DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA

ROZPIS CENY ZA CELODENNÍ STRAVU V DM SUPŠ BECHYNĚ

ROZPIS CEN ZA CELODENNÍ STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ DM PŘI SUPŠ BECHYNĚ OD ZÁŘÍ 2020

Finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky 107/205 Sb. o školním stravování
Strávníci 15 let a více:

 • snídaně 11,- Kč až 17,- Kč
 • přesnídávka 7,- Kč až 12,- Kč
 • oběd 20,- Kč až 37,- Kč
 • svačina 7,- Kč až 11,- Kč
 • večeře 17,- Kč až 34,- Kč

Celkem celodenní strava: 62,- Kč až 111,- Kč / den
Druhá večeře (pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 9,- Kč až 16,- Kč

Cena stravy za jenotlivá jídla před sloučením jídel

 • snídaně 16,- Kč
 • přesnídávka 11,- Kč
 • oběd 30,- Kč (cena oběda je platná i pro externí žáky)
 • svačina 11,- Kč
 • večeře 22,- Kč

Celkem celodenní strava 90,-

Druhá večeře pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 16,- Kč
Celkem i s druhou večeří 106,- Kč / den

Cena stravy po sloučení snídaně, přesnídávkya svačiny a večře

 • snídaně 27,- Kč
 • oběd 30,- Kč
 • večeře 33,- Kč

Celkem celodenní strava: 90,- Kč
Druhá večeře (pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 16,- Kč
Celkem s druhou večeří: 106,-


ROZPIS CEN ZA CELODENNÍ STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ DM PŘI SUPŠ BECHYNĚ OD ZÁŘÍ 2019

Finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky 107/205 Sb. o školním stravování
Strávníci 15 let a více:

 • snídaně 11,- Kč až 17,- Kč
 • přesnídávka 7,- Kč až12,- Kč
 • oběd 20,- Kč až 37,- Kč
 • svačina 7,- Kč až 11,- Kč
 • večeře 17,- Kč až 34,- Kč

Celkem celodenní strava: 62,- Kč až 111,- Kč / den
Druhá večeře (pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 9,- Kč až 16,- Kč

Cena stravy za jenotlivá jídla před sloučením jídel

 • snídaně 14,- Kč
 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 27,- Kč
 • svačina 11,- Kč
 • večeře 19,- Kč

Celkem celodenní strava 80,- Kč
Druhá večeře pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 13,- Kč
Celkem i s druhou večeří 93,- Kč / den

Cena stravy po sloučení snídaně, přesnídávkya svačiny a večře

 • snídaně 23,- Kč
 • oběd 27,- Kč
 • večeře 30,- Kč

Celkem celodenní strava: 80,- Kč
Druhá večeře (pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 13,- Kč
Celkm s druhou večeří: 93,- Kč