PEDAGOGOVÉ

Kontakty na pedagogy

Elektronické adresy členů pedagogického sboru

Bínová Jaroslava, Ing. jbinova@seznam.cz  
zastupce@supsbechyne.cz
Bočanová Drahomíra, Mgr. bocanovadrahomira@seznam.cz
Brázdová Libuše, Mgr brazdova.libuse@seznam.cz
Fuchs Jiří, akad. sochař Fuchs.Jiri@seznam.cz
Jarošová Dagmar, BcA. d.vancurova@gmail.com
Horáková Zuzana, Mg.A zuzananim@email.cz
Hošek Libor, BcA lhosek@supsbechyne.cz
Hrdinková Jitka hassjitka@seznam.cz
Jarošová Dagmar, Bc.A d.vancurova@gmail.com
Kamarádová Irena, Ing. ekonom@supsbechyne.cz
Kissová Alena akisso@seznam.cz
Kokeš Jiří, Ing. jkokes@centrum.cz
Kotková Marta, Mgr. martakotkova@volny.cz
Krejčová Jana, Mgr. jkrejc@seznam.cz
Krůčková Ludmila, Mgr. lvosto@seznam.cz
Kupský Václav, MgA. vaclav.kupsky.ml@email.cz
Kuthanová Markéta, Mgr. mkuthanova@seznam.cz  
Lišková Eva, Mgr. liskova-eva@seznam.cz
Mála Jan, Mgr. Mala.Jan@seznam.cz
Novák Otakar, Mgr. o.i.novakovi@seznam.cz
reditel@supsbechyne.cz
Nováková Irena, Mgr. o.i.novakovi@seznam.cz
Novotný Jiří, PaedDr. nov.jirka@seznam.cz
Novotná Pavlína, Mgr. novotpvl@seznam.cz
Oliva Miroslav, akad. sochař oliva.m@seznam.cz
Pánková Marcela, Ing. pankova.majka@seznam.cz
Peták Václav, Mgr. v.petak@seznam.cz
Petřík Miroslav, Ing. mpetri@sendme.cz
Pospíchalová Martina, Bc. martinapospichalova@email.cz
Smetana Miloš, Mgr milos.smetana@seznam.cz
Stankuš David david.stankus@seznam.cz
Šedina Roman, MgA. r.sedina@centrum.cz
Turková Květa, Ing. turkovakveta@seznam.cz
Vágner Milan, Mgr. vag.milan@seznam.cz
Vágnerová Iva, PhDr. iva.vag@centrum.cz
Vančura Jan jvancu@seznam.cz
Vaněk Jiří, Mgr. jira.vanek@seznam.cz

Výchovný poradce:
Bínová Jaroslava, Ing.; zástupce ředitele e-mail:
jbinova@seznam.cz, zástupce@supsbechyne.cz
Metodik prevence:
Novák Otakar, Mgr., ředitel; e-mail:
o.i.novakovi@seznam.cz, reditel@supsbechyne.cz