VÝSTAVY
PREZENTACE

DLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍ

Artefakty žáků školy jsou trvale nebo dlouhodobě umístěny v těchto prostorách:

 • ZŠ Libušina ulice, Bechyně - žardiniéry a podlahové vázy pro dekoraci chodeb
 • Městský úřad Bechyně - prostory chodeb (keramické reliéfy, podlahové vázy, výstavní vitrína a pamětní deska) a zasedací místnosti (malované talíře a grafické listy)
 • Obřadní síň MěÚ Bechyně - podlahové vázy
 • Obřadní síň bechyňského hřbitovního kostela - podlahové vázy
 • Lázně Bechyně - nová lázeňská budova je vyzdobena reliéfy, volnými plastikami a podlahovými vázami
 • Vzdělávací a konferenční centrum MFČR Telč (Konvikt svatých andělů) - interiéry vyzdobeny plastikami, vázami a reliéfy žáků, zahrada konviktu vyzdobena rozměrnými exteriérovými plastikami
 • Planá nad Lužnicí - prostor mezi radnicí a kostelem - každoroční instalace (od jara do podzimu) exteriérových plastik vytvořených studenty keramického designu.

DLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍDLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍDLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍ
DLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍDLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍDLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍ
DLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍDLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍDLOUHODOBĚJŠÍ PREZENTACE PRACÍ
Konvikt svatých andělů v Telči a školní exteriérové plastiky v jeho zahradě. (Foto: Archiv školy)

 • ZOO Jihlava - v areálu ZOO je umístěno 6 keramických plastik s tématikou zvířat, v africké vesničce reliéf s pravěkou tématikou
 • Zahrada areálu psychiatrické léčebny v Opařanech - exteriérové plastiky
 • ZŠ Barrandov, Praha - rozměrný reliéf s tématikou pravěku
 • ZŠ pro zrakově postižené (škola Jaroslava Ježka), Praha - rozměrný reliéf s tématikou zvířat (haptický - některé části jsou vyjímatelné)
 • Zasedací síň ředitelství firmy Wienerberger, a. s. (ředitelství cihelen) - rozměrný reliéf s motivem krajiny
 • Zahrada a vnitřní prostory tvrze Klokočín u Písku - exteriérová keramika v zahradě, drobnější keramika a propagační materiály v interiéru

Výstavy a PrezentaceVýstavy a PrezentaceVýstavy a Prezentace
Výstavy a PrezentaceVýstavy a PrezentaceVýstavy a Prezentace
Dětská galerie Radost - tvrz Klokočín - plastiky studentů SUPŠ v zahradě tvrze, kde byla 
před lety natáčena Markéta Lazarova (foto: Pavlína Novotná)

 • Kulturní dům Metropol, České Budějovice, Foyer Malé scény - tři vitríny s ukázkami žákovských prací a s informacemi o studiu