VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

PĚDNÁŠKA VLADIMÍRA VÁCHY

Ve středu 23. 5. 2018 měli studenti vmožnost vyslechnout přednášku Mgr. Vladimíra Váchy z organizace ABATOP na téma srovnání světových náboženství. Vzhledem k uměleckému zaměření naší školy je velice přínosné, když se studenti dozvěděli o vzniku, vývoji a principech hlavních světových náboženství. Nahlédli tak do pozadí ideologického i sociálního základu různých světových kultur.

Studenty druhých ročníků přednášející informoval o nebezpečí v kyberprostoru. Jedná se o imaginární prostor ovšem je k němu třeba přistupovat jako ke skutečnému veřejnému prostoru. Dám si intimní fotografii na náměstí? Informoval studenty o situacích, kdy je určité zveřejňování sebe nebo druhých trestnou činností, jaké taktiky používají lidé, kteří zneužívají informace, rozkryl naivní představu, že bezplatné produkty na internetu vás chtějí nezištně bavit. Cílem je, že vy jim povolíte s instalací i přístup ke svým interním informacím a to je dnes největší byznys. Informace o vás mohou zneužít lidé k trestné činnosti anebo je prodají organizacím, které interní informace vyžívají k výrobě a distribuci cílené reklamy, vám ušité na míru. Za studenty děkuji přednášejícímu.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence


PŘEDNÁŠKY TOMÁŠE ŘEHÁKA

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhly dvě přednášky pana Tomáše Řeháka. První byla na téma sex, AIDS a vztahy a druhá měla jako hlavní téma soucit s trpícími. Přednášky se konaly v rámci Minimálního preventivního programu prevence nežádoucích jevů a zorganizoval je Mgr. Otakar Novák.

 

PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

V úterý 28. 11. 2017 proběhla preventivní protidrogová přednáška pro první ročníky. Roman Povala je lektor, který dokáže navodit odlehčenou atmosféru, zároveň konfrontuje nitro studentů se svým poselstvím.  Chci vystihnout záměr přednášejícího a přemýšlím, jestli je záměr obsažen v ukázce toho, jak zhoubné a bolestné mohou být drogy a život závislého. To vše Roman Povala studentům sděluje, ale hlavní záměr je skrytý v jeho opravdovém zájmu o lidi kolem sebe. On chce studentům za dvě vyučovací hodiny vštípit principy, které učiní jejich život natolik bohatý a zajímavý, že bude pro ně, bláhový únik v drogách, absolutně nezajímavý.  Nuda je stav, který je důsledkem mých vlastních postojů, rozhodnutí. Přednáška končí, ale život každého může být pestrý, inspirující v dobrém druhé.

Mgr. Otakar Novák

PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY
PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALYPŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

Přednáška Romana Povaly 28. 11. 2017. (Foto: Mgr. Otakar Novák)

 

PŘEDNÁŠKY PANÍ ERNESTINY ŠVORCOVÉ

Během první poloviny listopadu se pro všechny studenty školy uskutečnily přednášky veteránky 2. světové války paní Ernestiny Švorcové, a to ve čtvrtek 2.11 2017 pro první, v pondělí 6. 11. 2017 pro čtvrté, ve středu 8. 11. 2017 pro druhé a ve středu 15. 11. 2017. Přednášky proběhly v rámci preventivního programu naší školy a zorganizoval je Mgr. Otakar Novák.