AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Výstava na Pražském hradě

Dne 7.11. 2022  proběhl v Praze  ve výstavní síni Mladotova domu Galavečer festivalu mladých talentů (V.ročník). Tuto výstavu pořádá Hradčanská galerie Josefa Kalouska pod patronací

Metropolitní kapituly u sv.Víta v Praze. Výstava samotná probíhá již zhruba týden a tento den byl vyhrazen slavnostnímu předání diplomů pro nejlepší práce. Akce se zúčastnilo mnoho středních škol uměleckého směru, jakož i ZUŠ a výtvarných kroužků. Naše škola se zúčastnila pracemi z oborů designu, multimediální tvorby a keramického designu. Bylo předáno několik diplomů, vesměs za práce malířské (SUPŠ Hollarovo náměstí, SUPŠ Žižkov, SUPŠS Železný Brod ).
Samostatně si nechávám i ocenění diplomem pro naši školu, který získala, dnes již absolventka oboru průmyslový design Natálie Suchá za svou maturitní práci s námětem podlahové svítilny. Tato práce se dotýkala tématického zaměření výstavy symbolickým duchovním poselstvím světla a i tím, že je vyrobena z plně recyklovatelného materálu. Ať velký, či malý zdroj světla, oba plní ve svém  "těle" stejné poselství - tam, kde se rozsvítí mizí temnotasmiley.
 
Celý večer proběhl za velké účasti návštěvníků (studentů jednotlivých škol, jejich rodinných 
příslušníků, pedagogů jednotlivých škol i ostatní veřejnosti, viz foto příloha).
Jsem přesvědčen, že prezentace naší školy byla na vysoké úrovni a ocenění práce naší studentky
byla výborným výsledkem práce na SUPŠ Bechyně.
Ak. sochař Jiří Fuchs

 

Výstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hradě