DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Domov mládeže v Bechyni slaví 50 let

 

Keramická škola byla v Bechyni založená v roce 1884 a o studium na ní byl brzy velký zájem. Studovali tu žáci z celé republiky. Ubytovaní byli v soukromí, ale tak-zvané priváty velice rychle nestačily. Hledala se tedy možnost internátního ubytování. V roce 1960 padla volba na znárodněnou vilu Slávie na Parkánech, která v té době byla neobydlená. Po provedení všech adaptačních prací se v roce 1961 mohlo nastěhovat prvních devět žáků. První internát vedl ředitel školy ing. Petrů a vychovatelem byl ustanoven učitel Novák.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Žáků však i nadále přibývalo, proto bylo potřeba získat pro ubytování další budovu. Tou se stala sousední vila Elektra. I tady byly nutné rekonstrukční práce a po jejich dokončení získalo ubytování dalších 29 žáků. Prvními vychovateli byli pánové Kubík a Pešek. Byla tu zřízena i kuchyně s jídelnou a o stravování se staraly tři kuchařky.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Brzy ani tyto objekty nestačí, zájem o ubytování stále stoupá. Chlapci obývají dvě zmíněné vily, pro dívky je postupně přeměňován na internát františkánský klášter.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Kapacita ubyto-vání se sice navýšila, z dlouhodobého hlediska však požadavkům nevyhovuje a stále více přichází do popředí nutnost ubytování žáků řešit. V roce 1967 je rozhodnuto o stavbě nového internátu. Bude to moderní pavilonová budova pro 240 žáků a staví se v Písecké ulici. Stavba je ukončena v r. 1973. Téhož roku v březnu se do nového internátu stěhují dívky, později i chlapci.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Domov mládeže v této době přestává mít společné vedení se školou, stává se samostatným a prvním ředitelem je František Jakšič. Rozhodnutím Jihočeského krajského výboru je tu ubytováno i 30 učňů Lesnického učiliště v Bechyni. Otázka ubytování studentů průmyslové školy a učňovského učiliště tak byla definitivně vyřešena.

Po velkých společenských změnách roku 1989 dochází zakrátko (1993) s přispěním tehdejšího ředitele školy ing. Ladislava Svitáka k opětovnému spojení s keramickou školou, což platí dodnes. Od té doby prošel domov mládeže několika rekonstrukcemi. Opravily se fasády a střechy obou pavilonů a nového kabátu se dočkala i spojovací chodba. V jídelně a kuchyni je nové doslova všechno. Postupně se všude vyměnila okna a stále se obměňuje zařízení pokojů. V roce 2022 se podařilo dotáhnout kompletní rekonstrukci sociálních zařízení, vodoinstalace a elektric-kých rozvodů na jednom pavilonu, stejně velká akce čeká v letošním roce i pavilon druhý. Čili - pořád se něco děje a snaha o zlepšení podmínek ubytování studentů je stálá a veliká.

Přejme domovu mládeže i studentům současným i budoucím, aby byl pro všechny velmi dobrým zázemím, které jim zaručí nejen potřebné kvalitní podmínky pro přípravu ke studiu, ale i pohodové a velmi kvalitní bydlení.

Vratislav Šťastný

V rámci oslav byl zasazen a pokřtěn výroční strom. Roubovaná převislá sakura. Tak jí i domovu mládeže přejeme další šťastné období.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DMV ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM