PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

KE ZKOUŠCE SI UCHAZEČ PŘINESE

  1. kreslicí (rýsovací) prkno velkosti A2, tj. asi 50 x 70 cm ;
  2. připínáčky nebo lepenku;
  3. štětce, temperové barvy (případně další druhy barev), rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník, kružítko), nádobku na vodu, hadřík, paletu;
  4. měkkou tužku, plastickou gumu, ořezávátko;
  5. pracovní plášť, případně jiný pracovní oděv, ručník;
  6. domácí práce - alespoň 10 prací, z toho nejméně 3 kresebné studie zátiší v deskách, nesrolované; kromě toho je možné přinést i foto dalších prací na CD, uchazeči o studium oboru multimediální tvorba mohou mít své filmy či animace na CD/DVD;
  7. občanský průkaz nebo pas;
  8. osvědčení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud již nebylo zasláno s přihláškou.