VÝTVARNÍ PEDAGOGOVÉ

Mgr. MARTA KOTKOVÁ, vedoucí učitel grafického oboru

narozena 1978 v Táboře 

Studium a zaměstnání
- 1993 - 1997 studium na SPŠ grafické Praha (obor Grafická úprava tiskovin)
- 1997 - 1999 studium na VOŠ grafické Praha (obor Grafický design)
- 1999 - 2003 studium na PdF UP Olomouc (obor Učitelství VV pro ZUŠ a SŠ)
- 2003 - 2004 práce v soukromé grafické firmě v Táboře
- 2004 - dosud učitelka na SUPŠ Bechyně (počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, navrhování)

Výstavy
- 2005 - Jihlava, Galerie Jána Šmoka (Žáci a pedagogové SPŠK)
- 2011 - Soběslav, Galerie v kostele sv. Marka (Pedagogové SUPŠ Bechyně)
- 2014 - Bechyně, Galerie Galvína (host výtvarné skupiny Devět+)
- 2016 - Bechyně, Městské muzeum (Devítka doma - host výtvarné skupina Devět+)
- 2018 - Galerie Galvína Bechyně (skupinová výstava Devět+, listopad 2018 - leden 2019)

E-mail: martakotkova@volny.cz(Foto: archiv autorky)