SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

29. 7. 2019 začala kompletní rekonstrukce budov školy a domova mládeže. Ředitelství SUPŠ Bechyně sděluje, že  od 1. 8. 2019 není možné v domově mládeže až do ukončení rekonstrukce poskytovat ubytování Děkujeme za pochopení.
Ubytování žákům školy od 1.9. 2019 bude poskytnuto.


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ


Více ZDE


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • Průběh kurzů 2019 - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019. Více ZDE
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Sochy, objekty a obrazy Vladimíra
    Preclíka
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. - 31. 8. 2019; derniéra
    21. 9. 2019 při 135. výročí školy)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019). Více ZDE

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

HISTORIE ŠKOLY

ŠKOLNÍ DEPOZITÁŘ

Vzhledem k dlouhé historii je ve škole shromážděno několik tisíc předmětů, a to převážně keramických, ale i designových a z poslední doby také grafických. Jde o mimořádný soubor, který stále ještě čeká na své zhodnocení. Od poslední čtvrtiny 19. století jsou shromažďovány doklady činnosti pedagogů i žáků školy. Mnohé věci lze dohledat díky poměrně bohaté fotodokumentaci. Na systematizaci depozitáře se intenzívně pracuje.

Depozitář. Místo, kde se setkaly předměty reprezentující různé epochy a různé umělecké názory. V našem depozitáři je dokumentováno střídání slohů a stylů typických pro "vysoké" umění. Historické slohy poslední čtvrtiny 19. století jsou střídány skvělou secesí, která keramice (ale i sklu a jiným uměleckořemeslným oborům) mimořádně přála. Dozněla po první světové válce, prolnula se s kubismem a rondokubismem. Ve 20. a 30. letech, přesně v duchu doby, nastupuje funkcionalismus ve tvarech a minimalismus a geometrická abstrakce  ve výzdobě a prolíná se s gutfreundovským civilismem v oblasti figurální tvorby. Ve 40. letech se objevuje výrazná a troufám si říci jinde neexistující linie: tvorba spojená se jménem a činností ak. soch. Bohumila Dobiáše st.. Jde o velmi úzkou vazbu k místu, kde artefakty vznikají. Objevují se v hlíně provedné písničky a žánrové motivy úžasné svou hliněnou stylizací. 50. léta reprezentuje realismus; ve figurální keramice jsou časté motivy pracovní (traktoristé, bagristé atd.), ve výzdobě nádobí se objevují lidové prvky, přičemž pokračuje vysoká kvalita řemeslného provedení. 60. léta jsou reprezentována tvarovou stylizací v oblasti figurální tvorby i dekorace a jednoduchými tvary i pastelovými barvami v oblasti užitkové keramiky. Od 70. let lze mapovat tendence charakteristické pro postmoderní umění: rostoucí pluralitu názorů na keramiku jako takovou. Koncem století jsou patrné tendence ke keramice jako objektovému umění či umění instalace.

Skutečností zůstává, že škola se stala místem, kde se propojilo "vysoké" umění s místní tradicí. Depozitář není jen majetkem školy. Patří městu Bechyni, jižním Čechám, celé zemi. Je nutné si tuto skutečnost uvědomit a zdůrazňovat, kde je jen možné. A podporovat řemeslo: je to opravdu velký entuziasmus...

 Jiří Novotný, ředitel školy

DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
DepozitářDepozitářDepozitářDepozitář
Malý závdavek ze školního depozitáře - ukázky prací z let 1890 - 1960
(foto: MgA. Lucie Prášilová)