DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA

ROZPIS CENY ZA CELODENNÍ STRAVU V DM SUPŠ BECHYNĚ

ROZPIS CEN ZA CELODENNÍ STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ DM PŘI SUPŠ BECHYNĚ OD DUBNA 2023

Finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky 107/205 Sb. o školním stravování
Strávníci 15 let a více:

  • snídaně 14,- Kč až 26,- Kč
  • přesnídávka 9,- Kč až 20,- Kč
  • oběd 24,- Kč až 54,- Kč
  • svačina 9,- Kč až 19,- Kč
  • večeře 21,- Kč až 50,- Kč

Celkem celodenní strava: 77,- Kč až 169,- Kč / den
Druhá večeře (pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 11,- Kč až 24,- Kč

Cena stravy za jenotlivá jídla před sloučením jídel

  • snídaně 28,- Kč
  • oběd 42,- Kč
  • večeře 44,- Kč

Celkem celodenní strava 114,-

Druhá večeře pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 18,- Kč
Celkem i s druhou večeří 132,- Kč / den