VIDEO

Lužnice

Pan Miloš "Majka" Čech natočil další film. Spojil v něm záběry ze současného života studentů, pohledy ma řeku Lužnici a další zajímavosti s unikátními záběry z dnes již neexistující bechyňské plovárny. Film naleznete na LUŽNICE: http://youtu.be/qevyzFUoVOI.