DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA

ROZPIS CENY ZA CELODENNÍ STRAVU V DM SUPŠ BECHYNĚ

ROZPIS CEN ZA CELODENNÍ STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ DM PŘI SUPŠ BECHYNĚ OD LEDNA 2022

Finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky 107/205 Sb. o školním stravování
Strávníci 15 let a více:

  • snídaně 14,- Kč až 21,- Kč
  • přesnídávka 9,- Kč až 15,- Kč
  • oběd 24,- Kč až 45,- Kč
  • svačina 9,- Kč až 14,- Kč
  • večeře 21,- Kč až 41,- Kč

Celkem celodenní strava: 77,- Kč až 136,- Kč / den
Druhá večeře (pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 9,- Kč až 16,- Kč

Cena stravy za jenotlivá jídla před sloučením jídel

  • snídaně 26,- Kč
  • přesnídávka 15,- Kč
  • oběd 38,- Kč
  • svačina 11,- Kč
  • večeře 38,- Kč

Celkem celodenní strava 102,-

Druhá večeře pouze pro žáky, kteří v aktuálním školním roce dovršili 15 let): 18,- Kč
Celkem i s druhou večeří 120,- Kč / den