OSOBNOSTI

Karel Příhoda (1935 - 2021)

Keramickému řemeslu se vyučil v hrdějovických dílnách, potom absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni. Od roku 1960 pracoval v hrdějovickém Jihotvaru jako mistr a poté jako vedoucí závodu. Výrazně se zasadil o celostátní úspěch dílen, o vyladění technologie, zavádění nových výrobků, sám byl autorem mnoha návrhů. Jako vedoucí závodu podporoval tvůrčí prostředí, navazoval kontakty s keramiky a zrealizoval celkovou přestavbu závodu.

Od roku 1989 působil "na volné noze" a ve svém ateliéru realizoval vlastní keramické objekty i návrhy pro architekturu. Mnohokrát vystavoval doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Českých Budějovicích, píše poezii a paměti a maluje.

(Zdroj: katalog k výstavě v AJG, Eva Ballová, 2020)

 Karel Příhoda zemřel 12. 2. 2021. Čest jeho památce.