VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

PŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHY

V úterý 12. 6. 2019 se uskutečnily dvě přednášky Vladimíra Váchy. První byla určena studentům prvních ročníků a jejím tématem byla kyberšikana, druhá byla pro druhé ročníky a hlavním tématem bylo Fake News.

PŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHYPŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHYPŘEDNÁŠKY VLADIMÍRA VÁCHY
Přednáška Vladimíra Váchy 12. 6. 2019. (Foto: Archiv školy)

PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhla v rámci Minimálního programu protidrogové prevence přednáška Romana Povaly pro 1. a 2. ročníky na téma Sex, AIDS a vztahy.


PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO FOLTY V RÁMCI PROGRAMU "STALETÉ KOŘENY"

Přednáška Jiřího Folty, určená druhým ročníkům naší školy, se konala v pondělí 15. 4.  2019. Projekt Staleté kořeny je realizován ke 100. výročí založení Československa a jeho cílem je připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa a propagovat jeho čtyři kořenové hodnoty - Konstantina a Metoděje, představující víru, Jana Husa, ztělesňujícího pravdu, Jana Amose Komenského - svobodu a Tomáše Garrigua Masaryka, symbol důstojnosti.

Na obraz našeho národního stromu, majestátní lípy, psali žáci jména významných Čechů a to, na co jsou právem pyšní, ale i to, co je trápí a co by si přáli změnit. A tak se vedle českého piva, tenisu či hokeje objevila na papíře slova jako slabost, nedůvěra, zrada nebo lhostejnost.

Pan Folta ale nemluvil jen o kořenech, které na našem území zapustil bájný praotec Čech, po něm kněžna Libuše, sv. Václav, Karel IV. a mnoho dalších velikánů naší bohaté historie, ale i o těch, jež zde zanecháváme my, naši rodiče, prarodiče. O tom, jak silný kmen zde svými skutky vytvoříme a jak zdravá bude jeho koruna.

Mgr. Miloš Smetana