PŘÍPRAVNÉ KURZY
K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vzhledem k úkolům, které uchazeči o studium plní při talentových zkouškách (tedy kresba, malba, barevná kompozice),  a k dobrým zkušenostem z minulých let organizuje škola přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Zájemci o studium mají možnost vyzkoušet si kresbu podle skutečnosti i malbu pod vedením pedagogů naší školy. Zároveň mohou  přivézt své vlastní práce na konzultaci. Cena kurzu je 450,- Kč za jeden den (6 hodin) nebo 900,- Kč za dva dny (12 hodin); kurzovné se platí na místě. Kurzy probíhají od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hodin v učebnách č. 21, 22 v přízemí a 40 a 42 v prvním patře školy.

Pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 se přípravné kurzy konají

v sobotu 9. 10. 2021 a 6. 11. 2021 od 8. 30 do 15. 30 hod.

 

Přípravným kurzům předcházejí dny otevřených dveří

První den otevřených dveří - proběhne 5. 10. 2021 od 9:00 do 16.00 hod.

Druhý den otevřených dveří - proběhne 2. 11. 2021 od 9:00 do 16.00 hod.

Lektoři přípravných kurzů v říjnu 2021:

  • 9. 10. 2021 - Alena Kissová, Mgr. Irena Nováková, MgA. Roman Šedina,
  • 6. 11. 2021

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 19. 10. 2013; lektor: ak. mal. Petr Štojdl. (Foto: Archiv školy)
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 9. 11. 2013, lektoři: ak. mal. Petr Štojdl, Mgr. Otakar Novák.
(Foto: Archiv školy)

Do kurzu se lze přihlásit:

  • osobně v kanceláři školy (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je k dispozici v kanceláři - například při dnech otevřených dveří);
  • e-mailem na adrese reditel@supsbechyne.cz (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, oskenuje ji a připojí jako přílohu k e-mailu);
  • písemně (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je ke stažení na školním webu, a zašle ji poštou na adresu SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně);
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-k-pripravnemu-kurzu.pdf 720.1 Kb