DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DOMOV MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚ

K SUPŠ Bechyně patří domov mládeže s kuchyní a jídelnou, jehož kapacita plně pokrývá potřeby školy (mohou být ubytováni všichni studenti po celou dobu studia) a pracuje v celotýdenním režimu. Areál domova mládeže se nachází na Písecké ulici asi 400 m od školy. Ubytování je řešeno v tzv. buňkách, které sestávají z jednoho dvoulůžkového a jednoho třílůžkového pokoje, sprchy a WC. Na každém patře je kuchyňka a klubovna. Žáci ubytovaní na domově mládeže se celodenně stravují. Budova, kde bydlí žáci, je pokryta bezdrátovým příjmem internetu, který je pro žáky zdarma.

V sekcI webových stránek ODKAZY/PDF - PDF - SOUBORY PDF KE STAŽENÍ jsou k dispozici

Řád DM

Řád školní jídelny

Přihláška do DM

Přihláška ke stravování

Potvrzení- povolení k inkasu(žáci).Poplatky pro žáky ubytované na domově mládeže od 1. 4. 2023 činí:

 • 1500,- Kč měsíčně za ubytování
 • 2100,- Kč měsíční ubytování pro cizince v celotýdenním režimu
 • 114,- Kč denně za celodenní stravování od 1. 4. 2023
 • 42,- Kč za oběd (pro žáky školy neubytované na domově mládeže)
   
 • Platba za ubytování a stravování je prováděna bezhotovostním způsobem, tzv. inkasem. Proto je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zřídil u svého peněžního ústavu povolení k inkasu ve prospěch účtu školy č. 9993150257/0100( KB). Při zřizování souhlasu s inkasem nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Doporučená částka výše limitu pro ubytovaného žáky je 4500,-Kč. Doporučená částka výše limitu pro dojíždějícího žáka je 1000,- Kč.

 

Kontakty:

 

Domov mládežeDomov mládežeDomov mládeže
Domov mládežeDomov mládežeDomov mládeže
(Foto: Ing. Miroslav Petřík)

 

OPRAVY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE A VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 2016 - 2023

V květnu 2023 byla dokončena reklamace opravy balkónů na pavilonu B a zahájena oprava balkónů na jihozápadní straně pavilonu A, (na východní straně jsou již balkony opravené).

Oprava balkónů na DM - jihozápadní strana pavilonu A

Dne 24. 5. 2023 začala na DM plánovaná oprava balkonů na jihozápaní straně pavilonu A. Pracovníci firmy Stopin začali sodstrojováním železného zábradlí a ostatních rozbitých vrstev na balkonech. Odstranili vše až na původní panel a začali s pokládkou nových povrchů – oprava betonu, geotextilie, penetrace, izolační lepenka, betonová stěrka a nakonec bylo přistoupeno vzhledem k ceně a kvalitě k nalepení izolační, vodě odolné pochození folie. Poté proběhla ještě montáž nového kovového zábradlí. Počasí rekonstrukci celkem přálo, a proto se práce na balkónech nijak zvlášťneprodloužila. Dne 17. 6. 2023 došlo k předání opravených balkonů za účasti vedoucího firmy Stopin a našeho pana ředitele do užívání studentům na DM. Tímto děkujeme panu řediteli, že našel finanční prostředky na opravu havarijního stavu balkonů na pavilonu A.

Za správu DM J. Mitanová

DOMOV MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚDOMOV MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚ

 

V červnu 2023 byla zahájena kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů na pavilonu A a ve spojovacím krčku mezi pavilony a školní jídelnou. Práce proběhnou v podobném, rozsahu jako loni a rekonstrukce by měla být dokončena v září 2023. Podrobnější informace jsou ve článku o rekonstrukci pavilonu B níže.

Akce je financována z fondu rozvoje školství od zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.

V červnu 2022 byla zahájena kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů na pavilonu B. Můžeme se těšit na nová jádra - WC, sprchové kouty, umývárny, dále na nové rozvody elektrické energie a internetu, ...

Akce je financována z fondu rozvoje školství od zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj.

Vyhodnocení rekonstrukce pavilonu B, která byla ukončena v září 2022.

Název akce:

  Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení budov Domova mládeže SUPŠ Bechyně“

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce rozvodů a s tím spojená modernizace sociálních zařízení v budově domova mládeže SUPŠ Bechyně.

Realizovala se rekonstrukce první části a to objektu SO-02. Zbývající objekty SO-01 a SO-03 jsou projektově i rozpočtově připravené k realizaci rekonstrukce.

Díky realizaci došlo ke zlepšení stavebně technického stavu objektu, který již byl nevyhovující a havarijní.

 Rekonstrukce mění dispoziční řešení sociálních zařízení v jednotlivých patrech budovy. Podařilo se vybudovat modernější sociální zařízení pro žáky a vedení internátu.

Rekonstrukce byla zahájena vybouráním stávajících konstrukcí dle výkresů bouracích prací.

Šlo především o dělící příčky a obezdívky instalačních šachet v sociálních zařízeních.

Současně bylo provedeno odstranění stávajících rozvodů kanalizace, vody, elektřiny a zařizovacích

předmětů. Otopná soustava sociálních zařízení vč. stoupaček byla taktéž odstraněna, tělesa a rozvody v pokojích a dalších prostorech, jako např. klubovně, jídelně atd. byly ponechány.

Pro vedení TZB byly použity nové prostupy ve stropních konstrukcích. Byly provedeny nové

dělící SDK příčky, provedeny nové rozvody kanalizace, vody, silno a slabo proudových rozvodů elektřiny, vytápění a vzduchotechniky v dotčených prostorách. Rozvody TZB jsou zakryty sádrokartonovými podhledy. Dále byly osazeny nové dveře, provedeny nové malby, obklady a dlažby a byly osazeny nové zařizovací předměty.

 

Projektovou dokumentaci zpracoval na základě výběrového řízení

 EB Consulting s.r.o.

P.J. Šafaříka 912/15

370 07, České Budějovice 7

IČO: 28113331

Jednatel: Ing. Petr Skutil

 

Pro rekonstrukci byla ve výběrovém řízení vybrána firma Hora s.r.o. Tržní 274/2 390 01 Tábor

a tato firma také rekonstrukci zrealizovala.

Stavebně technický dozor a dozor BOZP provedla firma FINGO ENGINEERING.

 

Rekonstrukce byla financována z FRŠ Jihočeského kraje a z částečně z fondu investic školy, z fondu investic školy byly hrazeny náklady na STD a BOZP.

 

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

DOMOV MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚDOMOV MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚ

V druhé polovině roku 2016 proběhlo několik úprav na domově mládeže. Nejvýznamnější jsou následující:

 • nové vybavení botárny skříňkami a dřezy pro omývání obuvi včetně nového obkladu
 • nábytek na pokojích ve druhém patře
 • výmalby
 • nová podlaha a výmalba ve velké klubovně
 • nová podlaha, lino a židle v jídelně
 • nové cvičební prvky pro studenty v posilovně
 • nové vybavení kuchyně (gastro doplňky v hodnotě 380.000,- Kč)

Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali v úpravách (sanitární zařízení, nábytek v dalším patře atd.).

Od konce července 2019 probíhala oprava pavilónu B domova mládeže. Spočívala v zateplení budovy a výměně oken. V roce 2020 rekonstrukce pokračovala zásadní opravou kuchyně (kromě výměny oken také rekonstrukce podlahy, nové vnitřní vybavení, nová vzduchotechnika a samozřejmě zvenčí zateplení a fasáda). Dále je zrealizována i výměna střešní krytiny nad jídelnou, spojovací chodbou i nad pavilonem B. Rekonstrukce skončila v říjnu 2020. Dále na podzim roku 2020 došlo k opravě západní části pavilonu A. Tato oprava spočívala v přetěsnění a výměně oken a balkonových dveří, předělání vnějších parapetů a utěsnění přechodů na balkony. Z důvodu pronikající vlhkosti a následného promrzání, bylo nutné opravit vnitřní čelní stěny v pokojích. Došlo i k výměně několika radiátorů a vaniček ve sprchových koutech s novou instalací odpadů.