podílet na problémech s navazováním vztahů, může vést ke ztrátě komunikačních schopností, schopnosti učit se, přispívá ke zvyšování agresivity a k poruchám paměti. Dalšími problémy, souvisejícími s netolismem, je například mnohahodinové trávení času na sociálních sítích denně, zlobné reakce na kritiku a vyrušení od počítače, zanedbávání povinností i péče o sebe, zhoršení školního prospěchu, pocitu prázdnoty, když nelze být na počítači, a dokonce i drobné krádeže peněz ve vlastní rodině. S tím souvisí i ztráta komunikačních schopností, zhoršení schopností učit se, zvyšování agresivity a poruch paměti. To vše bývá označováno jako digitální demence (proč se mám učit, když si vše "vygugluji"?).

Poslední část přednášky se týkala počítačové pornografie. Průměrný věk dětí, které se v České republice poprvé setkávají s počítačovou pornografií, je 10 (!) let. Internetová pornografie mění pohled na sex. Žena se stává obyčejným objektem sexuálního uspokojení, roste promiskuita (je jedno, s kým prožívám sex), vytváří naprosto nereálný svět, propaguje skupinový sex (Česká republika mezi prvními 10 zeměmi světa), vede k nárůstu nemocí, kriminality i ke vzniku hluboké závislosti. Vladimír Vácha zdůraznil, že za dětskou pornografii se považuje hranice věku 18 let a že trestné je i zprostředkování pornografie mladistvým (trestní sazba až dva roky).

Na závěr pan Vácha předal kontakty na sebe (vlada.vacha@volny.cz) a na webové stránky (www.netolismus.cz ).

Této přednášce pro druhé ročníky přecházela dvouhodinová přednáška pro první ročníky, vedená stejným lektorem, a to na téma kybernetová šikana.


PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA VÁCHY NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHY

V pondělí 18.11.2019 proběhla přednáška pro studenty prvních ročníků na téma Sex, AIDS, vztahy.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHYPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHYPREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA SEX, AIDS, VZTAHY
Přednáška pro žáky prvních ročníků 18. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

V první části přednášky se pan Vladimír Vácha zabýval závislostí v obecné rovině: závislosti všeho druhu omezují vnitřní svobodu člověka. Příčinou závislostí může být obava z budoucnosti, neutěšené domácí prostředí, nízké sebevědomí, tlak okolí, neschopnost navazovat normální vztahy, ale i nuda. Další část byla věnována konkrétním problémům navazování vztahů, sexu a nebezpečí AIDS. Na konkrétních fotografiích dokumentoval nebezpečí, která hrozí, i lidi v záěrečné fázi nemoci. Hlavní obranou proti těmto nebezpečím je zodpovědnost a zdrženlivost.


PROTIDROGOVÁ PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

V pondělí 11. 11. 2019 proběhla preventivní přednáška pro první ročníky. Přednášejícím byl osvědčený lektor Roman Povala, který žáky varoval před závislostí na drogách. Označil závislost jako zloděje, který náš život postupně okrádá o životní příležitosti i přátele. Žák dostal otázku, kdo rozhodne o tom, zda si drogu vezme. Odpověď je vždy v zrcadle. Roman Povala vedl v přednášce žáky k uvědomování si bohatosti života, snění i cílů, za kterými má smysl jít. Poukázal na pravou svobodu, která se projeví schopností říkat ANO i když to přinese potíže a NE i přes tlak většiny. Zdůraznil, že je důležitý výběr přátel, první dávku ti nejčastěji nabídne kamarád. Začneš brát drogy? Okamžitě se stáváš hrozbou svým nejbližším. Tvůj život vždy ovlivní spoustu lidí okolo tebe. Nepřivodíš peklo jen sobě, ale svým nejbližším. Tvá závislost nikdy není soukromou věcí. Na závěr vyzval žáky, aby nežili život pouze na 100%, ale aby jej žili na 150%. Matematicky nemožné, ale filosoficky ano. Ale dodal, aby jej žili tak, že se kdykoli budou moci ohlédnout a nebudou prožívat výčitky svědomí.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy a metodik prevence