VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ TOTO A JEHO SESTRY

Ve středu 27. 5. 2015 se v malém sále KD Bechyně konalo výjimečné filmové představení pouze pro naši školu. Díky Mgr. Martě Kotkové bylo možné promítnout film, který běžel v Táboře v rámci filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2015 letos v březnu Toto a jeho sestry (2014) rumunského režiséra Alexandera Nanaua.

Totonel, Anna a Andrea jsou k sobě vázáni silným sourozeneckým poutem. Jejich matka je ve vězení, a tak jsou odkázáni jen sami na sebe a pomoc příbuzných. Ti si ale z jejich bytu na bukurešťském předměstí udělali feťácké doupě. Nejstarší Anna (17) brzy také propadá drogám. Andrea (15) však hledá únik ze sociální pasti a podaří se jí zajistit pro sebe a Tota (10) bydlení v dětském domově.

Film byl strhující a působivý. Poděkování za jeho projekci patří Martě Kotkové, panu Štěpánu Ondřichovi, řediteli KD Bechyně, a organizátorům festivalu Jeden svět 2015, s jejichž laskavým svolením mohl být film promítnut.

"Žáci byli filmem vtaženi do reálné situace, která nastala v důsledku drogové závislosti jedné z rodin v Bukurešti. Sledovali dopad uvěznění matky na tři děti, které žily bez otce v bytě, který sloužil jako základna pro okruh fetujících příbuzných a jejich přátel. Sebelépe fungující sociální snaha státu nezabránila uvěznění nejstarší dcery, její závislosti a onemocnění nemocí AIDS. Mladší dcera byla ve svých 13 letech negramotná i přes svou relativně pravidelnou docházku do školy. Nejmladší syn bezprostředně reagoval dětským pohledem na danou situaci a pro své pohybové nadání získával naději v tanečním týmu, zřízeném pro děti ulice. Film končí propuštěním matky a scénou, která vykresluje emoční deprivaci dětí a nezvratnost vzájemného odcizení. Film byl natočen jako dokument, který komentuje situaci. Sám režisér nehodnotí, je nestranný. Reálnost filmového zážitku spočívala právě v možnosti pro divák vstoupit do života těchto lidí. Každé rozhodnutí nese důsledky. Životní styl se stává kolejemi, jsou na něm výhybky, ale závislost na droze tyto výhybky vymaže ze zřetele. Šance změnit život závislí dostávají, ale zrealitzovat změnu je pro závislého téměř nemožné. I to bylo dokumentem pěkně ukázané. Přeji našim žákům dostatek prozíravosti a obezřetnosti před lehkovážným vyjetím na koleje, které se podbízí."

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

PŘEDNÁŠKA O AIDS A O SOUCITU S TRPÍCÍMI

Naše škola ve dnech 15. 12. a 17. 12. 2014 přivítala lektora organizace ABATOP Tomáše Řeháka, který studentům udělal přednášku o AIDS. Tento lektor přednáší většinu času v zahraničí. Na základě ohlasů studentů i zúčastněných kolegů si dovolím vyjádřit panu Řehákovi poděkování. Vůli k poděkování může způsobit pohodově prožitý čas, který nabádá k nekonfliktním vzpomínkám. Osobně doufám, že studenti přijali jinou formu vzpomínek. AIDS se objevil poprvé v roce 1983 v USA mezi homosexuály, následně mezi narkomany. Heterosexuální lidé si dlouho mysleli, že je virus HIV napadnout nemůže. Dnes je nejvíce zamořena Střední a jižní Afrika. V Ugandě testovali vojáky v armádě, 5% vojáků bylo zdravých. AIDS je v Čechách na vzestupu. Před 19 lety bylo v Čechách kolem 120 případů, dnes je lékařsky potvrzeno přes 12 000 případů. Je to však pouze špička ledovce. V nedalekém městě se nechalo testovat po jeho přednášce devět děvčat, dvě z nich byly HIV pozitivní. Naše táborská oblast je v počtu nakažených na třetím místě v republice. Aids je v Táboře, je v Milevsku, je v Písku, je v Bechyni…. Jeden Brit nakazil v Londýně za jediný rok 1500 lidí. Jak se to dá stihnout? Byl narkoman a 18 lidí se nakazilo přes jím infikovanou jehlu. Nakazily se některé manželky a následně i novorozenec. Přes volný sexuální život se nakazili další lidé a od nich některé prostitutky… Dlouho netušíte, že máte AIDS, není to na vás poznat, vy to nepoznáte. Lektor vyprávěl příběhy lidí, které osobně znal, kterým pomáhal jako duchovní, které doprovázel při strašném umírání. Dívka, studentka druhého ročníku, po nákaze objevila malou fialovou tečku na ruce, skvrna se rozrostla, zčernala, bylo napadené celé tělo, do dvou let byla mrtvá. Jediné co lze dělat je prevence. Jedinou 100 %prevencí je abstinence do manželství a věrnost. Každý kondom je z materiálu, který má v sobě mikroskopické póry. Virus HIV je několikanásobně menší než tyto póry.

Starší studenti měli přednášku zaměřenou na soucit s trpícími. Mnoho dlouhodobě nemocných zažívá úplné osamocení. Je pouze otázka času, kdy budeš znát někoho osobně, neopouštěj ho. Nejvíce bolí duše osamocenost je horší než fyzické bolesti. Je pouze otázka času, kdy někdo z tvého blízkého okolí dostane AIDS, neodvracej se od něj, můžeš se ho dotýkat, trávit s ním čas. Vážení rodiče, naše děti jsou velice vážně ohrožené, jaké mantinely jsme jim stanovili? Co od nás slyší, co vidí na našich životech? Jsou pod vlivem sexuálního konzumu, ze sexu se stal byznys. Téměř každá reklama, každý „hodnotný“ seriál používá volný sex k propagaci. Těm tvůrcům jsou vaše děti lhostejné, jste jim lhostejní vy. Studenty oslovilo, že  oni přednášejícímu lhostejní nejsou, předložil jim nepopulární pravdu i řešení, které by normálně považovali za trapné. Zdrženlivost a sebeúcta nejsou trapné, promiskuita, drogy, nevázanost mají nedozírné následky. Tváří se jako plakát na propagaci svobody, nabízí však nejhorší otroctví a smutné konce.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence

PŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMI
PŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMIPŘEDNÁŠKY O AIDS A SOUCITU S TRPÍCÍMI
Přednášky  Tomáše Řeháka v SUPŠ Bechyně 15. a 17. 12. 2014. (Foto: Otakar Novák)


SETKÁNÍ S LEKTORKAMI PREVENCE VE VZTAZÍCH

Ve dnech 15. a 16. 10. 2014 proběhlo setkání studentů ze všech ročníků s lektorkami prevence ve vztazích Slávkou Kadlecovou a Evou Novákovou. Záměrně píši setkání, neboť nešlo o tradiční preventivní přednášku, ale informace byly předávány studentům interaktivně. Studenti vyplňovali anonymní dotazník, poté se rozdělili do pěti skupin a každá ze skupin na určité téma secvičila hranou scénku. Studenti pak reagovali na odehrané představení a vymýšleli jiná zakončení, hodnotili to, jak se aktéři zachovali a podobně. Lektorky k tomu řekly své. Cílem setkání bylo ukázat, že nejúčinnější prevencí před pohlavními chorobami a před emoční destrukcí je vztahová věrnost a abstinence do doby než pevný vztah vznikne. Proběhnutou interaktivní přednášku následně představuje a hodnotí lektorka paní Eva Nováková.

Co k programu uvádějí lektorky:

"Naše přednášky jsme vypracovali podle zahraničních materiálů s pomocí psychologa. V zahraničí fungují od roku 2000. Formují žáky i studenty již druhé generace.

Tento program je dlouhodobý. V každém ročníku je celkem 5 lekcí. První lekce je informativní. Pomocí her zjišťujeme komunikační schopnosti studentů, zda používají správnou terminologii, zda zvládají copingove strategie: rozhodování, způsob vyhodnocování rizik, zdali umí popsat své emoce či respektovat názor druhého. Jednání i témata jsou položena tak, abychom vyvolávali, co nejvíce diskusí a prostoru k vyjádření. Studenti nevědí absolutně nic o abstinenci v sexu jako jedné z možnosti bezpečného sexu, který je v programu prioritní. Neznají rozdíl mezi bezpečným sexem a bezpečnější formou sexu. Nezvládají základní komunikační dovednosti v partnerském vztahu o sexualitě a sexu vůbec, což je jeden ze základů dobře fungujícího vztahu.

Zabýváme se výchovou ke zdravé sexualitě. V úvodu programu je řečeno: "Studenti mají právo na všechny informace, jelikož oni si utváří svůj názor, vyhodnocují v životě rizika a možnosti s cílem  žít spokojený a naplněný partnerský vztah, který je základem dobře fungující rodiny."

Metodik prevence Mgr. Otakar Novák