VÝTVARNÍ PEDAGOGOVÉ

MGR. MILOŠ SMETANA

narozen 1966 v Táboře

Studium a zaměstnání
- 1984 - 1986 - Pedagogická fakulta České Budějovice, aprobace ruský jazyk - výtvarná výchova (profesoři Jaroslav Hejný, ak. soch. Karel Hyliš, ak. mal. Jiří Stejskal, doc.
  Ludvík Vacek)
- 1986 - 1990 - Pedagogická fakulta Plzeň, aprobace český jazyk - výtvarná výchova (profesoři Miloš Franče, ak. mal. Milan Hes, ak. mal. Bohumil Sedláček; ročníková
  práce Karel Valter a Linie, 1989)
- 1995 - 2004 - učitel na SOŠ a SOU obchodní Tábor
- 2004 - 2018 - učitel na SOŠ a SOU Hněvkovice (2016 - 2018 zástupce ředitele)
- 2018 - učitel všeobecně vzdělávacích a výtvarných předmětů na SUPŠ Bechyně

Výstavy
- 1990 - Plzeň - výstava absolventských prací

E-mail: milos.smetana@seznam.cz