DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Domov mládeže v Bechyni slaví 50 let

 

Keramická škola byla v Bechyni založená v roce 1884 a o studium na ní byl brzy velký zájem. Studovali tu žáci z celé republiky. Ubytovaní byli v soukromí, ale tak-zvané priváty velice rychle nestačily. Hledala se tedy možnost internátního ubytování. V roce 1960 padla volba na znárodněnou vilu Slávie na Parkánech, která v té době byla neobydlená. Po provedení všech adaptačních prací se v roce 1961 mohlo nastěhovat prvních devět žáků. První internát vedl ředitel školy ing. Petrů a vychovatelem byl ustanoven učitel Novák.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Žáků však i nadále přibývalo, proto bylo potřeba získat pro ubytování další budovu. Tou se stala sousední vila Elektra. I tady byly nutné rekonstrukční práce a po jejich dokončení získalo ubytování dalších 29 žáků. Prvními vychovateli byli pánové Kubík a Pešek. Byla tu zřízena i kuchyně s jídelnou a o stravování se staraly tři kuchařky.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Brzy ani tyto objekty nestačí, zájem o ubytování stále stoupá. Chlapci obývají dvě zmíněné vily, pro dívky je postupně přeměňován na internát františkánský klášter.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Kapacita ubyto-vání se sice navýšila, z dlouhodobého hlediska však požadavkům nevyhovuje a stále více přichází do popředí nutnost ubytování žáků řešit. V roce 1967 je rozhodnuto o stavbě nového internátu. Bude to moderní pavilonová budova pro 240 žáků a staví se v Písecké ulici. Stavba je ukončena v r. 1973. Téhož roku v březnu se do nového internátu stěhují dívky, později i chlapci.

V ROCE 2023 UBĚHLO 50 LET OD ZALOŽENÍ DM

Domov mládeže v této době přestává mít společné vedení se školou, stává se samostatným a prvním ředitelem je František Jakšič. Rozhodnutím Jihočeského krajského výboru je tu ubytováno i 30 učňů Lesnického učiliště v Bechyni. Otázka ubytování studentů průmyslové školy a učňovského učiliště tak byla definitivně vyřešena.

Po velkých společenských změnách roku 1989 dochází zakrátko (1993) s přispěním tehdejšího ředitele školy ing. Ladislava Svitáka k opětovnému spojení s keramickou školou, což platí dodnes. Od té doby prošel domov mládeže několika rekonstrukcemi. Opravily se fasády a střechy obou pavilonů a nového kabátu se dočkala i spojovací chodba. V jídelně a kuchyni je nové doslova všechno. Postupně se všude vyměnila okna a stále se obměňuje zařízení pokojů. V roce 2022 se podařilo dotáhnout kompletní rekonstrukci sociálních zařízení, vodoinstalace a elektric-kých rozvodů na jednom pavilonu, stejně velká akce čeká v letošním roce i pavilon druhý. Čili - pořád se něco děje a snaha o zlepšení podmínek ubytování studentů je stálá a veliká.

Přejme domovu mládeže i studentům současným i budoucím, aby byl pro všechny velmi dobrým zázemím, které jim zaručí nejen potřebné kvalitní podmínky pro přípravu ke studiu, ale i pohodové a velmi kvalitní bydlení.

Vratislav Šťastný