HISTORIE ŠKOLY

PROČ PRÁVĚ BECHYNĚ?

Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství.  Kvalitní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde. Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku, "...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních." Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy.

Po druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na čtyřleté s maturitou a byla dokončena velká přístavba školy. V roce 1954 byl zaveden nový studijní obor - technologie keramiky (od 1. 9. 2015 byl obnoven a je vyučován ve formě zkráceného dvouletého pomaturitního studia). V roce 1973 byl otevřen nový domov mládeže, v roce 1978 dokončena další přístavba - dílny točírna a sádrovna. V roce 1984 byl otevřen obor aplikovaná chemie (není již vyučován), v roce 2000 obor průmyslový design, v roce 2006 obor grafický design a v roce 2009 obor multimediální tvorba, který je vyučován od 1. 9. 2009.

V souvislosti se zaváděním nových nekeramických oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy - ten současný je Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203. Rozhodně tím nezavrhujeme tradici, jíž si velmi vážíme, ale chceme zdůraznit, že škola vyučuje různé (i nekeramické) výtvarné obory napojené na průmysl. Cíl práce školy je stejný jako před sto lety: vychovat kreativní absolventy, kteří se v životě neztratí.
 

Historie školy
Budova školy, 1887, projekt - architekt Kraus, učitel školy
(foto: archiv školy)

Historie školy     Historie školy
Pedagogický sbor ve školním roce 1884/1885; vpravo - ředitel Josef Mašek v pracovně
(Foto: archiv školy)

Historie školyHistorie školyHistorie školy
Historie školyHistorie školy
Diplomy z mezinárodních přehlídek a světových výstav
(Foto: archiv školy)

Historie školyHistorie školyHistorie školy
Historie školyHistorie školyHistorie školy
Žáci školy - konec 19. století, ukázky žákovských prací - konec
19. století, slavnost u školy, asi 1913 (v uniformě - ředitel Porges)  
(Foto: archiv školy)