VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA "SEX, AIDS, VZTAHY"

Dne 3. 4. 2013 proběhla na naší škola přednáška "Sex, AIDS, vztahy". Přednášejícím byl pan Josef Nadrchal z organizace Acet. Přednáška byla zaměřena na studenty prvních ročníků. Osobně jsem rád, že mnozí žáci již přednášku na toto téma měli možnost slyšet na základní škole. Mladí lidé jsou stejní jako v minulých generacích, ale jsou vystaveni daleko agresivnějším vlivům skrze média. Dnes je společnost nekontrolovatelně zahrnuta informacemi a podněty, které devalvují kvalitní mezilidské vztahy i správný, manželský, rámec lidské sexuality. Pornografie je běžně dostupná, příklady promiskuitního života mají dospívající i mezi vrcholnými politiky. K tomu radikálně přibývá dětí z rozvrácených rodin. Tyto děti si odnášejí z této zkušenosti rezignaci na možnost existence trvalého vztahu. Vztahu, který je založen na lásce a vzájemném respektu.

Přednášející již dopředu počítal s tím, že mnohé z dětí v prvním ročníku, již sexuálně žijí. Trefil se. Pro mnohé byla zřejmě novinkou, že jejich organismus není dostatečně vyzrálý fyzicky ani psychicky. Vztahy jsou pro lidi velice důležité. Špatný rámec promiskuitní sexuality sebou nese riziko nákazy sexuálními chorobami a devastace psychiky. Psychologové mluví o přilnutí lidí k sobě při sexuálním spojení. Připodobňují toto spojení ke slepení dvou listů papíru. Při rozchodu se spoj rozerve a každý si odnáší jizvy a kusy druhého člověka. Včetně jeho pohlavních a kožních chorob. Přednášející dal návod jak bojovat proti možnosti nákazy. Pod písmeny ABC se skrývají slova abstinence až do doby trvalého vztahu a mentální i fyzické dospělosti, věrnost a ochrana kondomem. Zajímavé bylo sledovat reakce studentů. První dvě písmena byla studentům nepříjemná, třetí brali jako férové řešení. Je to odpovědí pro rodiče?

 Mgr. Otakar Novák

Reakce studentů:

"Přednáška se mi moc líbila, jelikož pán, který se nám snažil „přiblížit“ tři výše uvedená slova, působil velmi vtipně a pohodově. Dozvěděla jsem se nové věci a uvědomila si, že není radno si zahrávat se svým zdravím."

"Přednáška se mi líbila a byla zábavná. Bylo dobré si některé věci zopakovat a následně si z přednášky odnést některé nové poznatky."

"Ačkoliv téma bylo poněkud ošemetné, musím uznat, že přednášející si s ním poradil bravurně. Myslím, že každý přihlížející si z toho vzal něco k srdci. Rozhodně bych doporučila tuhle přednášku pro budoucí prváky."

"Tož, sice jsem se nenaučil nic nového, ale zato jsem se náramně pobavil. Pán uměl mluvit a sem tam přidal i pár vtípků, čímž dodal přednášce zcela nový rozměr."

"Přednáška měla příjemný a dynamický průběh. Přednášející je borec. Celé to bylo velice lidsky a vtipně podáno. Těším se na další přednášky…"

"Fandím přenášejícímu! Je to fér chlap s trefným názorem a líbí se mi jeho přístup k žákům. Zkrátka umí si s nimi poradit. Vše umí podat vtipně, ale když na to přijde umí být i vážný."

"Na to, že přednáška se týkala celkem vážného tématu, přednášející to dokázal vyprávět tak, že jsem se i zasmála, přednášející na mě působil mile, doufám že s ním ještě nějaké přednášky zažiji."

"Přednáška byla celkem i zábavná. Byla na hodně vážné a citlivé téma ale i přesto se to dalo dobře poslouchat. Přednášející byl supr tak snad se tady ještě ukáže..."

"Pana Nadrchala znám déle a vždy se mi jeho přednášky líbily. Umí vše podat tak, že se nikdo nenudí a nutí ho to poslouchat. A právě tato vážná témata a jejich řešení by měli mladí lidé vědět. Těším se na další a další přednášky."

"Přednášející umí vše podat tak, že zaujme, pobaví, ale sdělí vše důležité, co je třeba vědět. Přednášky mě od něj baví a těším se na další."

Studenti prvních ročníků

 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA "BOLEST JMÉNEM ŠIKANA"

Přednáška na téma Bolest jménem šikana organizace Acet proběhla na naší škole 13. 2. 2013. Přednáška byla určená pro první ročníky. Přednášející Josef Nadrchal neměl zájem pouze předat informace o šikaně, ale jeho záměrem bylo dovést žáky k vytvoření zdravého kolektivu, který bude pro ně důležitým vztahovým prostředím, ve kterém budou žít další 4 roky. Řekl, že mnohem raději než slovo šikana používá slovo bolest. Šikana bolí všechny zainteresované v kolektivu. Zdůraznil roli tzv. přisluhovačů dominantní osoby. Této role se zhostí často senzacechtiví bezcharakterní jedinci. Sami sice nejsou mozkem ani iniciátory, ale bez nich by člověk páchající šikanu neměl možnost ji činit. Zodpovědnost za spáchaný čin, mají všichni svědci události! Šikana proběhne všude tam, kde chybí člověk, který řekne agresorovi ne. Upozornil na tzv. „vzorňáky“, kteří pokud se stanou agresory, mají mnohdy nejhorší způsob manipulativní šikany. Zmínil se i o rizicích „kyberšikany“, o rizicích internetu. Uvedl příklady několika vražd, sebevražd spáchaných agresivní manipulací přes internet.

Mgr. Otakar Novák

Reakce studentů:

"Myslím si, že přednáška je pro studenty dobrá, aby si uvědomili, co vlastně dělají, když šikanují člověka ve škole i mimo. Já osobně jsem šikanu zažila a vím jaké to je, proto už nechci nikoho ovlivňovat vůči ostatním a kdyby v naší třídě šikana byla určitě bych tomu nepřihlížela, ale zasáhla bych, ale náš kolektiv ve třídě je, myslím, dobrý."

"Přednáška byla super. Nejvíce se mi na ní líbily skutečné příběhy a popisování těch úryvků z filmů. Šikanován jsem nikdy nebyl a doufám, že ani nebudu. Myslím, že díky té přednášce si mohla spousta lidí uvědomit následky svého jednání. Vypadá to, že náš kolektiv ve třídě je fajn a doufám také, že to tak i zůstane."

"Přednáška byla vcelku zajímavá, zaujala mě a myslím, že byla dobrá a určitě si každý z ní něco odnesl.""

"Mne přednáška zaujala a nejvíce zajímavé mi přišly skutečné příběhy. Každý z nás si díky této přednášce něco odnesl. Spousta lidí, neví jak se ze šikany dostat a tato přednáška nám všem ukázala, co dělat. Moc se mi líbila a byla určitě velmi poučná a dobře zpracovaná."

"Přednáška byla bezesporu zajímavá. Přednášející na mne působil příjemným dojmem. Druhá věc je však to, co jsme si z přednášky odnesli, u toho bych byl možná trochu skeptický. Mám pocit, že to byla spíš přehlídka různých příběhů týkajících se šikany, nevím tedy, jestli nám v praxi tato přednáška bude užitečná, ale snad ani nebude muset. Každopádně snaha zaslouží ocenit a na závěr chci říct, že z několika předchozích přednášek na toto téma mi tahle připadala nejpovedenější…"

"Jelikož jsem si šikanou sama v určitém období na základní škole procházela a byla jejím terčem, tak můžu říct, že přednáška se mi opravdu líbila, bylo vidět, že pán, který přednášel, věděl, o čem mluví. Podobné příběhy, co tam odříkával, jsem zažila nebo byla jejich svědkem, na naší základní škole byla šikana na denním pořádku, od starších žáků především, ovšem ani ve třídě nebyla výjimka. V některých případech jsem se opravdu viděla. Ale můžu říct, že po nějakém čase se to uklidnilo. Jsem ráda, že někteří lidé takto jezdí po školách a mluví o tom, alespoň víme, že v tom nejsme sami, a jak se s tím máme vyrovnat. Velmi se mi to líbilo, nemám k tomu žádné výhrady a myslím si, že mnoha lidem to třeba i pomohlo. Já osobně jsem se o tom bála někomu svěřit. Ale nyní vím, že už to tak být nemůže a že si nic nemůžeme nechat líbit. Šikanovaný může být každý a je jen na něm, jak s tím naloží. Já dávám velké plus, protože to bylo podané i s příběhy, což je velmi dobré, protože to zaujme. "

"Dle mého názoru přednáška byla poučná pro všechny učitele i studenty. Na každé základní, střední či vysoké škole se děje určitá činnost, která není úplně v pořádku. Někde se to děje v ne úplně únosné míře, a proto si myslím, že přednášky na jakékoli téma jsou zcela v pořádku a nejenom tato škola by je měla podporovat. Všichni se setkali přinejmenším s ústní šikanou, která není pro oběť vždy tak jednoduchá, jak se zdá, a proto bychom se ji měli pokusit minimalizovat. Navíc příběhy, které jsou, podle skutečného scénáře, vždy pomohou pochopit situaci daného člověka… "

Žáci prvních ročníků

 

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhla pro studenty 2. ročníků v rámci výuky občanské nauky přednáška o antisemitismu a holocaustu. Přednášející, paní Alice Michalcová z Českých Budějovic, přiblížila studentům historická fakta o holocaustu, podmínky, v nichž mohl být realizován, i současné projevy antisemitismu a popírání holocaustu.

Přednáška proběhla v rámci vzdělávacího projektu Světlo paměti, který realizuje od roku 2007 česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). V letech 2009 - 2012 byl projekt pod názvem Centra vzdělávání a dialogu podporován MŠMT a Evropskými sociálními fondy v rámci projektů OP VK. I po skončení této podpory je program pro školy poskytován zdarma.

Poděkování za zorganizování přednášky patří Ing. Jaroslavě Bínové.

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU
Přednáška Alice Michalcové 24. 1. 2013 (Foto: Jiří Novotný)

Ohlasy studentů:

"Přednáška24. 1. 2013 se mi líbila a myslím si, že měla určitě svůj smysl. Člověk by se měl chybami učit a ne je opakovat a díky těmto přednáškám, které jsem měl i na základní škole, nikdy nezapomínám a doufám, že ani ostatní. Co se týče samotných přednášek jsem rád, když je nějaká na škole. Je to takové naučné zpestření dne."

Karel Písařík, 2.M

"Dle mého názoru byla dnešní přednáška působivá, je jasné, že by se o těchto věcech mělo mluvit a člověka to nutí přemýšlet, tudíž označit tuto přednášku za nudnou snad ani nejde, pokud v sobě má člověk dostatek lidskosti... Na druhou stranu bych však řekla, a to nechci mluvit za ostatní, jen mám takový pocit, že skoro nic nového tak nějak nezaznělo, jelikož člověk naší věkové kategorie o těchto věcech musel nejednou slyšet...Proto mě zaujaly nejvíce příběhy samotných pamětníků, kteří si touto hrůzou prošli - jejich vzpomínky a jejich osobní pocity. Myslím, že pak se člověk dokáže vžít do situace mnohem víc, než když slyší po x-té to, co už dávno předtím slyšel... Vlastní slova obětí jsou jistě nejsilnější, stejně jako jejich příběhy. Nevím, jestli to byl jen můj pocit, ale zdálo se mi, že paní měla těchto videí víc... Každopádně jestli to nebyl jen pocit, myslím si že je škoda, že nám jich nepustila víc..."

Agáta Dubničková, 2.M