AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE

V ZÁŘÍ 2022 BYLA DOKONČENA REKONSTRUKCE PAVILONU B

Písemné vyhodnocení akce.

Název akce:

  Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení budov Domova mládeže SUPŠ Bechyně“

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce rozvodů a s tím spojená modernizace sociálních zařízení v budově domova mládeže SUPŠ Bechyně.

Realizovala se rekonstrukce první části a to objektu SO-02. Zbývající objekty SO-01 a SO-03 jsou projektově i rozpočtově připravené k realizaci rekonstrukce.

Díky realizaci došlo ke zlepšení stavebně technického stavu objektu, který již byl nevyhovující a havarijní.

 Rekonstrukce mění dispoziční řešení sociálních zařízení v jednotlivých patrech budovy. Podařilo se vybudovat modernější sociální zařízení pro žáky a vedení internátu.

Rekonstrukce byla zahájena vybouráním stávajících konstrukcí dle výkresů bouracích prací.

Šlo především o dělící příčky a obezdívky instalačních šachet v sociálních zařízeních.

Současně bylo provedeno odstranění stávajících rozvodů kanalizace, vody, elektřiny a zařizovacích

předmětů. Otopná soustava sociálních zařízení vč. stoupaček byla taktéž odstraněna, tělesa a rozvody v pokojích a dalších prostorech, jako např. klubovně, jídelně atd. byly ponechány.

Pro vedení TZB byly použity nové prostupy ve stropních konstrukcích. Byly provedeny nové

dělící SDK příčky, provedeny nové rozvody kanalizace, vody, silno a slabo proudových rozvodů elektřiny, vytápění a vzduchotechniky v dotčených prostorách. Rozvody TZB jsou zakryty sádrokartonovými podhledy. Dále byly osazeny nové dveře, provedeny nové malby, obklady a dlažby a byly osazeny nové zařizovací předměty.

 

Projektovou dokumentaci zpracoval na základě výběrového řízení

 EB Consulting s.r.o.

P.J. Šafaříka 912/15

370 07, České Budějovice 7

IČO: 28113331

Jednatel: Ing. Petr Skutil

 

Pro rekonstrukci byla ve výběrovém řízení vybrána firma Hora s.r.o. Tržní 274/2 390 01 Tábor

a tato firma také rekonstrukci zrealizovala.

Stavebně technický dozor a dozor BOZP provedla firma FINGO ENGINEERING.

 

Rekonstrukce byla financována z FRŠ Jihočeského kraje a z částečně z fondu investic školy, z fondu investic školy byly hrazeny náklady na STD a BOZP.

 

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽEREKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽEREKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE